Arkiv

Archive for 18 juni, 2016

Övrigt BUN (20/6)

Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har alltså sammanträde nu på måndag, på Mötesplats Vänersborg (Vänerparken).

information3I två bloggar har jag beskrivit ett av ärendena, utredningen av de centrala grundskolorna. (Se ”De centrala skolornas framtid” och ”BUN: Blåsut och Norra”.) Men nämnden ska naturligtvis behandla fler ärenden och dessutom få sig en rejäl dos information. Som brukligt är.

Det första ärendet, där beslut ska fattas, handlar om privata utförare. Nämnden ska få en redovisning av resultatet av en uppföljning av sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare – och sedan godkänna uppföljningarna.

bralandabadFör verksamheterna Brålandabadet och Vattenpalatset finns ingenting att anmärka på från förvaltningens sida. Båda ”baden” bedriver simundervisning, precis som Hallevibadet. Men mot Hallevibadet riktas anmärkningar. Några skolor har beskrivit verksamheten som rörig – verksamheten ställer in tider, tiderna stämmer ibland inte enligt det som är överenskommet och variationen är stor i simlärarens kompetens och förståelse för uppdraget. Ganska tuff kritik mot Hallevibadet och säkerligen helt befogad.

ISS sköter städningen på en del skolor. Mot ISS riktas också en del anmärkningar, bland annat kring städning av toaletter, och på brister i kommunikationen. Västtrafik, som sköter skolskjutsar, får kritik för att platserna ibland inte räcker till på bussarna, att det kan vara stökigt i bussarna samt att det har hänt att chaufförer pratar i mobiltelefon.

De privata utförare som har fått kritik måste typ skärpa sig. Det är ungefär vad BUN ska besluta.

siffrorSom vanligt blir det en månadsuppföljning. I underlaget som nämndens ledamöter har fått kan man läsa att antalet barn i förskolan och den pedagogiska omsorgen har ökat med 168 stycken under året (från december 2015 till och med maj 2016) och 52 barn jämfört med maj förra året. För grundskolan har det skett en ökning med 151 elever under året (från december 2015) och en ökning från maj förra året med 280 elever. (Från januari 2014 till maj 2016 har grundskolan fått en tillökning med 560 elever.)

Och så tyckte de styrande partierna (S+C+MP) – jämför budgetberedningens anvisningar i mars – att BUN inte skulle få några extra pengar varken i år eller nästa år. Osannolikt och otroligt…

V_logga_mindreEn vänsterpartist, Adam Frändelid, har motionerat om att det ska göras en kartläggning – om barnomsorg under kväll, natt och helg erbjuds i tillräcklig omfattning i förhållande till efterfrågan.

Förvaltningen föreslår att nämnden ska bifalla motionen. Det betyder att BUN, om fullmäktige så småningom fattar det beslut som BUN föreslår, ska utreda det som Frändelid yrkar i sin motion.

frukostFrändelid har också följt debatten i Trollhättan. Det har inspirerat honom till att även motionera om avgiftsfri frukost i Vänersborgs grundskolor. Frändelid vill att:

”Vänersborgs kommun utreder förutsättningarna att erbjuda elever i kommunens alla grundskolor avgiftsfri frukost.”

Många elever äter av olika orsaker inte frukost, vilket gör att det blir en dålig start på skoldagen. För det är naturligtvis så, att äter eleverna dåligt så presterar de sämre och de kan inte tillgodogöra sig undervisningen ordentligt.

Fast som LCHF:are kan jag inte riktigt hålla med Frändelid när han skriver:

”För att hålla sin blodsockerkurva på en jämn nivå så bör man äta regelbundet.”

Jag är övertygad om att det är betydligt viktigare vad man äter…

pengar5Förvaltningarna (barn- och utbildningsförvaltningen har skrivit ett gemensamt svar med samhällsbyggnadsförvaltningen) skriver att:

”Oavsett alternativ finns inget utrymme för någon av förvaltningarna att finansiera en utökning av måltider inom befintliga budgetramar.”

Förvaltningarna diskuterar i sitt förslag två olika alternativ – en ”lättare” frukost respektive en enligt Livsmedelsverket ”fullgod” frukost. Den lättare frukosten skulle kosta, om det beräknade antalet elever åt, 270.000 kr, medan det fullgoda alternativet beräknas kosta 460.000 kr.

argumentationDet är lätt att argumentera för att alla elever ska få en gratis frukost, trots kostnaderna. Argumenten är uppenbara. Samtidigt så kan man vara kritisk till att BUN ska ta pengar från undervisningen för att lägga på skolfrukost. Jag tror att det riktiga vore att BUN uttalar sig positivt om motionen, men begär pengar av fullmäktige för att genomföra dess intentioner. Om fullmäktige anser att det är värt att satsa extra pengar på att alla barn som vill äta frukost i skolan ska få det, så borde också fullmäktige anslå pengar.

Barn- och Utbildningsnämnden har ytterligare ett tungt ärende på sin dagordning:

”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun; – Fördjupad utredning gällande tillbyggnad av Fridhem, Granås och Hallebergs förskolor”

children2I april beslutade BUN ställa sig bakom förskoleutredningen och dessutom uppdra åt förvaltningen att projektera/utreda tillbyggnad av Fridhems förskola (ligger i Mariedalsområdet) med 2 avdelningar. Förvaltningen skulle också utreda förskolesituationen i Vargön.

Förvaltningen har nu, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, gjort det, dvs utrett förskolesituationen i Vargön.

Björkvägens förskola (i Vargön) behöver ersättas. Enligt nämndens underlag är arbetsmiljön mycket dålig på Björkvägen och lokalerna har stora behov av renoveringar samt verksamhetsanpassningar. Utemiljön beskrivs också som torftig.

På BUN:s bord på måndag ligger ett förslag om att projektera en tillbyggnad av Granås förskola med 2 avdelningar. Det innebär samtidigt att Björkvägens förskola avvecklas.tungt

Jag ser ingen anledning att ifrågasätta detta förslag. Tvärtom, det ser ut som ett bra och logiskt beslut att fatta för nämnden.

Det blir en tung förmiddag på måndag. Och på eftermiddagen ska nämnden få information om både planprocesser och elevhälsan. Sedan väntar ett ännu tyngre möte på onsdag, kommunfullmäktige…

Kategorier:BUN 2016, förskolan
%d bloggare gillar detta: