Hem > BUN 2019, Mariedal > Så var dagens BUN till ända

Så var dagens BUN till ända

Det var inga större överraskningar på dagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Ärendena gicks igenom, en del frågor ställdes, svar gavs och sedan beslutade nämnden enligt liggande förslag. (Se mina två tidigare bloggar inför sammanträdet, ”Inför BUN 20 maj” och ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.) Det var till och med enighet i valet av justerare…

Det var dock några diskussioner, och några besked, som var intressanta. Eller hade kunnat bli intressanta – om fler hade deltagit i dem. Jag tänker framför allt på rektorernas dilemma, ska de följa budgetkraven eller Skollagen.

Bakgrunden till dilemmat är BUN:s dystra prognos för året. Det prognosticeras ett underskott på 12,6 milj kr. Så får det inte vara, budgeten ska följas. Underskott är inte ok. I sådana här lägen är kravet från kommunledningen att nämnden ifråga, dvs BUN, ska vidta åtgärder för att få en budget i balans. Det måste med andra ord sparas. Och dess besparingsåtgärder ska beskrivas – och verkställas.

Förslaget var att nämnden, vilket sedan också blev beslutet, ska spara 4,2 milj kr på bland annat:

”Minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola.”

Det kan tyckas vara en okontroversiell och ofarlig besparingsåtgärd. Men så är det inte. Det innebär att ett antal personer i förskola och skola inte får fortsatt anställning till hösten. De har för övrigt redan blivit varslade.

Enheterna inom förskola och grundskola har rapporterat in följande varsel inför höstterminen:

 • 5 barnskötare
 • 1 fritidspedagog
 • 1 leg förskollärare
 • 2 leg lärare
 • 1 modersmålslärare
 • 15 resurspersoner
 • 1 skolkurator

De här uppgifterna fick jag efter att ärendet hade avhandlats i nämnden. Antalet varsel var alltså inte känt vid behandlingen, även om vi visste att det hade varslats.

Alla klasser ska naturligtvis även i fortsättningen ha en lärare i klassrummet under varje lektion. De som varslas är personer som till största delen på olika sätt jobbar med elever i behov av särskilt stöd, i varje fall i grundskolan. Det är de, och deras föräldrar, som drabbas av neddragningarna. Och det redan nu till hösten alltså.

Detta förhållande ställer rektorerna inför ett dilemma. De ser behoven av särskilt stöd och ökad vuxennärvaro men måste följa budget. Fast Skollagen föreskriver att:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Vad ska de följa – lagen eller kommunens budgetkrav?

Jag lyfte som sagt frågan, men det var inte många som yttrade sig. Christin Slättmyr (S) tyckte väl egentligen inte att diskussionen hörde till ärendet. Ordförande Mats Andersson (C) ville inte diskutera rektorernas dilemma. Han ansåg att det inte var nämndens sak, ansvaret låg helt och hållet på rektorerna. Det var bland annat därför de hade betalt…

Och visst är det rektorernas ansvar. Det var ju hela poängen med min fråga. Det är ju politikerna i Vänersborg som skapar dilemmat. Borde inte nämnden, som är skolans huvudman, just därför ge rektorerna vägledning? Eller ska nämnden lämna dem i sticket? Rektorerna gör ju ”fel” hur de än gör.

Det var nog en känslig fråga… Den ville inte nämnden befatta sig med. Politikerna hukade. Och det är väl ett besked så gott som något. Jag ser det som att vi politiker inte tar ansvar för den budget som vi beslutar. Är det för lite pengar, så att Skollagen inte kan följas, då är det helt och hållet rektorernas fel… Det är fegt.

Så vad ger politikerna i BUN då för signal till rektorerna? Jo, följ kommunens budget. Och håll tummarna för att ni inte blir anmälda till Skolinspektionen… Mitt råd till rektorerna är att de måste höras, de måste berätta för politiker och allmänhet vad som sker ute i förskolorna och skolorna. Allmänheten och politikerna måste bli medvetna om vilka konsekvenser budgetbesluten har fått – och får. Och kommer att få…

Det var med det prognosticerade underskottet i tanken som jag också lyfte frågan om nämnden har råd med den del av musikundervisningen som köps från musikskolan och den omfattande simundervisning som bedrivs.

Några tjänstemän kom med sakupplysningar, men från nämndens politiker var det tyst… (Det är bättre diskussioner på Facebook…)

Jag fick ett intressant och viktigt besked från förvaltningen. Det har att göra med ett ärende som ska upp på kommunfullmäktige på onsdag, nämligen trafiksituationen vid Mariedalskolan. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”, men även ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.)

Det var ett klart och mycket tydligt besked:

Det har inte varit några som helst formella kontakter mellan barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller planeringen av 2-3 tomter vid Mariedalskolan och den nya vägsträckningen.

Fast det är inte riktigt hela sanningen. Sanningen är nästan lite pinsam. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu meddelat barn- och utbildningsförvaltningen att trafikförändringarna inte ska vålla några problem. Men… När togs denna kontakt? Jo, i slutet av förra veckan – efter att en viss blogg publicerades. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”.) En gång till – efter att en viss blogg publicerades…

Som sagt, nästan lite pinsamt.

Sammanträdet avslutades med ett ärende som undertecknad vänsterpartist och, dagen till ära, justerare initierade. Det är dock sekretessbelagt. Vilket är helt riktigt.

På måndag ska protokollet justeras. Det blir nog en ganska enkel uppgift. Ett ärende var det för övrigt omedelbar justering på. Det var nämndens beslut att anta den nya reviderade delegeringsordningen.

Ordförande Mats Andersson (C) avslutade mötet kl 14.50 med att meddela att det kan bli aktuellt med ett extrainsatt sammanträde efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni. Budgetbeslutet kommer nämligen att kunna innebära stora ekonomiska konsekvenser för BUN, så stora att det hotar statsbidragen. Det kan handla om 26 miljoner…

Och då måste BUN besluta om ytterligare besparingsåtgärder…

Kategorier:BUN 2019, Mariedal
 1. Jerry Andersson
  25 maj, 2019 kl. 07:41

  Tunga medlemmar i nämnden hukar inför frågan om huruvida rektorerna skall följa ”lagen eller kommunens budgetkrav?” och i stället kastar den heta potatisen vidare till rektorerna att försöka hantera (att inte tydligt instruera rektorerna om hur de skall förhålla sig i frågan är ett svek mot dessa).
  Beklämmande, nedslående och, inte minst, fegt!
  …i synnerhet när det är de barn och ungdomar som har allra störst behov som sviks!

  Eftersom såväl huvudman som rektorer svävar på målet så behövs en oberoende utredning (och jag menar i n t e begravas i en sådan). Instansen för en sådan (eftersom huvudman inte ger besked/inte verkar veta vad som gäller) är skolinspektionen.
  Efter att skolinspektionen gjort en utredning så kan jag tänka att huvudman och rektorer får tydliga besked om vad som verkligen gäller. Inget mer hukande och svävande på målet därefter.

  Vårdnadshavarna behöver informeras om neddragningarna och deras effekter (t ex: resurspedagog får order (delegerad av rektor) om att lämna sitt uppdrag att stödja specifika elever med mycket stora behov (bla elever med m å n g a F- varningar) för att vikariera i en annan klass där undervisande lärare är frånvarande av någon anledning).

  En fråga blir: Vem, i första hand, har informationsplikt (till vårdnadshavare mfl)?
  Vem/vilka har anmälningsplikt om det misstänks att det bryts mot skollagen?

  Det självklara svaret på den första frågan är – rektor.
  Svaret på den andra frågan är: i första hand, rektor (som är ansvarig för såväl att eleverna får det stöd de behöver, som skolans arbetsmiljö (även den psykosociala) i allmänhet).
  I andra hand, pedagogerna/resurspersoner, som är satta att utföra nämnda stöd.
  I tredje hand (utifall de två första fallerar…), vårdnadshavare (därför viktigt att de får information om problematiken och de effekter den ger för deras barn).

  Men, den självklara lösningen på denna intressekonflikt borde vara uppenbar för ansvariga (här: huvudman):
  Att skyndsamt instruera rektorerna om att elever som har stora behov av extra stöd s k a l l ha det. Och den som ger det extra stödet skall i n t e vikariera de tider stödet skall sättas in.

  Kostar en slant i ökade vikariekostnader. Men (för skams skull! om inte annat) huvudman slipper skämmas (och ev beslås med vite) och eleverna får sitt behövliga stöd.

  Men det är bråttom – vet att anmälningar ligger i startgroparna.

 2. karin194
  22 maj, 2019 kl. 21:32

  Hej och varmt tack för allt du skriver!
  Men det sista från BUN – hoppas jag verkligen Du och flera protesterade mot?
  ”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”
  ”Vad ska de följa – lagen eller kommunens budgetkrav?”
  Som lärare och pedagog så är det väl lagen som ska gälla och barnens bästa!! Hoppas innerligt att alla rektorer vågar stå på sig och följa lagen. Annars får föräldrarna fullt upp med att överklaga hela tiden!
  Fy att ens detta sker.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: