Hem > BUN 2016 > Inför BUN 23 maj

Inför BUN 23 maj

handlingarFörra veckan kom handlingarna inför måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det ser ut att bli ett ganska lugnt sammanträde med en hel del information, dvs det finns flera ärenden där inga beslut ska fattas.

Sammanträdet börjar förresten kl 13.15 i Elevhälsans konferensrum på Lindgården (Sundsgatan 33). Om nu någon vill besöka mötet. Det är ju offentligt (utom beslutsdelen). På förmiddagen har nämnden för övrigt en utbildning i arbetsmiljö.

Som sagt, det blir som vanligt en del information till nämndens ledamöter. Vi ska få höra om det systematiska kvalitetsarbetet, kunskapsutvecklingen i förskolan och tillsynen av den enskilda pedagogiska omsorgen. Resultaten av tillsynen ska upp till behandling, och beslut, vid ett senare tillfälle, men inte nu på måndag.

sverigedemokraternaNämnden ska yttra sig över en motion från sverigedemokraterna. Den är lagd av Ola Wesley och motionären vill att BUN tar fram ett:

”regelverk kring miniminivå på lekyta per barn, inomhus.”

pennaDet är en motion som antagligen har skrivits centralt. Den är i varje fall inte skriven av Ola Wesley. Identiska motioner har nämligen lämnats in av sverigedemokraterna i bland annat Timrå och Nyköping. Men ok, om en motion är bra så kan den väl återanvändas…

Förvaltningen lämnar ett positivt svar på motionen, men anser att det ska utarbetas riktlinjer i stället för ett regelverk. Det finns ju fler kvalitetsaspekter för en god miljö än ytstorleken, t ex lekytornas utformning, tillgänglighet och säkerhet. Dessutom regleras inte lekytans storlek av någon lagtext.

Men förvaltningen, liksom, antar jag, alla ledamöter, vill naturligtvis att barnen ska ha en så bra miljö som det bara är möjligt. Och det är självklart ytterst angeläget att barnen har tillräckligt stora lekytor, också. Det kan t ex åstadkommas genom att minska gruppstorlekarna – barngrupperna i Vänersborg är ju större än riksgenomsnittet.

children2För några år sedan utreddes konsekvenserna av att minska varje barngrupp med ett barn. Det skulle innebära att kommunen behövde bygga en ny stor förskola. Och varför inte, men det kostar pengar. Är sverigedemokraterna villiga att tillskjuta dessa pengar? I dagsläget är kommunens prioriterade uppgift, som jag ser det, att bygga nya förskolor för de barn som står i kö och för att ersätta förskolor som är i alltför ”dåligt skick”. På onsdag ska för övrigt kommunfullmäktige besluta om att starta bygget av en ny förskola i kvarteret Hönan. (Äntligen!) Men på lite längre sikt är det självklart viktigt att minska storleken på barngrupperna. Oerhört viktigt.

fritidsBUN ska fatta ett beslut om skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6 (”öppet fritids”). Det var från början tänkt att ”öppna fritids” skulle införas nu till hösten. Det skulle innebära att barn i åldrarna 10-13 år kunde komma till fritids om de ville, när de ville och i den utsträckning de ville. Dock inte på mornarna, för då skulle fritids inte vara öppet. (Se vidare ”Öppna fritids mm”.)

Nu föreslår förvaltningen att, som det heter, mot bakgrund av tidigare tjänsteutlåtande och efter dialog med vårdnadshavare, att ärendet avslutas. Med andra ord, det ska inte ske några förändringar av fritidsverksamheten.

På sätt och vis tycker jag att detta är lite synd. ”Öppna fritids” är i många stycken en bra idé, som skulle vinna på att åtminstone prövas på något ställe. Å andra sidan är det hur som helst alltför tidigt att införa detta redan i höst.

moneyEn mycket positiv nyhet är att kommunfullmäktige i april beslutade att barn- och utbildningsnämnden redan innevarande år ska få ytterligare 16 miljoner kronor. (Se ”Avgår Marie Dahlin nu?”.) På måndag är det tänkt att nämnden ska besluta att dessa pengar ska gå till grundskolan, F-9. Och det är här pengarna behövs i första hand, och det på grund av den stora elevökningen.

Det ska bli intressant att se om de styrande partierna reserverar sig mot beslutet. Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet röstade ju i fullmäktige mot att BUN skulle få dessa pengar…

delarsrapportNämnden ska också behandla och besluta om delårsrapporten. Igen. Som politiker i BUN, och KF, så känns det ibland som att man inte läser något annat än delårsrapporter… Jag har dock inte läst den nya rapporten än, och står det något uppseendeväckande i den, så lovar jag att återkomma.

Till sist.

questionIgår skickade jag en fråga till nämndens ordförande Mats Andersson (C) om att BUN borde komma till skott och göra praktisk politik av de resultat som skolutredningen kom fram till och som BUN har beslutat om, dvs att BUN borde diskutera och bestämma sig för vilka skolor vi vill prioritera att bygga/bygga ut. (Se ”Skolutredningen!”.)

Mats Andersson svarade att han redan hade tänkt på detta, presidiet har haft uppe frågan. Förvaltningen ska utreda vidare och nämnden får upp frågan på sitt bord på junisammanträdet.

Kategorier:BUN 2016
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: