Arkiv

Archive for 1 juni, 2016

KFV: Ingen inhibition av Es-Mu-beslutet

kunskapsforbundet_vastNYBeslutet i Kunskapsförbundet Väst (KFV) att inte starta upp Estetiska programmet musik (Es-Mu) i Vänersborg upprör fortfarande många. Naturligtvis. Det har varit debattartiklar och insändare i TTELA, där både allmänhet, rektorer och lärare har uttalat sig. Och senast idag (onsdag) skrev Håkan Lind en engagerad krönika i Vänersborgaren om beslutet.

lidell15Gunnar Lidell (M) överklagade som bekant beslutet i KFV till Förvaltningsrätten i Göteborg. (Det skrev jag om i bloggen ”Nedläggningen av Es-Mu i Vänersborg”.)

Lidell angav två skäl för att rätten borde upphäva beslutet:

  • ”Direktionen ska, inför beslut av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt i förbundet hänskjuta ärenden till ägarsamråd för beredning enligt upprättad förbundsordning mellan Trollhättans och Vänersborgs Kommun, se § 6 och 12 i bifogad förbundsordning bilaga 2.”
  • ”Undertecknad anser också att direktionen genom sitt beslut underlåtit att ta hänsyn till de eventuella konsekvenser det kan få för de anställda hos Kommunalförbundet. Såvitt jag erfar så har en nedläggning av programmet inte varit föremål för vare sig diskussion vid APT eller utförts enligt MBL.”

Det ligger en hel del i Lidells motiveringar. Det tycker i varje fall jag. Fast det här har inte Förvaltningsrätten yttrat sig om ännu. Däremot om en annan begäran i Lidells överklagande.

Gunnar Lidell begärde nämligen också en så kallad inhibition. Det betyder att han ville att Förvaltningsrätten skulle så att säga inställa beslutet tills en dom avkunnades.

cancelled_noOch på denna begäran, om inhibition, har Gunnar Lidell idag fått besked. Och ett tråkigt sådant, i varje fall för de elever som sökt till Vänersborg. Förvaltningsrätten avslog nämligen Lidells begäran.

Rätten motiverade sitt avslagsbeslut på följande sätt:

”Inhibition i ett mål rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen bör komma i fråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd skada. Förvaltningsrätten anser att vad som hittills har kommit fram i målet inte utgör skäl att förordna om verkställighetsförbud.”

domFörvaltningsrättens avslag om inhibition betyder i praktiken, som jag ser det, att Es-Mu-programmet inte kommer att starta upp i Vänersborg i höst. Och det oavsett hur den slutgiltiga domen kommer att se ut. När domen väl faller, vilket lär ta sin tid, så har beslutet helt säkert redan verkställts och det blir praktiskt omöjligt att riva upp det.

musik1Det är än en gång viktigt att betona (trots rubriken på en tidigare blogg) att det Estetiska programmet musik inte har lagts ner i Vänersborg. Beslutet innebär ”bara” att det inte startas upp i höst – i Vänersborg. Och det alltså beroende på ett alltför litet antal sökande, endast 6 elever. Det är inget som säger att programmet inte kommer att startas upp igen hösten 2017. Även om jag ser svårigheter i rekryteringen av nya elever från Vänersborg på grund av beslutet.

I denna tråkiga stund för Vänersborg, så kan det emellertid vara på sin plats med några ”tröstande ord”. Den 18 mars 2014 fattade Kunskapsförbundet beslutet att:

”antagningen till de i Vänersborg förlagda utbildningarna … estetiska programmet musikinriktning … stoppas hösten 2014.”

Det här att Es-Mu inte startas upp i Vänersborg har alltså hänt en gång tidigare. Men sedan, märk väl, startades programmet upp på nytt. Det finns inget som säger att det inte kommer att hända igen, att det inte kommer att startas hösten 2017.

Det gäller att se till att fler söker till Es-Mu i Vänersborg.

%d bloggare gillar detta: