Hem > BUN 2019 > BUN avslutar året

BUN avslutar året

Dagens sammanträde startade som vanligt kl 08.30. På bordet stod dagen till ära, det var ju nämndens sista möte för i år, pepparkakor och skumtomtar. Efter några givna skämt kring “skumma tomtar” så lät flera av ledamöterna sig väl smaka när sammanträdet satte igång med utbildning.

Det var kommunens kommunikatörer Thomas Fridén och Victoria Hallqvist som började dagen med att undervisa om “Att förmedla budskap i med- och motgång”. Vilket de gjorde på ett informativt och upplysande sätt.

Utbildningen följdes av en presentation av lärdomar från verksamheterna. Presentationen förmedlades av förvaltningens enhetschefer.

Det var en gedigen presentation. Förvaltningen redogjorde för vad som gjordes och vad som skulle göras. Och det var mycket bra som gjordes och som var på gång. Men rätt som det var skymtade det igenom att det fanns svårigheter och problem på vägen… Eller utmaningar som det heter nu för tiden… “Vi har extremt lite pengar” undslapp det en av cheferna, “det saknas medel” sa en annan, “vi är trångbodda i skolorna”, sa en tredje. Och det är den bistra verkligheten – ambitionerna är höga liksom viljan, men förutsättningarna är inte de bästa… Jag lyfte frågan om att höga förväntningar och krav ihop med bristande förutsättningar/resurser kan leda till stress, sämre arbetsmiljö och sjukskrivningar bland personalen. Det var ingen som direkt tog tag i den tråden. Sammanfattningsvis kan man nog fråga sig om Vänersborg alltid lever upp till Skollagen… (Se “Sammanträde i besparingarnas tecken”.)

Informationen följdes av månadsuppföljningen.

Prognosen för året är ett underskott på drygt 11 milj kr. Det är grundskolan som är orsaken…

Nämnden diskuterade en hel del om elevantalet. Det är framför allt variationerna i elevantalet som har ställt till problem för förvaltningen och skolorna. (Jag har skrivit utförligt om detta när kommunfullmäktige i november sa nej till nämndens begäran om mer pengar för elevökning – se “Byråkratiskt beslut om BUN”.)

Idag fick vi en del siffror som styrkte svårigheterna. Och då kan det vara bra att veta att förvaltningen räknar med alla de “platser” som nämnden finansierar, dvs även platser på t ex friskolor och i andra kommuner.

I juni var det maximalt med barn på förskolan, då var det 2.242 stycken. I augusti var antalet nere i 1.970. Det var en skillnad på 272 barn. På fritids var det som mest elever i oktober, 2.020 stycken. I juli var det “bara” 1.569, vilket i och för sig var ganska naturligt i semestertider. Men i augusti var det 1.822 barn. Det var jämfört med oktober en skillnad på 198 stycken. I skolan var det flest elever i april, 4.948. Minst antal elever var det i augusti, 4.903. Det innebar en skillnad på 45 elever. Det visar svart på vitt vilka problem barn- och utbildningsförvaltningen och skolorna har med att planera, dimensionera och organisera verksamheten under året. Det är dock ett problem som de styrande i Vänersborg inte vill se…

Detta ärende skulle bara “noteras”, som det heter, men ordförande Mats Andersson (C) ville ha ett tillägg. Det tyckte hela nämnden var helt ok. Nämndens beslut blev:

“Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och konstaterar att nämndens avrop för fler elever i verksamheten 2019 som beslutades på september månads sammanträde ej tillstyrktes av kommunfullmäktige 20191126.
Barn- och utbildningsnämnden begär en mer detaljerad beskrivning av vad underskottet på grundskolan består i och beslutar ge i uppdrag åt förvaltningen att redovisa detta skriftligt vid nästkommande sammanträde.”

Man anade nog att ordförande smög in en liten protest mot kommunledningen i formuleringen…

Barn- och utbildningsnämnden antog sedan, som väntat, förvaltningens upprättade “Verksamhetsplan med detaljbudget”. Även under denna punkt blev det en del allmänna diskussioner. Vi fick bland annat veta att förvaltningen i fortsättningen tänker samarbeta annorlunda tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen om elevprognoserna… Det är nog bra tänkt… 

För övrigt är det läge att påminna om att fullmäktiges alltför magra resurstilldelning har fått BUN att förändra sina förväntade resultat till att de – inte ska bli sämre…

Det blev även information om lokaler. Särskilt värt att nämna är att det nyligen har börjat göras punktinsatser på Norra skolan för att den ska bli funktionsduglig. Det är en del vattenskador… Dessa insatser beräknas bli klara v 9.

Jag tror ärligt talat inte att framtiden ser särskilt ljus ut för Norra skolan. Inga beslut har fattats, men den dag som den nya skolan på Holmängen står klar, det är ett antal år dit, så tror jag att “skolans saga är all”. Utredningar har visat att Norra är olämplig för en utbyggnad, att de funktioner som behövs för en tvåparallellig skola inte kan rymmas. Och det blir nog också alltför dyrt att åtgärda den omfattande “fuktproblematiken” som råder på skolan. Jag kan inte säga hur ärendet Norra skolan kommer att hanteras i fortsättningen, men som sagt, det ser ganska mörkt ut…

För övrigt är ordförande Mats Andersson en mycket sparsam man. Nämnden bjöds inte ens på kaffe detta sista möte för året. Alla icke-lchf:are fick nöja sig med pepparkakor och “skumma tomtar”. Och lågkolhydratare fick titta på…

Men när alla i förskolor och skolor ska hålla igen på alla kostnader, så bör det naturligtvis också gälla politikerna.

Och därmed önskar jag God Jul till alla nämndledamöter som jag inte ser mer i år.

Kategorier:BUN 2019
 1. Jenny
  18 december, 2019 kl. 12:53

  Varför måste Norra vara två-parallellig då?
  Det går ju utmärkt att ha skolor i den storlek som Norra skulle få som enparallellig i andra delar av kommunen. Brålanda har drygt 200 elever, Frändeskolan knappt 200, Blåsut likaså, för att inte tala om Mulltorp, Skerrud, Rösebo.

  Och fuktproblemen? Enligt kommunens egen genomgång av byggnader i Vänersborgs centrum så får Norra högsta klassen – röd.
  ”Mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vissa av byggnadsminnesklass. Byggnaden är välbevarad och har höga historiska, arkitektoniska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. Flera av dessa byggnader har varit med i byggnadsinventeringar som kommunen utfört tidigare.”

  Följande tycker kommunen skall gälla för ”röda byggnader”:
  ”Riktlinjer för klass RÖD, byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde:
  • Byggnader ska hanteras som särskilt värdefulla i enlighet med PLB 8 kap 13§ som förbjuder förvanskning.
  • Ambitioner vid vård och underhåll av byggnaden ska vara mycket höga.
  • Ny detaljplan ska föregås av en kulturmiljöutredning. I detaljplanen ska byggnader och bebyggelsemiljöer lyftas fram och ges skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser.
  • Vid bygglov ska en antikvarisk förundersökning, anpassad efter åtgärden, tas fram. Det kan bli aktuellt med anpassade byggnadstekniska lösningar, färg- och materialval.
  • Rivningslov ska undvikas. Om frågan om rivning väcks ska ansökan föregås av en antikvarisk utredning.”

  Jag tror att de kulturhistoriska värdena på Norra bäst bevaras om byggnaderna får fungera som det de byggdes för – skola. Dessutom tycker jag att när vi har offentligt ägande av kulturhistoriskt intressanta miljöer så är det bra om många får tillgång till dem. I det här fallet låta hundratals barn ha sin vardag här.

  Vem skall ha byggnaderna om inte barnen? För ni tänker väl inte låta riva Norra skolan?

  https://www.vanersborg.se/bygga-bo–miljo/kulturmiljo-och-kulturhistoriska-byggnader/program-for-bevarande-och-utveckling—vanersborgs-innerstad.html

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: