Hem > detaljplan, KS 2021, Nordkrokens pumpstation, Nyheter och politik, Skola och utbildning > KS (25/8) 2: Ärenden som avgörs direkt av KS

KS (25/8) 2: Ärenden som avgörs direkt av KS

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen (KS). I min förra blogg publicerade jag mötets dagordning, och skrev också om ett av ärendena, planbeskedet på Ursand. (Se “KS på onsdag: Ursand mm”.)

Det är som vanligt väldigt många ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen. En del av dom går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där, medan andra ärenden beslutas direkt på onsdagens sammanträde.

I denna blogg ska jag bara redovisa de ärenden som KS avgör direkt på mötet.

I budgeten för 2021 avsatte kommunfullmäktige 3 milj kr till “insatser för barn i behov av särskilt stöd”. Den 25 maj sökte barn- och utbildningsnämnden formellt pengarna av kommunstyrelsen genom ett delegeringsbeslut av BUN:s ordförande Bo Carlsson (C). (Se “BUN (1): Särskilda behov och Norra skolan”.)

I ansökan står det:

“Barn- och utbildningsförvaltningen lägger idag över 10 mnkr i genomsnitt per månad på insatser för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.”

10 miljoner i månaden är väldigt mycket pengar. Och så berättar Carlsson hur barn- och utbildningsförvaltningen tänker använda de extra 3 miljonerna:

“Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att använda dessa medel för att möta elever som verksamheten har svårt att möta i klassrumssituation. Samtliga högstadieskolor organiserar inför hösten för att kunna möta fler elever i mindre sammanhang. Just nu planeras för att möta 38 elevers behov av undervisning i det lilla sammanhanget hela skolveckan.”

Pengarna är uppenbarligen avsedda att gå till kommunens fyra högstadieskolor. Jag är emellertid inte riktigt säker på vad som menas med “det lilla sammanhanget”, men att det är undervisning av något slag i mindre grupper torde stå klart. Det kanske handlar om elever i behov av “särskilt” särskilt stöd, jag vet inte. Bo Carlsson (C) förklarar nog på onsdag.

Förslaget är att KS ska besluta om att bevilja barn- och utbildningsnämnden de 3 miljonerna. Och det är klart att BUN, och eleverna, ska ha sina pengar.

Kommunen ska tydligen satsa på att öka demokratin. KS ska nämligen besluta om att anmäla Vänersborg till deltagande i ett utvecklingsnätverk för medborgardialog. Det bedöms att ett deltagande i nätverket skulle:

“kvalitetssäkra och samtidigt effektivisera arbetet med medborgardialog.”

Förutsättningen för att få ingå i nätverket är att kommunen inrättar en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner ingår. Det handlar om 2-3 politiker… Det ska bli spännande att se vilka det blir, kanske någon vänsterpartist…? Det ska även bli intressant att se hur styrgruppen tänker sprida lärdomarna från nätverket till de andra partierna. Kommundirektören ska också utse en projektledare och en tjänsteperson som ska delta.

Vi får väl se om kommunen blir mer demokratisk…

Kommunstyrelsen ska få en intressant information om lokaliseringsstudien angående råvattenledningen till Trollhättan och vidare till Uddevalla.

Trollhättan vill ju som bekant bygga en råvattenledning med tillhörande pumpstation i Nordkroken. Vattenledningen var först tänkt att börja en halvmil ut i Vänern och sedan gå via en pumpstation i Nordkroken ungefär 10 km fågelvägen innan ledningarna korsar älven och ansluter till ett nybyggt vattenverk i Överby. Jag har skrivit flera bloggar om dessa planer. (Se t ex “Trollhättans planer för Nordkroken går vidare”.)

Underlaget är mycket kryptiskt. Det är uppenbarligen tänkt att kommunstyrelsen ska få mer kött på benen under själva sammanträdet. Ur underlaget kan man dock läsa sig till att de ursprungliga planerna är skrotade:

“Det resulterade i att tre huvudstråk valdes ut för fortsatt utredning. Nordkroken är inte med bland dessa.”

Vänersborgs kommun, som kom in sent i Trollhättans planer, har uppenbarligen stoppat planerna på att vatten ska pumpas upp i Nordkroken. Och det är bara att gratulera. Inte skulle det byggas en pumpstation på stranden i Nordkroken.

Löneförhandlingarna i kommunen är avslutade och nämnderna ska kompenseras för löneökningarna. Kommunstyrelsen ska fatta beslut på onsdag om tilläggsanslag. (I många andra kommuner i landet ska lönehöjningar finansieras inom nämndernas ramar, dvs nämnderna får inga extra pengar.) Tilläggsanslaget till t ex socialnämnden är på 18,7 milj kr i år och 24,7 milj nästa år, medan det för barn- och utbildningsnämnden är 15,6 milj respektive 18 milj. Sammanlagt uppgår tilläggsanslaget till alla nämnder till ungefär 40 milj kr för år 2021 och 50 milj kr för år 2022.

Det framgår också av underlaget att:

“Tilläggsanslaget inkluderar också budgetkompensation för löneavtalets effekter på vissa köpta tjänster, kompensation för löneavtalets effekter på fördelade kostnader för serviceenheten, politikernas arvoden samt för NÄRF och KFV.”

Det är bra att det blir kompensation för löneökningarna för personalen på NÄRF och Kunskapsförbundet också. Om politikers arvoden borde ökas kan däremot diskuteras…

Kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett yttrande om en ny detaljplan för kvarteret Grävlingen 28. Kvarteret ligger mitt emot det blivande höghuset vid Elisabeths port. (Se bild.)

Syfte med planen är att fastigheten ska kunna användas flexibelt för bland annat, kontor, olika samhällsfunktioner, bostäder samt vård genom om- eller tillbyggnad av befintliga hus.

Kommunstyrelsen följer med all sannolikhet beslutsförslaget som är mycket positivt till detaljplaneförslaget.

Det blir en information kring en rapport om ett uppdrag från kommunfullmäktige att “utreda möjligheter och konsekvenser att driva kommunala fastigheter samt VA/renhållning i bolagsform”. Uppdraget var en del av budgetbeslutet inför 2020.

Det är en mycket intressant tanke att driva dessa uppgifter i bolagsform. Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar som med alla förslag. Några fördelar, som återfinns i underlaget, är att:

“Bolagsformen … kan bidra till att ansvar och styrning blir tydligare och kan skapa förutsättningar för ökat fokus, specialisering och långsiktig kompetens avseende både investeringar och underhåll.”

De nackdelar som underlaget redovisar är framförallt av demokratisk natur:

“bolagsformen [anses] försvåra insyn och kontroll.”

Kommunstyrelsen ska bara notera rapporten på onsdag, inga beslut kommer att fattas. Jag vet inte hur de styrande partierna tänker gå vidare med frågan, men jag antar att det i varje fall kommer att bli en del diskussioner om rapporten i de olika partierna. Jag har en känsla av det snart är dags att återkomma i ärendet.

Det ska fattas några beslut som innebär att en del av kommunstyrelsens förfogandeanslag används. Det är ett tillfälligt anslag till “Kommunakademin Väst” under år 2022 på 108.406 kr och 19.000 kr per år till Göta älvs vattenråd från och med 2022. Det är inte mycket att orda om, det är ju inte heller några stora pengar.

Men det är klart, många bäckar små…

Till sist, mer kostnader…

Det föreslås att KS godkänner en ökning av medlemsavgiften till Fyrbodals kommunalförbund från 36 kr/invånare till 37 kr/invånare. Det följer en tidigare beslutad indexhöjning.

Det finns ytterligare en del “småfrågor” som kommunstyrelsen ska avgöra på onsdag, men de flesta ärendena går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Jag återkommer till dessa.

 1. 23 augusti, 2021 kl. 21:33

  Signaturen BB har bett mig publicera följande kommentar.
  ==
  Du citerar i bloggen otroligt luddiga kommentarer i ”underlaget”.
  Att bolagisera en kommunal monopol-verksamhet (VA) som ingen medborgare/fastighet kan eller ens får vara utan är särdeles känsligt. Ett mycket viktigt beslut – större, viktigare, mer omfattande och långvariga konsekvenser än Toppfrys och Arenan.
  Vem är förslagsställare? Det är ett mycket lukrativt förslag för de som sitter i bolagets ledning… goda möjligheter till bättre förmåner och löneutveckling.
  Kan ”ansvar och styrning” bli ”tydligare” än idag? I så fall: skriv eller uppdatera uppdrag- och ansvarsbeskrivningen! Det är både vettigt och billigt.
  Hur skulle förutsättningar i bolagsform skapas för ”ökat fokus, specialisering och långsiktig kompetens avseende investeringar och underhåll”? Vad motverkar att de förutsättningarna skapas redan idag? Är det otydligt/ dåligt ledarskap eller brist på pengar från de betalande medborgarna?
  Ett bolag ska gå med vinst. Att styra ett kunskap- och teknikbolag för VA med liten politisk insyn ger stor frihet. Monopol gör att besluten (avgiftshöjningar) inte får några konsekvenser för ledningen. Konsekvenserna hamnar på de betalande medborgarna – men nu med minskad demokratisk insyn från våra förtroendevalda.
  Exempel på konsekvensanalys-frågor:
  1) Varför förändra? Vem vill förändra till kommunalt bolag? Vem blir vinnare? Vem/vilka blir förlorare? Vad är alternativen?
  2) Kan förslagsställarna visa på något positivt exempel där kommunal bolagisering av VA ger större kund- och miljönytta till bättre pris?
  3) Hur motverkas risken att ett VA-bolag med monopol inte används som en kommunal mjölk-ko som levererar en vinst (från fastighetsägarna) till kommunkassan varje år? VA-chefen blir då en ännu mäktigare teknikperson som ännu enklare kan säga åt politikernas representater i styrelsen att endera gör vi så här eller så blir det ingen vinst till kommunens politiker att fördela ut i verksamheterna…
  Tex på frågor som kan komma upp på styrelsemöten: Vi måste öka kompetensen genom att anställa expert X och mellanchefer Y och Z, investera i teknik Å, tvångsansluta större områden enligt utredning Ä. Allt kostar men det måste göras, organisationen växer och det finna alltid nya konsulter att anlita och ny teknik som kan införskaffas när lagkraven ökar..
  Fortfarande är den kommunala VA-hanteringen i Vbg mycket långt från att klara Miljöbalken nuvarande och EUs ökande krav på kretslopp av näring och återvinning av vatten. Verksamheten har haft decennier på sig. Nu väntar enorma utmaningar..

  En gissning:
  Några av toppolitikerna i ansvarig ställning ser en chans att kunna undvika framtida ansvar för avgiftshöjningar medan tjänstecheferna ser en fin möjlighet att få bättre betalda jobb där de ”tvingas ta viktigt ansvar” – helt utan konkurrens. Win-win för båda grupper av dessa makthavare men tyvärr lose-lose för medborgare och miljö. Så långt är inte Vänersborgs VAs ledning kända för att ha visat intresse för medborgare och miljö utöver att bevaka monopol och de lägsta lagkraven.

  Bra Kärvling att du bevakar detta. Hoppas att dimmorna klarnar om vem, vad, hur och varför…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: