Arkiv

Archive for 23 maj, 2016

Efter BUN (23/5)

Det har aldrig hänt tidigare. Jag sitter faktiskt i kommunhusets cafeteria och plitar ner inledningen på min blogg. Vi har nämligen haft en arbetsmiljöutbildning med ergonom Thomas Mellgren på förmiddagen och slutade lite tidigare än beräknat. Och det är fortfarande några minuter kvar innan jag måste förflytta mig till Lindgården för själva sammanträdet med barn- ochuppdatering utbildningsnämnden (BUN).

Det är bara datorn som tycker att det finns viktigare saker att ta itu med än bloggar…

Målsättningen med arbetsmiljöutbildningen var att vi nämndspolitiker skulle få så mycket kunskap att vi kan ta vårt arbetsmiljöansvar. Det är nämligen politikerna som har ansvaret för arbetsmiljön i nämndens verksamheter, som förskolor och skolor. Naturligtvis fungerar det så i praktiken att uppgifterna kring arbetsmiljön delegeras. Men själva ansvaret kan inte delegeras bort.

chef4Ledamöterna fick veta att det, så att säga, finns stora könsskillnader i arbetsmiljön. Så har till exempel kvinnliga chefer, rent statistiskt i landet, ansvar för fler medarbetare än de manliga. Och det stämmer i BUN:s verksamheter. Det är inte ovanligt att rektorer och förskolechefer (tjänster som domineras av kvinnor) har ansvar för 30-40 medarbetare.

Det är också så att det är ”det synliga”, det fysiska, som av tradition har prioriterats i arbetsmiljöarbetet, fastän det är de psykiska och sociala ”påfrestningarna” som ökar. Och så är det i BUN:s verksamheter. Stress är t ex ett stort och växande arbetsmiljöproblem.

Thomas Mellgren, som kan det här på ena handens fingrar, menade att det är viktigt att nämnden verkligen tar sitt ansvar och t ex kontrollerar att genomförda åtgärder ger resultat.

För övrigt fastnade jag för följande kloka ord:

”Att jobba med arbetsmiljö är inte en kostnad utan en investering.”

BUN:s förskolechefer och rektorer behöver helt klart avlastas. Det är inte bara att de har ansvar för alltför många medarbetare, de har även alldeles för många och betungande arbetsuppgifter.

sd_flaska2På Lindgården började sammanträdet kl 13.15.

Sammanträdet förlöpte uppseendeväckande lugnt och stillsamt. Det blev faktiskt inte en enda votering. Till och med Ola Wesley (SD) förklarade sig nöjd med svaret på sin motion (se ”Inför BUN 23 maj”). Samtidigt som han tog några klunkar av sitt sverigedemokratiska bordsvatten. Som för övrigt var garanterat ”äkta svenskt”…

Nämndens ledamöter fick en hel del information. Mycket stod redan i nämndens underlag och jag har redogjort för en del i tidigare bloggar (se också ”Före BUN och efter KoF”). Men det blev också en del nytt, särskilt om förskolan.

children2I kommunen finns det 1.740 inskrivna barn i förskolan. Det blir 18,3 barn per avdelning, vilket är en hög siffra jämfört med riksgenomsnittet (16,9 barn). Det innebär att det går 6,1 barn på varje årsarbetare (i riket: 5,3).

Ledamöterna var eniga om att det är viktigt att nämnden arbetar för att minska barngruppernas storlek. Den förtätning som BUN har använt för att lösa den stora tillströmningen av barn leder nämligen till en hel del oönskade konsekvenser, som t ex ökad arbetsbelastning och högre sjukskrivningstal för personalen (sjukfrånvaron i förskolan var 9,4% år 2015), ökat tryck på förändrade öppethållandetider och att  lärmiljön försämras.

De 32 barn som har fått vänta mer än 4 månader på förskoleplats har nu allihop fått erbjudande om plats. Det är viktigt att notera.

Ökningen av antalet barn och elever kommer att fortsätta under året. Prognosen är att grundskolan, där tillströmningen är som störst, kommer att få 450-500 elever fler (från 1 januari till 31 december). BUN ska överta Kunskapsförbundets gamla lokaler på Idrottsgatan 7 för att klara situationen. Man räknar med att hela 18 klasser ska få plats här.

paviljongFör övrigt löser BUN situationen med moduler, men det står helt klart att det behövs permanenta lösningar. Och det är viktigt att BUN kommer till skott snabbt. Jag hoppas att de styrande partierna (S+C+MP) också inser detta. På nämndens sammanträde gör de i varje fall det. Även om de inte röstar på samma sätt i fullmäktige… För på fullmäktige röstade de, som också sitter i BUN, mot att BUN fick 16 milj kr extra för i år.

Fast det såg ut på dagens nämnd som att de var ganska nöjda med fullmäktiges beslut…

Ett enhälligt BUN har också begärt 2 milj kr i extra anslag för år 2016 för ökade lokalkostnader (både förskola och skola) och 5,4 milj kr för år 2017. Det är ett måste att fullmäktige beviljar nämnden dessa pengar. Vi får se hur ledamöterna från S+C+MP röstar denna gång när frågan kommer upp i fullmäktige…

Till sist.

StampelklockaTidsregistreringen för lärare i Heroma kommer att avskaffas från och med höstterminen. Och det vet jag kommer att göra de flesta pedagoger glada.

25 personer har sökt jobbet som förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Fyra av dessa har blivit intervjuade. Vem som får tjänsten bestäms i slutet av maj.

Det blev en hel del mycket ”matnyttig” information för nämndens ledamöter. Jag tror att alla ledamöter inser vilka utmaningar kommunen står inför, även de från de styrande partierna. Jag hoppas bara, som sagt, att dessa partiers ledamöter också kan få Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att inse nämndens behov.

Kategorier:BUN 2016
%d bloggare gillar detta: