Arkiv

Archive for 26 juni, 2016

KF 22/6: Budget 2017

26 juni, 2016 1 kommentar

BoCarlssonNarfKommunfullmäktige i Vänersborg beviljade inte Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet som ordförande i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) i onsdags. (Se vidare ”Avgå Bo Carlsson!”.) I TTELA på midsommarafton, dvs igår, fortsatte Bo Carlsson att hävda att den förre förbundschefen inte hade gett korrekt information. Det är inte sant och det var inte heller något som framfördes under sammanträdet. Det är pinsamt att ordförande Bo Carlsson fortsätter att skylla på den avskedade förbundschefen.

Bo Carlsson sade också till TTELA att han funderade på att överklaga fullmäktiges beslut. Det fick moderaternas Gunnar Lidell (M) att twittra:

”Vad skulle en överklagan innehålla, att 28 st i KF har fel?”

lidell_twittrar

Det går inte att ta miste på Lidells ironiska ton…

Tidigare på dagen, dvs i onsdags, så hade de styrande partierna (S+C+MP) förlorat en ännu viktigare omröstning. De förlorade omröstningen om årets viktigaste fråga, den om budgeten. Och det med en röst, 22-23. Fullmäktige fattade beslutet att moderaternas, liberalernas och forlust3kristdemokraternas budgetförslag också skulle bli kommunens budget. (Välfärdspartiet röstade för budgeten från M+L+KD, medan sverigedemokraterna avstod från att rösta.)

Den borgerliga budgeten var till förväxling lik Vänsterpartiets budget. Därför röstade också Vänsterpartiet i slutomröstningen på det borgerliga förslaget, efter att det egna budgetförslaget hade fallit. (I slutomröstningen kan bara två förslag stå mot varandra.) Den borgerliga budgeten prioriterade verksamheterna före investeringarna, samma upplägg som Vänsterpartiets budget hade. Således tilldelades socialnämnden 25 milj kr mer än förslaget från S+C+MP, barn- och utbildningsnämnden 11 milj kr mer och kultur- och fritidsnämnden 4 milj kr mer.

uppochnerDen borgerliga budgeten var till synes inte särskilt borgerlig. Stora satsningar på välfärden är ju inte direkt kännetecknet på borgerlig politik. Men i Vänersborg är det den upp-och-nedvända världen…

På investeringssidan fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra eller upplåta del av Vargöns industriområde:

”till lämplig intressent för att investera i och bedriva hamnverksamhet.”

Och det tror jag inte att någon vänsterpartist ogillade… Inte heller att M+L+KD hade avsatt investeringspengar för Norra skolan redan nästa år.

Det skilde alltså 40 miljoner kr mellan de styrandes budget och oppositionens. I det långa loppet, typ 5 år framåt i tiden, så är det kanske ingen jättesumma. Men under nästa år betyder dessa miljoner oerhört mycket för dem som får ta del av dem. Det innebär väldigt många extrahänder i välfärden, dvs inom skolan, vården och omsorgen.

triumviratDet var ovanligt många socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister framme i talarstolen denna budgetdebatt. Och det är ju kul. Tyvärr sa talarna oftast samma sak och de höll sig dessutom i väldigt hög grad till sina manuskript. Frågor och åsikter från den samlade oppositionen låtsades de inte höra. Vilket var mindre kul.

Dessutom yrkade socialdemokraterna vid flera tillfällen på ajourneringar, dvs tid för överläggningar. Det innebar långa avbrott i sammanträdet. Och vad de överlade om vet ingen utanför de styrande partiernas egen krets. Alla budgetförslag låg ju på bordet, och hade gjort så sedan flera veckor tillbaka. Alla ställningstaganden borde ju ha varit klara innan själva debatten, kan man tycka. Jag kan bara tolka de ständiga interna diskussionerna inom triumviratet (S+C+MP), mitt under pågående sammanträde, som att spänningarna var stora och att flera ledamöter helt enkelt inte riktigt trodde på den budget de lade fram.

ord_mot_ordVad skulle de annars diskutera om?

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet lade alltså fram en mer traditionell borgerlig budget. De menade att det var nödvändigt att hålla tillbaka kostnaderna i verksamheterna, i välfärden, dvs ”kostnaderna” för barn och elever, gamla och sjuka mfl, för att kunna spara så att det fanns pengar till framtida investeringar. De styrande partiernas menade att detta var ett bevis på att de tog ett ansvar för kommunen framtida. Även om Marika Isetorp (MP) inte tyckte att budgeten var återhållsam…

Några röster från debatten:

  • Benny Augustsson (S): ”Pengarna måste tas någonstans ifrån. … Måste ha täckning för våra kapitalkostnader.”
  • Mats Andersson (C): ”Det måste finnas sans och balans mellan driftspengar och investeringar.”
  • Joakim Sjöling (S): ”Vi vill balansera.”

change2De styrande hade också ett andra argument – och det kändes nytt i en budgetdebatt… Flera talare menade att deras budget skulle kunna ändras under hösten om det visade sig att det behövdes…

Marie Dahlin (S):

”Vi får se hur nämnderna går under året.”

Marika Isetorp (MP):

”Vi vill inte dela ut allting med en gång. … Budgeten är inte huggen i sten. Det finns möjlighet att skjuta till pengar om det behövs.”

morotJag undrar om detta var ett slags löfte som skulle fungera som en morot för tvehågsna… Eller om det var tänkt att så någon typ av tvivel bland fullmäktiges ledamöter… Min egen teori är att det var ett tecken på att de styrande inte trodde på sin egen budget.

Naturligtvis var det frågor och debatt och det är omöjligt att referera vad alla sa. Men de flesta i oppositionen menade att det inte gick att hålla tillbaka på verksamheten.

children2Jag själv menade att återhållsamhet och besparingar på Barn- och Utbildningsnämnden, på Socialnämnden och på Kultur- och Fritidsnämnden innebar att det blev de utsatta grupperna, pensionärer och sjuka, barn och elever, som fick betala framtida investeringar. Lutz Rininsland (V) menade att förslaget från S+C+MP ställde grupp mot grupp. Och han undrade vilken grupp som inte skulle få.

Det var ingen som svarade på Rininsland fråga. Eller kanske var följande från Marie Dahlin (S) ett slags svar:

”Trollgärde (socialnämndens ordförande; min anm) har idéer hur man kan spara pengar. Han har en del förslag.”

Vilka dessa förslag skulle vara berättade inte Marie Dahlin…paus

Trots alla långa avbrott på grund av ajourneringar, kaffepauser och lunch så hann mycket att sägas. Och allt skedde i en god ton. Det kan kanske också nämnas att Kurt Karlsson (SD) gratulerade mig under debatten för att jag hade kommit till insikt. Fast det visste jag redan, det är ju därför som jag är med i Vänsterpartiet. När det gäller Kurt Karlsson själv är hoppet ute för länge sedan…

frogKurt Karlsson (SD) hade som vanligt mer eller mindre ”bevingade” uttalanden från talarstolen. Fast vingar…? Har grodor vingar?

”Kultur är av en marginell betydelse för integrationen.”

Sa Kurt Karlsson. Detta föranledde en debatt på bortåt 30 minuter. Vilket var en uppmärksamhet som varken uttalandet eller Kurt Karlsson förtjänade.

När Tove af Geijerstam (L) undrade om Kurt Karlsson kunde ge någon källhänvisning, så svarade Karlsson:

”Var har du hittat underlag för motsatsen?”

Bevisbördan låg alltså, enligt Kurt Karlsson, inte hos den som anför något, utan hos den som ifrågasätter. Fakta behöver inte vara sanna. De är nämligen automatiskt sanna, a priori, tills motsatsen bevisas.

Kurt Karlsson vände inte bara upp och ner på all vetenskapsteori, han vände också upp och ner på vanligt sunt förnuft…

midsommar3Jag kan inte heller låta bli att meddela att Karlsson på en direkt fråga inte kunde beskriva vad svensk kultur var:

”Man vet ungefär.”

Sa Kurt Karlsson utan att precisera sig ytterligare… Det gjorde däremot Karlssons partibroder, Ola Wesley. Wesley förkunnade från talarstolen att han hade ändrat åsikt och nu var mycket positiv till arenan. Och där fick vi kanske svaret – det är bandy som är svensk kultur. Eller?

triumviratDe styrande partierna med Marie Dahlin (S) i spetsen förlorade alltså omröstningen om budgeten för 2017. Och för bara två månader sedan, i  april, så förlorade de styrande också budgeten för i år (2016). Så nu är frågan om Marie Dahlin kan fortsätta att leda och styra Vänersborg. Tänker socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna verkligen sitta kvar och genomföra oppositionens budget – en budget som de själva är emot?

Det blir en spännande fortsättning på det politiska året.

.

PS. Det finns ett inlägg om budgetdebatten också på Vänsterpartiets hemsida  – klicka här.

%d bloggare gillar detta: