Arkiv

Archive for januari, 2020

Sanningen om arenaskandalen

31 januari, 2020 2 kommentarer

Jag underskattade nog P4 Väst lite i min förra blogg. (Se “P4 Väst granskar Arena Vänersborg?”.) Det blev inte bara ett inslag om Arena Vänersborg. Hittills har det kommit ytterligare 5-6 stycken. Och vem vet, det kanske kommer ännu fler.

Jag kan inte låta bli att undra vad det är som ligger bakom radions nyvaknade intresse för arenan… Är det för att det snart är 10-årsjubileum för takraset? Är det för att arenataket läcker? Lobbar P4 Väst för att kommunen ska investera ännu fler miljoner på taket? Det är ju flera inslag som handlar just om läckaget, men det är ju som jag skrev i min förra arenablogg – taket på arenan har alltid läckt… Vi får se vad som kommer ut av “granskningen”.

Men återigen, P4 Västs “granskning” är välkommen. Arena Vänersborg kostar kommunen åtskilliga miljoner, omkring 20 miljoner netto varje år, och det är viktigt att känna till för alla politiker och invånare i dessa tider av ekonomiska trångmål. Men med bättre bakgrundskunskap hade “granskningen” kunnat bli betydligt bättre och intressantare. Jag ska förhoppningsvis till viss del råda bot på detta med denna blogg.

Det intressantaste inslaget, hittills, är intervjun med den “gamle arenageneralen” och projektledaren S Anders Larsson (S). (Se och hör inslaget, “S Anders Larsson: Väldigt mycket gick fel”.)

S Anders (jag skriver “S Anders” därför att det var så Larsson kallades under sin tid i Vänersborg) tycker att de gamla partikamraterna i Vänersborg ska sälja arenan. S Anders säger i intervjun:

“Om man förvaltar som man gör idag och låter det fortsätta regna in och så, då tror jag det är alldeles nödvändigt att kommunen funderar på om man inte kan avyttra arenan så att man får fastighetsägare som tar ansvar för fastigheten och försöker använda den tillgången optimalt.”

Arena Vänersborgs bokförda värde är idag 195 milj kr. Avskrivningstiden är 30 år, vilket betyder att det är ungefär 20 år kvar. Driften av arenan lär gå på 18 milj kr per år, men då är kapitalkostnader och el, värme mm inräknat. Sedan är det ju saker i och på arenan som måste åtgärdas, t ex taket. Och då pratar vi om en investering på minst 10 miljoner, kanske upp till fyra gånger så mycket… 

S Anders Larsson verkar helt övertygad om att det går att sälja arenan. S Anders tror att det bara är en fråga om pris. Det tror inte jag. En försäljning måste ju innebära att en köpare även tar över kommunens lån på några hundra miljoner… Och vem vill det – även om kommunen säljer för 1 kr…? Men försöka duger. Så mitt råd till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) och den styrande minoriteten är – följ rådet från S Anders. Lägg ut arenan till försäljning!

Intervjun kommer sedan in på arenans historia och S Anders ansvar för att det “gick som det gick”. Och då blir det väldigt intressant…

S Anders anser fortfarande att bygget var en rätt satsning och:

“en satsning i tiden.”

Och visst medger han att han hade ansvar:

“Då hade jag ett jättestort ansvar hade jag ju när vi drev den här processen, det går inte att komma ifrån.”

Och visst hade S Anders ett “jättestort ansvar”. Det har han helt rätt i. Han var ordförande i den så kallade projektgruppen och denna grupp arbetade med arenaprojektet i största hemlighet. Det var omöjligt för utomstående att få någon som helst information och insyn i upphandling och byggprocess. Vänsterpartister i allmänhet och James Bucci i synnerhet försökte med alla medel få insyn. Det var omöjligt.

S Anders Larsson:

“Beslutet togs väl på ett korrekt sätt i kommunfullmäktige, med en bred majoritet.”

Visst, kommunfullmäktige fattade beslutet att bygga en arena för 140 milj kr, inklusive sponsorintäkter på 20 miljoner. Det var bara 4 vänsterpartister och 2 miljöpartister som röstade emot. Moderaterna ville “bara” bygga en arena för 90 milj.

Det gick snabbt utför kostnadsmässigt. Det lämnades kontinuerliga besked på alla fördyringar. Dock fick ingen riktigt reda på varför kostnaderna skenade iväg. Men en sak är glasklar – kommunfullmäktige fattade inga som helst beslut på att tillskjuta mer pengar till arenabygget. Det var max 140 miljoner som gällde.

Slutnotan hamnade som alla vet på 286 miljoner kr… Och då är inte allt inräknat. När jag nu tittar tillbaka på historien ser jag att bara kommunens juristkostnader hamnade på bortåt 7-8 miljoner… (Kommunen var inblandad i rättsprocesser under byggtiden.) Jag tvivlar på att de kostnaderna är inräknade i slutnotan.

Vad hände?

S Anders lämnar egentligen ingen förklaring:

“Det skulle varit en byggledning på plats som var anställd av kommunen. … då hade man landat i en byggkostnad som var närmare kalkyl.”

Det var alltså inte hans eget fel, eller kommunens. Trots att han hade ett ”jättestort” ansvar… Det var någon annans fel. Eller?

Hela intervjun med S Anders Larsson, den jag hittills har länkat till är en klippt version, sändes i “Eftermiddag i P4 Väst” den 29 januari (19 min in i programmet). Där säger S Anders:

“Det är väldigt mycket som har gått fel”

S Anders gjorde alltså inget fel, ingen gjorde något fel – det bara ”gick fel”. Ingen var ansvarig. Fast S Anders själv var ansvarig. Men det var någon annans fel…

Men så var det inte.

Dessutom tror inte S Anders att vi någonsin kommer att få något svar på vad som orsakade de galopperande kostnaderna:

“Vi blir svaret skyldiga ‘for ever’ tror jag.”

Vänsterpartiet vet vad som gick fel. Det avslöjades i ett senare skede när James Buccis överklagande av att handlingar hade belagts med sekretess visade sig få domstolarnas medhåll. En mängd gamla handlingar blev offentliga. En del handlingar blev också offentliga i samband med att åklagare och polis startade en förundersökning. S Anders Larsson blev nämligen polisanmäld för trolöshet mot huvudman.

I december 2009 lade kommunens två högsta jurister, den dåvarande kanslichefen och kommunjuristen, fram en utredning. De hade gått igenom samtliga protokoll som förts från produktionsmöten och byggmöten samt en del minnesanteckningar etc. Protokollen hade offentliggjorts vid denna tidpunkt, de hade alltså varit sekretessbelagda fram tills dess, alternativt ”inte funnits” överhuvudtaget.

Det var en skrämmande läsning. Utredningen visade tydligt vad som “hade gått snett”. Orsaken var att det i hemlighet hade fattats beslut med stora ekonomiska konsekvenser av en grupp som inte hade några som helst befogenheter att fatta sådana beslut. En av dom var just S Anders Larsson (S)…

James Bucci redogjorde för juristernas utredning och deras kritiska kommentarer samt alla hemliga protokoll som offentliggjordes – se Vänsterpartiets hemsida-arenan.

I ett Byggmötesprotokoll från 2007-09-13 stod det:

”Entrédelen ritas om till två våningsplan, övre plan ska innehålla restaurang.”

Juristerna kommenterade i sin utredning:

”knappt tre månader efter kommunfullmäktiges beslut, vart tas beslutet?”

Bucci kommenterade på hemsidan (se “Hur Arena entréns andra plan och restaurang kom till”):

“Alltså fullmäktigebeslut släng dig i väggen – här är det S Anders Larsson (barn- och ungdomsnämndens fd ordförande) … som bestämmer.” (Bucci nämner här namnen på den tjänsteman och de konsulter som var närvarande på mötet.)

S Anders Larsson och ett gäng samlas alltså i ett slutet rum, två månader efter kommunfullmäktiges beslut att en arena ska byggas för max 140 miljoner, och bestämmer att det ska läggas på ett entréplan i en andra våning tillsammans med en restaurangdel. De här sakerna var alltså inte med i fullmäktiges beslut! Och notera att S Anders var den enda politikern i samlingen. Det är klart att han visste att han inte hade något som helst mandat att fatta ett sådant beslut. Självklart! Enbart detta beslut fördyrade arenan med åtminstone 30 miljoner. 30 miljoner kronor!!

“väldigt mycket gick fel”

Tja… Det är ju ingen överdrift. Men det ”gick inte fel”, någon gjorde fel… Och S Anders hade ett ”jättestort” ansvar…

Och detta var bara ett av de olagliga besluten. (Fast åklagaren lade häpnadsväckande nog ner polisutredningen – utan att ens ha förhört S Anders Larsson…)

Ett annat fördyrande beslut hade fattats, men när är inte riktigt känt. I protokollet från ett Produktionsmöte 2009-02-26, där naturligtvis S Anders var närvarande, står det:

”Restaurang ska utföras. Loger ska utföras. Kontor del 3 ska utföras, viss ändring av planlösning kommer”

“Loger ska utföras”… Och kommunens granskande jurister tycktes vara förtvivlade:

”vem beställer detta? Detta måste ha påverkat kostnaderna enormt, enligt beslut i kommunfullmäktige skulle detta utformas och utföras inom befintlig investeringsram för barn- och ungdomsnämnden.”

Ja, vad säger man? Skandal är ett snällt ord…

Men för att logerna skulle kunna byggas enligt det hemliga beslutet, så måste ett annat beslut också ha fattats i ett tidigare skede… Så att fler loger kunde byggas. Också det i hemlighet… 

“Byggmötesprotokoll 2007-12-20. Antalet bågar i stommen har ändrats.”

Och juristerna undrade:

”är det antalet loger som växt?”

Antalet takbågar i stommen minskades från 18 till 13. S Anders och “gänget” ändrade på eget bevåg återigen kommunfullmäktiges beslut… Detta avslöjades också av Bucci – se “Hur 18 takbågar blev till 11 blev till 13”. Sedan kan man ju spekulera i vad färre takbågar hade för betydelse för takraset… (Färre antal bågar = större utrymme mellan bågarna = mera tyngd än som ursprungligen var tänkt när snön låg på…)

Jag betonar, det här är bara ett axplock av hemliga beslut som olagligt ändrade fullmäktiges beslut. Jag lovar. (Se “VÄCK ÅTAL SUNE! (Om polisutredningen av arenabygget.)

Jag tycker väl inte att P4 Västs “granskning” är särskilt granskande. Med mer bakgrundskunskap hade reportrarna definitivt kunnat ställa betydligt vassare och viktigare frågor till S Anders Larsson (S). Nu kom han undan alltför lätt – nästan med hedern i behåll…

Kategorier:Arena Vänersborg, S, Skandal

KS 29/1: Bokslut mm

29 januari, 2020 Lämna en kommentar

Kommunstyrelsens (KS) första sammanträde för år 2020 gick av stapeln denna trista och gråmulna onsdag. Mötet höll på från kl 08.30 till kl 15.00.

Det var som vanligt späckat med information och även en del frågor till “föreläsarna”. Besluten avverkades sedan som vanligt i snabb takt. Fast just idag var det inte särskilt många beslut och kanske inte heller några större eller avgörande sådana.

En stor del av informationen och beslutsärendena har jag tagit upp i tidigare bloggar inför dagens sammanträde. Jag tänker inte upprepa mig. (Se “KS sammanträder!” och “Marknadsföring, polis och laxar”.)

Det var information om medborgarlöftena för 2020. Beslutet som följde senare blev enhälligt, men Morgan Larsson (MBP) ville ändå skriva en reservation. Larsson, som har arbetat som polis, ansåg, vilket är det jag tror att han också tänker skriva något om, att löftena egentligen är onödiga. Det polisen säger sig ställa upp på är deras skyldighet ändå. Ordförande Benny Augustsson (S) betonade att polisens samarbete med kommunen inte är en skyldighet.

Ekonomichefen presenterade det preliminära bokslutet för 2019. Resultatet förra året uppgick till +37 milj kr. Budgeten räknade med ett överskott på 17 milj, bland annat därför att socialnämnden fick ett extra tillskott på hösten på 20 milj. Men det blev trots miljonerna till socialnämnden alltså ett överskott på 37 miljoner! Siffrorna gjorde nog inte bara ekonomichefen nöjd… (Här bredvid kan man se kommunens resultat de senaste åren.)

Däremot var nämndernas resultat sammanlagt 22 milj kr sämre än budgeterat. Socialnämndens underskott uppgick till 30 milj (trots de 20 extra miljonerna), barn- och utbildningsnämndens till 15,5 milj, samhällsbyggnadsnämndens till 8,4 milj och kultur- och fritidsnämndens underskott till 5,2 milj.

Nämndernas underskott uppvägdes av att skatteintäkter och generella statsbidrag visade ett överskott (jämfört med budget) på 18 milj kr. De andra posterna som visade “plus” var finansnettot, 12 milj, och arbetsgivaravgifter, lönerevision, pensioner mm, 12 milj.

Kommunen investerade för 245 milj förra året. Det är historiskt en stor summa. Trots det var det lite mindre än hälften av budget. (Kommunen hinner inte verkställa alla investeringsbeslut som fattas.) Kommunens avskrivningar ligger på en årlig summa av 90-95 milj kr. Det är mycket pengar… Investeringsutvecklingen de senaste åren kan ses i diagrammet.

Slutsatsen av det preliminära bokslutet torde återigen bli – det går alltid bättre ekonomiskt och budgetmässigt för Vänersborgs kommun än vad prognoserna ger vid handen…

Kommunstyrelsen fick vidare ta del av information om internkontroll och fick även en redovisning av näringslivsåret 2019. Och så var det information om “Riktlinje för styrande dokument” och “Policy och riktlinje för sponsring och donationer”. De två sistnämnda ärendena återkommer så småningom till kommunstyrelsen – och kommunfullmäktige. Det fattades inga beslut idag. Kommunstyrelsen hann inte heller med så mycket diskussion utan ledamöter och ersättare ombads komma med synpunkter direkt till förvaltningen. Och när det gäller sponsring, marknadsföring och donationer finns det en inte helt okänd vänsterpartistisk bloggare som tänker göra det, lämna synpunkter alltså. Självklart kommer jag att på något sätt redovisa dem här på bloggen.

“Policy och riktlinje för representation och uppvaktning” antogs dock direkt av kommunstyrelsen. En bloggläsare bad mig ställa några frågor i ärendet, och det gjorde jag. Jag frågade om “alkoholhaltiga drycker” också innefattade lättöl och cider mm. Det gjorde det inte. Sådant man kan köpa “utanför Systemet” räknas inte som alkoholhaltig dryck. Det får inte heller serveras alkohol av kommunen, men det är ok om någon på kommunala tillställningar “på stället” köper alkohol för egna pengar. Det var det några som funderade lite extra över, men det var bara Morgan Larsson (MBP) som reagerade och tyckte att det borde vara alkoholförbud. Och jag kan hålla med. Det finns personer som inte vågar besöka tillställningar där det förekommer alkohol. Frestelsen kan bli alltför stor…

KS fick en redovisning av vad som hade hänt under jubileumsåret 2019, då Vänersborg fyllde 375 år. Det var en mycket positiv och upplyftande presentation som visade att det (trots allt) finns mycket bra i kommunen. Det visades också film – och Stefan Leijon, som var en av presentatörerna, tyckte att vi skulle ta med oss följande textrad i en av sångerna:

“Du kallas Lilla Paris, men du är tillräckligt stor för mig.”

På ordförandeinformationen, där Benny Augustsson alltid redogör för vad han gjort sedan sist, blev det en hel del information om utvecklingen kring ungdomarna som omfattas av gymnasielagen. Det handlar om var de ska bo från den 1 februari. Men det ser faktiskt ut att ordna sig, Vänersborg har bland annat fått ett extra statsbidrag till ändamålet. Jag tycker att Benny Augustsson (S) och Dan Nyberg (S), socialnämndens ordförande, är värda en stor eloge för det engagemang de har visat i frågan. Det stora jobbet för dessa ungdomar görs emellertid av Rädda Barnen. Organisationen drar ett tungt lass och deras insatser är värda guld – och all respekt!

Det var dagens kommunstyrelse.

Kategorier:KS 2020

P4 Väst granskar Arena Vänersborg?

28 januari, 2020 Lämna en kommentar

Den 24 september 2009 invigdes Arena Vänersborg med pompa och ståt. Den dåvarande landshövdingen Lars Bäckström höll ett inspirerat tal och kopplade sedan på strömmen som fick reklamen med Länsförsäkringars logga att lysa upp mot den mörka himlen. Och lyste gjorde också kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) och alla socialdemokrater, centerpartister, liberaler och kristdemokrater på plats.

Det var en glädjens dag…

Dock inte för alla.

Vänersborgarna i gemen var inte lika glada. Bygget av arenan var omgärdat av skandaler. Det var dokument som hade hemlighållits och det var beslut som hade fattats i hemlighet mellan skål och vägg. Och framför allt hade byggkostnaderna skenat iväg på ett totalt okontrollerat sätt. Kommunfullmäktiges beslut att kostnaderna skulle stanna vid 140 milj kr inklusive sponsring hade överskridits med råge. Slutnotan, som var okänd vid invigningen, visade sig senare sluta på 286 milj kr. Men då var inte alla kostnader medräknade, som en ny gata förbi arenan, P-platser och rondellen på Gropbrovägen.

Det är Vänersborgs skattebetalare, både denna generation och kommande, som står för notan…

Minst av alla lyste vänsterpartisterna i stan. Det är inte helt omöjligt att Lars Bäckström var den ende vänsterpartisten på plats vid invigningen. Och var han inte det, så var han säkerligen den ende som var glad denna kväll. Vänsterpartiet i Vänersborg hade varit notoriska motståndare till Arena Vänersborg, från start till mål. Partiet hade tidigt varnat för att de undermåliga underlagen snabbt skulle leda till fördyringar och att fullmäktigebeslutet fattades mer på förhoppningar och önsketänkanden än på fakta.

Och Vänsterpartiet fick rätt.

Idag granskade P4 Väst Arena Vänersborg. Eller vad man ska kalla det. P4 Väst kommer faktiskt inte med några som helst nyheter i sitt granskningsreportage på 2.21 minuter. (Se och hör “Arena Vänersborg blöder – går en kvarts miljard back”.) Men det är bra och lovvärt att P4 Väst lyfter fram arenans kostnader. Det har emellertid Lutz Rininsland och jag skrivit om i våra bloggar i stort sett varje år. Arenan kostar nämligen fortfarande stora pengar och kommer att göra så i 23 år framöver. Det är bra att vänersborgarna påminns om det. Det är pengar som skulle kunna användas till kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg…

P4 Väst har inför dagens sändning helt enkelt plussat ihop kostnaderna varje år och räknat ut ett genomsnitt (summa kostnader delat i antalet år). De exakta kostnaderna för Arena Vänersborg uppgår enligt P4 Västs uträkningar till totalt 232 miljoner kronor, alltså närmare en kvarts miljard, eller 23 milj kr per år.

I P4 Västs intervju med kommunstyrelsens nuvarande ordförande Benny Augustsson (S) kan man notera att Augustsson är något lågmäld.

“Ja, det är ju väldigt mycket pengar … och det har ju vi liksom fått hantera.”

Säger Augustsson. Som också är av den åsikten att det inte går att göra något åt Arena Vänersborg:

“Vi kan ju inte trolla bort arenan på nåt sätt.”

Arenan blev dyr för socialdemokraterna. I valet efter arenaskandalerna backade S från 21 mandat i fullmäktige till 12… Dagens 14 mandat visar att S ännu inte har återhämtat sig.

Även oppositionsrådet, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M), intervjuas. Innan Gunnar Lidell tar till orda upplyser journalisten att Lidell redan 2011 ville sälja arenan.

Och det är en sanning med modifikation…

Åren 2011 till 2014 styrde moderaterna Vänersborg. Men ingen arena lades ut till försäljning… Vad jag kommer ihåg så tog moderaterna faktiskt inte heller några som helst initiativ till en försäljning, mer än att skriva en debattartikel i TTELA. Debattartikeln finns inte längre kvar på tidningens hemsida, men jag skrev en blogg om artikeln den 27 dec 2011. Och bloggen finns kvar – “Vill moderaterna sälja Arena Vänersborg?”.

Vänsterpartiet hade däremot tagit flera initiativ om Arena Vänersborg tidigare under 2011. Ett förslag var att utreda en förändring av ägandestrukturen, med tanke på försäljning, och att också utreda användningen av arenan. Där tänkte vi oss t ex att man kanske kunde ta bort isen och lägga konstgräs.

Den blev några utredningar/genomlysningar under moderaternas tid vid styret, men inte mer. Och de rann ut i sanden… Arenan fortsatte att vara en bandyhall…

I intervjun med P4 Väst säger Lidell om en försäljning av arenan idag:

“Taket läcker vatten på ett antal ställen och sälja en byggnad med läckande tak känns inte helt bra.”

Fast skulle en eventuell försäljning vänta på att arenataket skulle sluta läcka så är en framtida försäljning troligtvis helt utesluten. Taket har alltid läckt och kommer sannolikt fortsätta att läcka. (Såvida inte väldigt stora investeringar görs…) Första gången, vad jag vet, som TTELA rapporterade om läckage på arenataket var så tidigt som den 23 sept 2010. (Se “Vatten läcker in i Arena Vänersborg”.)

Jag tror att Lidell helst vill sälja arenan. Och kommer ett sådant förslag så lovar jag att rösta för det, jag skulle inte tveka en sekund. Men jag tror inte heller att det skulle bli majoritet för en försäljning. Om nu någon spekulant mot förmodan skulle dyka upp…

Till sommaren ska NewWine återigen ha sommarkonferens i arenan, se NewWine. Vi hoppas att det fungerar bättre i år än förra sommaren. Enligt ryktena så var det vissa fuktproblem förra året. Det droppade från taket i några rum – trots att det inte regnade ute…

Vi skattebetalare i Vänersborg får väl hoppas på att det bara är läckage och inte hål i taket… Som vi var med om den 20 februari 2010… Det är faktiskt snart exakt 10 år sedan. Men innan detta tragiska jubileum firas ska vänersborgarna fira ett annat – Vänersborg fyller 376 år den 1 februari. Och det ska naturligtvis firas i Arena Vänersborg. Det är bara för alla invånare att komma när som helst mellan kl 10.00-13.00 och äta tårta, lyssna på föredrag, se utställningar och prata med politiker… Det är nämligen Drop-in i arenan… (Läs mer om födelsedagen på Vänersborgs hemsida.)

Det är mycket som hänt och händer kring Arena Vänersborg. Det skulle kunna bli en tämligen diger bok. Det finns mycket mer att skriva om själva bygget, felkonstruktioner, de hemliga besluten, takraset, två bandy-VM, kommunala kostnader osv än jag gjort här. Vad jag vet så är det ingen som har skrivit arenans historia än, men någon kanske sitter i sin kammare och håller på…

Det har däremot gjorts en del filmer om arenan. Den dyraste produktionen stod MMedia för, när de på uppdrag av kommunen gjorde en officiell, tillrättalagd propagandafilm om hur arenan blev till och vilken välsignelse den var för vänersborgarna. Jag hittar den överraskande nog (OBS! Ironi…) inte längre på kommunens hemsida, men som tur är har någon laddat upp den på YouTube. Du kan titta på den här. (Jag tror dock att musiken är pålagd i efterhand av någon annan, kanske är originalfilmen ändrad på något annat sätt också.) Filmen kostade kommunen 208.010 kr så titta med andakt…

Det finns även andra och kanske mer populära filmer om arenan på YouTube. Den mest omtalade var den här, “Arena Vänersborg”. (Den har i nu-läget 23.538 visningar.)  P4 Väst står för musiken i filmen eller rättare sagt texten. Den som gjorde filmen är fortfarande okänd. Det kom en film till lite senare, återigen med text och musik av P4 Väst – “El och is”. Den fick inte lika stor uppmärksamhet (17.050 visningar), men var på sätt och vis ännu bättre.

Som en sammanfattning av arenans historia tycker jag att landshövding Lars Bäckströms ord i sitt invigningstal passar bra:

”Arena betyder sand.”

Det innebär ju att Arena Vänersborg egentligen betyder “Sandlådan Vänersborg”. Och det är ju en mycket träffande beskrivning…

Arena Vänersborg har återigen aktualiserats, i varje fall dess kostnader för skattebetalarna i Vänersborg. Och det blir en fjäder i hatten för P4 Väst. Men mycket till granskning var det inte. Det är synd att inte P4 Väst intervjuade de riktigt ansvariga för skandalen, S Anders Larsson (S), Bo Carlsson (C) och Lars-Göran Ljunggren (S). Då hade det varit betydligt större fog för rubriken “P4 Väst granskar”…

PS. Det finns en del länkar till fler filmer på YouTube här: “Julgodis”.
PPS. Du kan diskutera bloggen i Facebookgruppen ”Vänersborgare”.

KS sammanträder (2): Marknadsföring, polis och laxar

26 januari, 2020 Lämna en kommentar

Medan Åsebro/Brålanda på damsidan och Vänersborgs FK på herrsidan blev kommunmästare i futsal, Spanien europamästare i handboll och andra jagade vildsvin, så ägnades en stor del av helgen i Nordstan till förslagen på nya regler för sponsring och marknadsföring mm.

På kommunstyrelsens sammanträde nu på onsdag ska tre nya “regelverk” presenteras och diskuteras. Det är “Riktlinje för sponsring och donationer”, “Policy för sponsring och donationer” och “Regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”. Du kan ladda ner respektive “regelverk” genom att klicka på titlarna/länkarna. Det är inte så många sidor.

I helgen har jag sammanställt mina tankar, också utifrån en hel del synpunkter från andra – en sammanställning som i sin tur är skickade på “remiss”. Det jag saknar är tankar från några av föreningarna, kanske framför allt från idrottsföreningar i kommunen. Men de kanske kommer…

Jag trodde nog att jag skulle vara klar med att ha sorterat funderingarna och kommit fram till vad jag egentligen anser. Men det var svårare och mer komplicerat än jag anade.

Det ska informeras om reglerna på onsdagens kommunstyrelse (KS) och sedan ska ärendet tillbaka till KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), som ska bestämma hur kommunen ska gå vidare. Jag tror att de framlagda förslagen borde analyseras och bearbetas i ett gemensamt forum, typ i en arbetsgrupp med både politiker och tjänstemän. Det är nämligen så, anser jag, att de liggande förslagen har stora brister… De utgör en bra början, en bra utgångspunkt för diskussioner, men de är inte färdiga.

Ett helt annat ärende handlar om att Stiftelsen Laxfond för Vänern ansöker om ett treårigt kommunalt anslag á 60.000 kr per år, totalt 180.000 kr. Stiftelsen vill förbättra underlaget för lax- och öringsfisket i Vänern. Det vill troligtvis inte kommunstyrelsen. Det föreslås avslag med motiveringen att kommunen ska avvakta en ny förvaltningsplan för Vänern, en plan som Länsstyrelsen arbetar med. Och det är klart, om kommunen inte vill fortsätta stödja fisket i Hallsjön, varför ska den göra det i Vänern…?

Kommunstyrelsen ska också besluta om “Riktlinje för kommunens representation och uppvaktningar”. (Klicka på rubriken för att ladda ner.) Jag avundas inte dom som ska följa denna riktlinje. Tuffa regler med mängder av detaljer – och undantag… Jag har sällan sett ett sådant komplicerat regelverk. Men så har jag ju aldrig blivit någon chef heller…

Vad sägs om denna djungel när det gäller förtäring?

“Förmån av fri kost i samband med såväl extern som intern representation är skattefri. Däremot räknas inte möten för information eller planering av det löpande arbetet, s.k. arbetsluncher och liknande, som intern representation. Förmån av fri kost i dessa fall är alltså skattepliktig. … Det som serveras [i samband med internt arbete] ska inte kunna jämställas med en måltid. Sådan enklare förtäring är inte föremål för förmånsbeskattning för de anställda. Detsamma gäller om den enkla förtäringen serveras som en trivselfrämjande åtgärd, s.k. personalvårdsförmån som erbjuds hela personalen. … Måltider vid informationsmöten för information eller planering av det löpande arbetet, s.k. arbetsluncher och liknande räknas inte som intern representation. De utgör en skattepliktig arbetsmåltid. För att måltid vid ett informationsmöte ska ses som intern representation ska det handla om enstaka och viktig information … Personalfest/julbord räknas till intern representation.”

Det är säkert bra regler…

Jag blev ganska full i skratt när jag läste sammanfattningen av ärendet “Antagande av riktlinje för styrande dokument”:

“Ett styrande dokument för området styrande dokument har tidigare saknats i kommunen.”

Det kändes tämligen byråkratiskt i överkant… Men vid en genomläsning visade det sig vara en viktig riktlinje. Men inte heller denna riktlinje ska det fattas beslut om på onsdag. Det blir information och kanske också diskussion. Sedan ska KSAU besluta hur kommunen ska gå vidare. Det är nog klokt.

Kommunstyrelsen ska också godkänna något som kallas medborgarlöfte. (Ärendet ska inte till kommunfullmäktige.) Medborgarlöfte är något som kommunen kommer överens om med Polisområde Fyrbodal. Kommunen och polisen ska arbeta tillsammans för att:

“kommunen ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas i.”

Syftet med medborgarlöften är att:

 • “Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
 • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
 • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
 • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet”

Kommun och Polisen har valt sportcentrum i Vänersborg och Brålanda som fokusområden för 2020 års medborgarlöften.

Det är fler ärenden som ska behandlas på onsdag, men nu blir det till att titta ännu mer på reglerna kring sponsring och marknadsföring…

KS sammanträder!

24 januari, 2020 Lämna en kommentar

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen i Vänersborg.

Igår kom handlingarna. Det är 20 ärenden som ska avhandlas och allihop ryms på 251 sidor. Det är några färre sidor än vanligt, vilket nog den uppmärksamme läsaren redan har upptäckt. Men då ska man komma ihåg att det förutom dessa ärenden, som ska beslutas, också är inplanerat information från kl 08.30 till 13.50. En information som dessutom alltid brukar ta längre tid än tänkt…

Så det blir säkerligen som vanligt – beslutsärendena klubbas igenom tämligen snabbt i slutet på mötet, utan nämnvärd diskussion. Det är i varje fall tanken som jag förmodar att ordförande Augustsson (S) har. Några av informationspunkterna handlar dock om tre av de ärenden som det senare ska fattas beslut om. Och ett ärende saknas, men det kommer säkerligen vid ett annat tillfälle. Jag tänker på Public Partners genomlysning av kommunen.

Så här ser kommunstyrelsens ärendelista/dagordning ut:

Det kan väl sägas direkt att är det något som ska förklaras, framföras, kritiseras etc så är det bara för ev bloggläsare att höra av sig till undertecknad. (Underlagen till varje ärende finns i utskicket och kan laddas ner här, från kommunens hemsida.)

Det är framför allt tre ärenden som är “extra tunga” och principiella, ärendena 7 “Antagande av riktlinje för styrande dokument”, 8 “Antagande av policy samt riktlinje för sponsring och donationer samt antagande av regler för evenemangs- och marknadsföringsbidrag” och 9 “Antagande av policy samt riktlinje för kommunens representation och uppvaktningar”.

Ärende 8 om sponsring och marknadsföring mm är ett resultat av den motion som Jonathan Axelsson (M) och jag (V) lämnade in den 21 september 2016. (Du kan läsa motionen i sin helhet här: “V och M skriver gemensam motion”.)

Det är avsatt 20-35 min till information och diskussion i respektive ärende. De två första ska dock inte beslutas nu på onsdag. Det är klokt tycker jag. Det är svåra och komplicerade frågor, särskilt den om sponsring och marknadsföring. Och det är viktigt att hela kommunstyrelsen kommer överens. Det handlar om regler som är till för kommunens och dess invånares bästa. De borde inte resultera i uppslitande partistrider, utan bli så bra som möjligt. Nu får alla ledamöter en chans att prata ihop sig och också till att diskutera internt i sina respektive partier.

Jag återkommer med mer om dessa tre ärenden – när jag har läst igenom och funderat över handlingarna några gånger till…

Två motioner ska också behandlas, Lutz Rininslands (V) motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan och miljöpartiets motion (Anna-Karin Sandberg, Marika Isetorp och Per Sjödahl) om en social investeringsfond.

Rininsland lämnade in sin motion i våras (motionen kan hämtas här). Han yrkar att:

“kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar skall göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter.”

Men det vill inte de tjänstemän som har skrivit beslutsförslaget. Och kanske då inte heller politikerna i kommunstyrelsen. Vi får se.

Tjänstemännen motiverar sitt avslagsbeslut med att det utifrån ett GDPR-perspektiv är: 

“olämpligt att publicera alla beslutsunderlag på hemsidan.”

GDPR (Dataskyddsförordningen) gäller i hela EU och är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Men nu är det faktiskt så att det inte skulle vara olagligt att publicera beslutsunderlagen. De är nämligen allmänna handlingar och därmed offentliga. Men tjänstemännen menar trots det att skyddet mot den enskilde:

“får rimligen väga tyngre än service till allmänheten.”

Det är ju egentligen en åsikt – och därmed en politisk fråga…

Ett alternativ är ju också att ta bort alla uppgifter om enskilda, som t ex namn och adresser, ur kallelser och protokoll. Tjänstemännen anser emellertid att detta skulle kräva alltför mycket tid, och:

“en arbetsbörda som inte är försvarbar.”

Kanske återigen mer en värdering än ett faktapåstående…

Det är tydligen så att digitaliseringen har kommit i vägen för öppenhet och demokrati…

Miljöpartiet vill, i varje fall ville partiet det när motionen lämnades in 18 juni 2014, att Vänersborg skulle inrätta en social investeringsfond:

“med medel som kan disponeras av alla kommunala verksamheter, i syfte att användas för investeringar i förebyggande arbete, som kommer barn och unga till nytta.”

Inte heller det vill tjänstemännen i kommunen. Och med tanke på att det har förflutit 5,5 år, så var det ett mycket tunt svar som levererades i handlingarna… Så är t ex motionen inte ens med i utskicket!

Avslagsförslaget motiveras med följande ord:

“Införandet av en social investeringsfond har diskuterats under budgetprocessen, men förslaget avslogs. Detta, med tillägget att motionen nu är över fyra år gammal leder förvaltningen att till slutsatsen att det inte verkar finnas en politisk majoritet som stödjer förslaget, varför det föreslås ett avslag på motionen.”

Det är allt. Men nu är det ju så att motionen skrevs innan valet 2014. Och efter valet fick miljöpartiet helt oväntat ingå i styret tillsammans med socialdemokrater och centerpartister. Vilket också blev fallet i valet 2018. Och då är min teori att MP helt enkelt fick släppa kravet på sociala investeringsfonder – för att sitta med i styret. Det var så att säga ett av priserna som MP fick betala. (Eller?)

Sociala investeringsfonder är annars en bra idé. De har införts i väldigt många kommuner i landet. Vanligast är fonderna där socialdemokraterna är med i styret…

Det blir till att läsa handlingar de närmaste dagarna. Någon mer blogg kring ärendena på kommunstyrelsens sammanträde lär det med all sannolikhet bli.

 

Kategorier:KS 2020

Efter BUN (2): “Det är nolltolerans mot våld mot personal.”

22 januari, 2020 Lämna en kommentar

Det var alltså sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) i måndags. Ärendena beskrevs i tre bloggar innan sammanträdet (se “BUN är på gång igen!”, “Skollokaler” och “Intressant årsredovisning”) och efter sammanträdet skrev jag om vad som sades och informerades om i ett av ärendena (se “Norra och Holmängen”). 

Måndagens blogg om Norra skolan och den nya skolan på Holmängen lästes av många personer och den har diskuterats i Facebookgruppen “Vänersborgare”. Det verkar som det är i denna grupp som politik i Vänersborg diskuteras – och får diskuteras…

BUN-sammanträdet började med information. Pål Castell från miljö- och byggnadsförvaltningen informerade om den Fördjupade Översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (se mer på på kommunens hemsida – “FÖP Vänersborg- Vargön”) och barn- och utbildningsförvaltningen informerade om det pågående arbetet med kommunens omvärldsanalys. Omvärldsanalysen är en del av budgetarbetet för 2021. Analysen fokuserar i år på digitalisering.

Det är flera politiker i nämnden som är tveksamma till den omfattande användningen av datorer i förskola och skola. Datorer har införts i undervisningen utan något egentligt stöd från forskningen. Det är snarare IT-företagen än pedagogerna som har drivit utvecklingen och förespråkat digitaliseringen. Och företagen har andra motiv än skolan… Nyare forskning, som t ex studien från “Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering”, visar att datorer i undervisningen varken förbättrar skolresultaten eller likvärdigheten. Resultaten tyder snarare på det omvända. (Se t ex “Ingen fördel med egen skoldator”.)

Nämnden hamnade nog lite utanför ämnet digitalisering. Men trots det ansåg ordförande att nämnden hade bra, viktiga och intressanta diskussioner. Det tycker jag också.

Nämnden antog “Reviderad förskole- och grundskoleplan 2020-2028”. Det var en del information, frågor, svar och diskussion i ärendet, men jag tror att jag har redogjort för det mesta i faktaväg både i bloggen “Skollokaler” innan sammanträdet och i bloggen “Norra och Holmängen” i måndags efter mötet. (Det här ärendet och ärendet om en ny skola på Holmängen gick till viss del in i varandra.)

Det meddelades dock några kompletterande fakta, som jag tror att jag inte har nämnt tidigare:

 • Den nya idrottshallen på Sportcentrum är klar till höstlovet.
 • BUN hyr för närvarande 18 moduler: 13 för grund- och 5 för förskolan
 • Hyresavtalet för Vänerparksskolan sträcker sig till år 2028. Tanken är att hyresavtalet då ska förlängas.
 • Det går 24 elever på Rösebo skola.
 • Det går 65 elever (F-6) på Skerrud skola, 38 av dem på fritids.
 • Det går ca 40 barn på förskolan på Skerruds skola,

Signaturen “Rune” har för övrigt återigen delgivit bloggläsarna några intressanta tankar i en kommentar, där hen dels tycker att politikerna måste börja prata klartext och dels framför tankar kring Norra skolan och Vänerparksskolan mm – klicka här.

I diskussionen om skolplanen föregrep ordförande Mats Andersson (C) ett senare ärende på dagordningen. Andersson sa nämligen klart och tydligt att antalet elever i Vänersborgs skolor ökade med fler än 10 elever 2019! (Se “Intressant årsredovisning”.) Det betydde att Andersson ansåg att vänsterpartiet hade helt rätt som argumenterade för att BUN skulle ha extra pengar för ökningen av antalet elever – precis som det stadgades i budgetbeslutet för år 2019. (Se “Byråkratiskt beslut om BUN”.)

Jag hade förväntat mig att de andra ledamöterna, som också sitter i fullmäktige och som röstade nej till vänsterpartiets yrkande att rösta ja till BUN:s egen begäran(!), skulle yttra sig igår. Och förklara varför de röstade nej till extra pengar i kommunfullmäktige. Det gjorde de alltså inte, trots påpekanden från ett visst håll… Signaturen “Rune” har nog rätt när han anser att politikerna i nämnden borde tala klartext… (Ordförande Mats Andersson var frånvarande när fullmäktige beslutade i frågan.)

För övrigt diskuterades det en del kring ärendet “Bokslut 2019: Kort verksamhetsberättelse”, men inget som kanske är värt att återberätta. Fast det var bra diskussioner. Nämndens ledamöter visar ett allt större intresse för verksamhetsfrågor. Och diskussionerna fortsatte under nästkommande ärenden…

Nämnden fick information om allvarliga incidenter som nyligen har inträffat på våra grundskolor – incidenter som har innefattat våld mot personal. Det är incidenter som får både personal och elever att må dåligt. Det tar också tid att utreda incidenterna och de kräver mycket extra resurser för att åtgärda. Och det är som ordförande Andersson sa:

“Det är nolltolerans mot våld mot personal.”

Nämndens presidium ska senare denna månad träffa kommunalråden för att ta upp och diskutera denna fråga. Den är en av de bidragande orsakerna till det underskott på 15,5 milj kr som BUN gjorde förra året. Jag tror inte att de styrande politikerna i vår kommun riktigt förstår vad som händer på våra grundskolor…

Förvaltningen redogjorde för andra viktiga orsaker till förra årets budgetunderskott. De framhöll framför allt tre saker:

 • Många elever har svårt att nå målen vilket medför att rektor är skyldig att sätta in åtgärder.
 • Antalet elever med behov som är svåra att möta i gruppsituation ökar. I verksamheten är det fler elever med behov av individuell undervisning eller undervisning i mindre grupp.
 • Andra kommuners placeringar etc. Barnen skrivs i vår kommun och vi får omedelbart ansvar för kostnaderna för insatser som behövs för att möta elevernas behov i skolan. Detta medför en mycket svårbudgeterad och kostnadskrävande situation.

Det finns uppenbarligen fler saker som behöver tas upp med kommunalråden…

I slutet av sammanträdet berättade förvaltningschef Sofia Bråberg att elever i åk 5 på Mariedalskolan hade skickat en skrivelse till henne om idrottshallen på sin skola. Det var ett bra initiativ tycker jag. Man kan väl hoppas att fler elever skriver till förvaltningen i fortsättningen.

Eller varför inte till politikerna…?

Kategorier:BUN 2020

Efter BUN (1): Norra och Holmängen

20 januari, 2020 3 kommentarer

Så var årets första nämndsammanträde avklarat. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträdde till kl 15.25, naturligtvis med avbrott för vederbörlig förmiddagsfika och lunch. Ja, nämnden hann faktiskt med en eftermiddagsfika också. Och allt betalades naturligtvis ur nämndsledamöternas egen ficka. Som vanligt.

Det var, som nämndens möten brukar vara nu för tiden, mer diskussion än beslutsfattande. Men det var naturligtvis ett oerhört viktigt beslut att BUN godkände att:

“samhällsbyggnadsnämnden startar projektering och verkställer byggnation av en ny skola på Holmängen”

Det var dock en del diskussion i ärendet. Det handlade om vilken roll BUN ska ha i den fortsatta processen. Vi var flera, framför allt Henrik Josten (M) och Anton Lidell (M), som framförde vissa betänkligheter om att bollen nu kastades till samhällsbyggnadsnämnden. Skulle inte BUN ha möjlighet att delta i den fortsatta processen och ha kontroll över att skolbygget fortlöpte enligt de intentioner som nämnden hade? Moderaterna yrkade därför att ordet “verkställer” skulle utgå ur beslutet.

Det gav både Magnus Lilja (V), som idag var ordinarie, och undertecknad (V) en del huvudbry. Vi höll ju egentligen med moderaterna. Men ordförande Mats Andersson (C) bedyrade och försäkrade att både nämnden och i synnerhet förvaltningen skulle fortsätta att samarbeta med samhällsbyggnads. Och nämnden skulle garanterat få kontinuerlig information och insyn. Dessutom ville de föredragande tjänstemännen ha beslutet som det var formulerat i förslaget. Lilja och jag nöjde oss med det. Precis som alla andra ledamöter, utom moderaterna.

Lite fakta och “nyckeltal” om den nya skolan på Holmängen:

 • 3-parallellig skola
 • 525 elever
 • 21 klasser
 • Möjligheter till 30 elever i varje klass
 • Yta: 8.300 kvm + 2.000 kvm idrottshall
 • 10 kvm per elev inomhus
 • Skolan klar ht 2023
 • Total kostnad: 260 milj kr

BUN:s hyra för den nya skolan på Holmängen beräknas uppgå till uppemot 16,3 milj kr om året. Det diskuterades en del om nämnden skulle få en ramhöjande kompensation för detta – kommunfullmäktige har ju beviljat investeringen och borde då förstå att den också ska betalas, med ränta. Framförde några. Det är dock inget som är givet eller beslutat. Tvärtom egentligen, nämnderna brukar inte få en sådan kompensation av fullmäktige. Pengarna ska tas ”inom ram”. Men vi kan ju hoppas att de styrande ändrar sig när skolan står klar inför höstterminen 2023.

Och så var det frågan om vad som händer med Norra skolan…

Jo då, det är tänkt att Norra skolans elever ska gå på den nya Holmängenskolan… De är inräknade i elevunderlaget. Förvaltningen menade att det inte går att bygga om Norra skolan till en tvåparallellig skola, och så är det uppenbarligen enligt den utredning som har gjorts. Och en enparallellig skola är inte att tänka på ansåg tjänstemännen. Det skulle bli för dyrt. Det är tydligen bara i Dalsland och på Mulltorp som det får finnas mindre eller små skolor… (Å andra sidan var det politikerna som bestämde att “småskolorna” skulle vara kvar och inte tjänstemännen.)

Jag undrade därför om det var en nedläggning av Norra skolan vi beslutade om när vi sa ja till Holmängen. Formellt sett var det inte det. Men i praktiken så var det så, sa i varje fall nämndens 1:e vice ordförande Gunnar Henriksson (L). Henriksson var nog den ende av de “ledande” politikerna som pratade klartext. Men jag tror att de flesta politikerna runt bordet höll med honom. Ingen sa i varje fall mot… Mer än Henrik Josten (M) och jag. Vi ville gärna se att Norra fick fortsätta som skola.

Det är nog så att den dag ett förslag om att lägga ner Norra skolan läggs på nämndens bort så finns det inga alternativ – mer än nedläggning då… Jag framförde tanken att det skulle kunna vara idé att åtminstone fundera på att ha ett tvåparallelligt lågstadium (F-3) på Norra… Ingen tog emellertid upp den tråden. (Ingen ägnade heller någon tanke på Barnkonventionen, i varje fall inte i den tolkning som “Jenny” gjorde i en kommentar till en tidigare blogg, se här.)

Kommunens bristande underhåll har ytterligare “komplicerat” frågan om Norra skolans fortsatta “existens”. Det har nu visat sig att det inte bara är en stor fuktproblematik på Norra – det är mikrobiell påväxt också… Mikrobiell påväxt innebär (enligt “internet”) att det:

“växer någon form av mikroorganismer. I gruppen mikroorganismer eller mikrober ingår bakterier, mögel, röta, alger och andra mycket små organismer.”

Det sägs att det är svartmögel i väggarna. Det kanske är så att vi får vara glada om Norra kan fungera som skola tills Holmängen är klar…

Hanteringen av Norra skolan känns inte helt ok. En ny skola på Holmängen behövs. Det är ingen diskussion om det. Men nedläggning av Norra? Jag har svårt att acceptera det, åtminstone utan en ordentlig diskussion. Och förutsatt att det går att åtgärda och komma till rätta med det nästan brottsligt eftersatta underhållet – till en hyfsat rimlig kostnad…

%d bloggare gillar detta: