Arkiv

Archive for the ‘kollektivtrafik’ Category

Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år!

1 augusti, 2022 Lämna en kommentar

I dagens nummer av TTELA återfinns en insändare av Lutz Rininsland (V) – ”Vi under 75 år vill också kunna åka och handla”. Insändaren handlar om avgiftsfria Seniorkort från 65 år. Det kan väl nämnas att det är TTELA som har satt rubriken…

Jag återger Lutz Rininslands insändare här:

==

Äldre invånare i Vänersborg ställer i återkommande insändare samma fråga. Varför erbjuder andra kommuner Västtrafiks avgiftsfria seniorkort 65+ medan vi i Vänersborg måste vänta tills vi har fyllt 75?

Det är fritt fram för Vänersborg att ändra från 75+ till 65+, nu, i dag, i morgon. Därutöver behöver samtliga 49 kommuner i Västra Götaland ta ställning till ett nytt erbjudande från Västtrafik för seniorkort.

Tidigare hade jag skrivit att detta sker först 2023. Det visar sig att jag hade fel. Det är ändrat till 2024. Kommunledningen i Vänersborg vill ändå inte agera nu, vill invänta det nya förslaget, vill avvakta.

Vänsterpartiets motion att agera nu och ändra till 65+ tas inte ens upp till behandling. Jag beklagar detta.”

==

Vänsterpartiet Vänersborg har också tryckt upp ett flygblad som tar upp frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år. Detta flygblad delar Vänsterpartiet ut fram till valet. Du kan läsa det här nedan och längst ner kan du hämta det som pdf-fil.

Rubriken på flygbladet är ”Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år”.

==

Seniorkorten köps av kommunerna från Västtrafik. Så har det varit länge. Mellerud, Trollhättan och nu senast Lilla Edet erbjuder kortet till alla som fyller 65. I Vänersborg gäller det att vänta till 75.

Vänsterpartiets motioner och ett antal medborgarförslag föreslår 65+. Men kommunledningen vägrar! De hänvisar till en utredning som blir klar först framåt 2024.

Det är en rättvisefråga! Många pensionärer har redan en svagare ekonomi. En enkel biljett kostar 35 kronor. Många får det knappt att gå runt. Ingen ska behöva avstå att åka kollektivt, på grund av en allt för låg pension!

Det är en hälsofråga att kunna ta sig ut, delta i samhällslivet, hälsa på släkt och vänner.

Det är en hållbarhetsfråga att fler ställer bilen till förmån för kollektivt resande!

Vi förstår inte varför kommunledningen snålar, krånglar och inte tar beslutet som skulle göra vardagen enklare för många pensionärer!

==

Anm. Om du vill läsa mer om Vänsterpartiet Vänersborgs agerande i frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år, så kan du hitta flera bloggar genom att klicka här.

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

Seniorkort till alla 65+!

I nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen får de äldre invånarna ett gratis ”busskort”. Det är ett kort som gäller bussar och tåg som går i Västtrafiks regi.

Seniorkortet, som det kallas, kan användas för att åka avgiftsfritt i den zon som kommunen ligger. Vänersborg ligger i zon C och det innebär att man kan åka gratis kollektivtrafik i nästan hela länet, egentligen bara med undantag av Göteborg och kommunerna runt omkring – se karta. (På Västtrafiks hemsida kan du se kartan med de olika kommunerna markerade – klicka här,)

Det är varje kommun som beslutar om kommuninvånarna ska få ett seniorkort – och från vilken ålder. Kommunerna kan välja från och med 65 eller 75 år. Det är naturligtvis respektive kommun som betalar seniorkortet. Och det innebär självklart att det blir dyrare för kommunen om alla 65+ erbjuds kortet än om erbjudandet begränsas till 75+. I Vänersborg så är det bara de personer som är 75 år eller äldre som kan få ett avgiftsfritt seniorkort hos Västtrafik.

Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. Vi vill att Vänersborgs kommun låter alla invånare från och med 65 år få ett seniorkort. Vi har tidigare genom åren lämnat in två motioner i frågan, båda avslogs av kommunfullmäktige. Vänsterpartiet har ställt frågor och interpellationer, Lutz Rininsland har skrivit insändare (se “Insändare om seniorkort 65+”) – men inget har hjälpt. Det har också lämnats in flera medborgarförslag, faktiskt hela 4 stycken. Kommunalråden Benny Augustsson (S) och Mats Andersson (C), samt socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S), har argumenterat för att inte ändra nu. Och det har ledamöterna lyssnat på – kommunfullmäktige vill inte sänka åldern.

Den 17 november förra året (2021) lämnade vi in ytterligare en motion. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa motionen som Lutz Rininsland (V) skrev och som jag också ställde mig bakom – klicka här.

I förrgår lämnades ett 5:e medborgarförslag om sänkt ålder på Västtrafiks seniorkort in till kommunfullmäktige. Och eftersom kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) snabbt och lätt ville få bort seniorkortet från dagordningen, och offentlighetens ljus, föreslog ordförande att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen. Det innebär att medborgarförslaget inte kommer tillbaka till fullmäktige, utan röstas ner i stillhet av betongpartierna, dvs S+C+MP+M+L+KD, i kommunstyrelsen. Lutz Rininsland (V) protesterade och yrkade att fullmäktige skulle få tillbaka medborgarförslaget för beslut.

Kommunfullmäktige röstade nej. Frågan om att sänka åldern för seniorkorten till 65+ kommer att begravas i kommunstyrelsen och inte diskuteras före valet. Det tänker sig i varje fall de styrande partierna och den borgerliga oppositionen.

Vi får se hur det blir med det…

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut i onsdags. I eftermiddags skickade han in sin skriftliga reservation. Den kan du läsa här nedan. Rininsland skrev också en kort insändare i TTELA. Den publicerades snabbt på TTELA:s hemsida – ”Vill man inte lyssna?”.

==

Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-16

Ärende 17: ”Medborgarförslag om sänkning av åldersgräns av fria resor för pensionärer”

Ordförandens förslag:

”Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ärendet är därmed avslutat för kommunfullmäktiges del.”

Mitt yrkande:

”Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ärendet återförs för beslut av kommunfullmäktige.”

Ordförandens förslag blev bifallet av kommunfullmäktige.

Jag reserverar mig till förmån för eget yrkandet med följande motivering:

  • Kommunfullmäktige har målsättningen att medborgarförslag som överlämnas till kommunstyrelsen eller till annan nämnd skall avgöras inom ett år.
  • Det aktuella medborgarförslaget är det femte medborgarförslag med samma syfte – att åldersgränsen för Västtrafiks Seniorkort sänks även för invånarna i vår kommun till ”65+”.
  • Tidigare förslag redovisas nu med rubriken ”Öppna ärenden i kommunfullmäktige – ej besvarade medborgarförslag”
  • Inkommen 2021-06-24, 2021-10-01, 2021-11-17, 2022-02-11

I en interpellationsdebatt 2022-02-16, § 11, berörde kommunstyrelsens ordförande ett arbete som sker i styrelsen för Västtrafik.

Följande gäller: Under våren 2022 kan en kommun avtala med Västtrafik att övergå från tillköp av Seniorkort 75+ till Seniorkort 65+. Hösten 2022 eller senare fattas beslut om nya villkor med anledning av nu gällande zonindelning. Med anledning av kommande beslut pausas möjlighet till övergång till annan åldersgräns till hösten 2023.

Med andra ord, ett beslut i enlighet med medborgarförslagens önskemål borde ske nu när det fortfarande finns möjlighet. Överlämnandet till kommunstyrelsen innebär enligt det som anfördes av kommunstyrelsens ordförande i nämnd interpellationsdebatt att dessa medborgarförslag får vänta två år på ett beslut.

Lutz Rininsland (V) 2022-03-18

Insändare om seniorkort 65+

19 februari, 2022 Lämna en kommentar

Det lämnas in flera medborgarförslag till kommunfullmäktige som handlar om seniorkort. Och det är faktiskt också på det viset att människor på stan har stannat mig och frågat varför Vänersborg ska vara annorlunda än andra kommuner…

I Vänersborg är det nämligen så att bara de personer som är 75 år eller äldre kan få ett gratis busskort, ett seniorkort. Medborgarförslagen liksom människorna “på stan” vill sänka åldern till 65+, precis som det är i många andra kommuner i Västra Götalandsregionen, t ex Trollhättan och Mellerud.

Vänsterpartiet håller med. Vi vill också sänka åldern till 65.

Vänsterpartiet har lämnat in flera motioner under årens lopp som har krävt en sänkning av åldern. Den senaste motionen är från november förra året. Då skrev Lutz Rininsland (V) en motion och som jag också undertecknade. (Se “Seniorkort för alla 65+!”.)

Igår publicerades en insändare av Lutz Rininsland (V) i frågan. Den publicerades på TTELA:s hemsida. (Se “Seniorkort 65+ inte aktuellt nu för vänersborgare”.) Kanske kommer den senare också i papperstidningen. Här nedan återger jag insändaren i sin helhet.

==

Seniorkort 65+ inte aktuellt nu för vänersborgare

Vid fullmäktige i onsdags gav kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg, Benny Augustsson, S, ett klart besked. Jag beklagar hans inställning.

2020 bytte Västtrafik biljettsystem och övergick till Zon A, B och C. Därefter kostar en resa från Onsjö in till stan och tillbaka 35+35 kronor. En resa till Lidköping eller Lysekil eller vart som helst i Zon C precis lika mycket.

Vid övergången följde det avgiftsfria seniorkortet med. Alltså, gratis från Vargön till stan och tillbaka, och lika avgiftsfritt från Vänersborg till Herrljunga tur och retur.

Medan många av Västra Götalands 49 kommuner, däribland Trollhättan och Mellerud, erbjuder seniorer från 65-årsåldern ett seniorkort för avgiftsfria resor, så gäller i Vänersborg att man måste ha fyllt 75 år innan förmånen erbjuds.

Västtrafiks styrelse och kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland utreder nya villkor för seniorkorten. Dessa förhandlingar drar ut på tiden. Det kan bli ett beslut om endast ett kort som erbjuds alla kommuner. Mera sannolikt blir det flera alternativ att välja emellan. Då måste regionens 49 kommuner ta var sina beslut. Också Vänersborg.

Idag och någon månad till finns dock möjlighet för Vänersborg att till dagens pris och villkor gå från 75+ till 65+. Det kostar kommunen tio årskullar mer. Det är en enorm vinst för alla som vill utnyttja förmånen.

Fyra medborgarförslag och Vänsterpartiets motion begär ett beslut om just detta – att Vänersborg som många andra kommuner bestämmer att 65+ ska gälla.

I interpellationsdebatten klargjorde kommunalråden Benny Augustsson, S, och Mats Andersson, C, att kommunen säger nej till övergången nu. Även ordföranden i socialnämnden, Dan Nyberg, S, argumenterade för att inte ändra nu. Alla vill invänta utgången av förhandlingarna och låta 75+ gälla tills vidare.

Tyvärr måste jag säga. Och jag är inte jävig. Sedan fem år tillbaka vet jag vilken förmån jag har med mitt seniorkort 75+. Jag hade gärna sett fler äldre resande fylla några av alla tomma platser i bussarna, både i och kring Vänersborg.

Lutz Rininsland (V)

==

Anm. Du kan läs mer om Vänsterpartiet och seniorkort på Vänsterpartiets hemsida: ”Två insändare i den lokala tidningen” och ”Seniorkortet 65+ ? Ja eller Nej?”.

Inför KF 17/11

15 november, 2021 Lämna en kommentar

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige.

I början av hösten så trodde jag att novembersammanträdet skulle bli det sista sammanträdet på distans med fullmäktige. Och det var nog de signaler som lite inofficiellt sändes ut från ordförande Annalena Levins (C) håll också. Men nu är jag inte lika säker. Pandemin har börjat ta fart igen och Levin kanske anser det vara bäst att avvakta ett tag till innan alla samlas fysiskt i en lokal. Vi får se. Själv får jag om allt går som planerat min tredje spruta lite senare nu i november. Det betyder att om ordförande Levin väljer att fullmäktige ska samlas fysiskt så är jag redo.

Så här ser onsdagens dagordning ut:


Som det ser ut på dagordningen lär det bli ett ganska kort, lugnt och händelsefattigt sammanträde. Men man vet aldrig, ibland har det “tänt till” när man minst anat det. Men mitt tips är ändå att det bara blir debatter i två eller tre ärenden.

Sammanträdet börjar lugnt. Revisorerna har granskat en delårsrapport och det ska ledamöterna bli informerade om. Revisorerna hittade nämligen inga konstigheter utan bedömer att:

“resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om”

Det finns dock ett undantag, sjukfrånvaron bland kommunens anställda har inte minskat. Och det var väl ingen större överraskning i covidtider.

Efter 3,5 år är det äntligen dags för fullmäktige att godkänna:

“uppdragsredovisningen samt fastställer att kommunstyrelsen behandlar en prioriteringslista var fjärde år inför behandlingen av de regionala och nationella infrastrukturplanerna.”

Uppdraget är ett resultat av en motion från Dan Åberg (M). Jag har beskrivit den tämligen utförligt i bloggen “KS imorgon (27/10)”.

Nästa ärende kan föranleda en del diskussioner. Och det trots att alla partier har samma uppfattning.

I detaljplanen från 1992 finns det inritat en GC-väg genom den i stort sett sista skogsremsan som finns kvar på Korseberg, skogsdungen mellan Strandberidaren och Stapelorten. Det kom ett medborgarförslag som skulle medföra att detaljplanen måste göras om så att denna GC-väg togs bort. (Se “KS imorgon (27/10)”.)

Kommunstyrelsens förslag är att avslå medborgarförslaget. Förklaringen är att ingen vill att GC-vägen ska anläggas, precis som medborgarförslaget vill, men att det är för dyrt att ändra i detaljplanen. Fast det sägs liksom inte officiellt. (Se “KS (27/10): Inga större överraskningar (2/2)”.)

Medborgarförslagets yrkande är att:

“Vi föreslår att den delen av naturstigen inte skall byggas.”

Och eftersom alla partier uppenbarligen håller med om detta, så borde väl medborgarförslaget bifallas? Borde man inte kunna fatta ett sådant här beslut utan att ändra i detaljplanen? Typ att ett ärende om GC-väg i framtiden måste till fullmäktige för finansiering… Undrar jag…

I kommunstyrelsen röstade jag för att bifalla medborgarförslaget, vilket alltså enligt “partierna i kommunhuset” skulle innebära en ändring av detaljplanen. Det tänker jag stå fast vid även på onsdag. Skälen till mitt ställningstagande är att om GC-vägen finns kvar i detaljplanen så innebär det ju, som jag ser det, att någon, t ex en tjänsteperson, med ett enkelt beslut kan få för sig att starta bygget… Särskilt om det har blivit lite pengar över i samhällsbyggnadsnämndens budget. Eller varför inte en politiker i samhällsbyggnadsnämnden – om några år när veckans KF-sammanträde är glömt?

Nästa ärende, ärende 10 “Uppdrag – tillgängliggöra nämndernas handlingar på hemsidan”, torde också väcka debatt. Även detta ärende har jag beskrivit utförligt i bloggen “KS imorgon (27/10)”.

Lutz Rininsland (V) inkom 2019 med en motion till kommunfullmäktige, ”Öppenhet på den digitala anslagstavlan”. Rininsland yrkade att:

“kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar skall göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter.”

Det torde för de allra flesta vara ett fullkomligt rimligt krav i en demokrati. Och det var också i överensstämmelse med kommunens vilja, i varje fall som den uttrycktes i diverse dokument. Kommunfullmäktige beslutade följaktligen i enlighet med Rininslands motion. Det innebar självklart att beslutet nu skulle verkställas…

Det fungerar faktiskt ganska bra i kommunen och samtliga nämnder och styrelser med offentlighet och transparens. Med ett eller två undantag, underlagen till sammanträdena i byggnads- och miljö- och hälsoskyddsnämnden publiceras inte. Inte heller publiceras protokollen i sin helhet efter sammanträdena. Flera sidor brukar regelbundet “maskas” dvs en stor svart ruta lägga över hela sidan så att den blir omöjlig att läsa.

Och miljö- och byggnadsförvaltningen (de två nämnderna har en gemensam förvaltning nu för tiden) med stöd av kommunstyrelseförvaltningen stretar emot. De vill inte.

Förklaringarna till att miljö- och byggnadsförvaltningen gör på sitt eget sätt har varierat. Byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S) sa vid ett tillfälle att det berodde på att TTELA kunde skriva om ärendena på ett felaktigt sätt. Jag har fått skriftliga besked om att handlingar som går till nämnden innan sammanträdena inte är offentliga. Sedan har det berott på GDPR-lagstiftningen. Den anser även kommunstyrelseförvaltningen överträffar offentlighetsprincipen, men det verkar vara lika mycket en politisk som en juridisk tolkning. Denna gång är orsaken att:

“nuvarande administrativa personalresurser inte räcker till för detta arbete.”

Beslutsförslaget till kommunfullmäktige lyder följaktligen:

“Kommunfullmäktige förklarar uppdraget slutfört, inom ramen för nuvarande administrativa personalresurser på den berörda förvaltningen.”

Det betyder att miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna fortsätta som vanligt. Vänsterpartiet tänker inte acceptera denna inskränkning av demokratin utan lägger ett yrkande som formuleras ungefär så här:

“Motionen har en gång fått fullmäktiges bifall. Kommunfullmäktige anser inte att uppdraget kan anses vara slutfört.”

Om miljö- och byggnadsförvaltningen fortsätter att ignorera fullmäktiges beslut så finns det nog ingen annan utväg än att anmäla kommunen till JO.

Kommunfullmäktige ska anta ett antal klimatlöften för 2022. I kommunstyrelsen avstod samtliga oppositionspartier från att delta i beslutet – alla utom Vänsterpartiet. (Se “KS (27/10): Inga större överraskningar (1/2)”.) Vänsterpartiet stödde de styrande partiernas och förvaltningens förslag. James Bucci (V) och jag (V) ansåg att det är viktigt att miljöarbetet fortsätter och att eventuella oklarheter och tveksamheter i klimatlöftena får rättas till på vägen. (Du kan läsa mer om klimatlöftena på Vänsterpartiets hemsida, “Vår kommuns klimatlöften”.)

Delar av oppositionen antydde att det skulle komma ett alternativt yrkande i fullmäktige. Om det gör det och samtliga oppositionsledamöter ställer sig bakom detta så får ett sådant förslag majoritet, även om Vänsterpartiet röstar med de styrande S+C+MP.

Lutz Rininsland (V) har sin vana trogen inlämnat en interpellation. Den kan du läsa om på hans blogg – “Finns väl inga dumma frågor?”.

Som vanligt ska fullmäktige hantera en del avsägelser, motioner och medborgarförslag. Denna gång ska ett medborgarförslag remitteras vidare, dvs inget beslut ska fattas på onsdag, som handlar om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk. Det är ett mycket intressant förslag som jag tror att de flesta Vargöbor ställer sig bakom. Tanken i medborgarförslaget är att porten ska placeras på:

”ett centralt läge i Vargön, förslagsvis vid/på kullen vid infarten till Vargön eller närmare dammen vid Fyrkanten.”

Och naturligtvis, en motion från Vänsterpartiet. Lutz Rininsland (V) har skrivit en motion som jag också har undertecknat. Vi yrkar att:

“kommunfullmäktige beslutar att överenskommelsen om tillköp hos Västtrafik av Seniorkortet ändras snarast efter årsskiftet så att 65+ kortet erbjuds i stället för det nu gällande 75+ kortet.”

Vänsterpartiet yrkar med andra ord att åldern för seniorkort sänks från 75+ till 65+, dvs att alla i Vänersborg som är 65 år eller äldre ska få ett gratis busskort. Du kan läsa mer om motionen i bloggen “Seniorkort för alla 65+!”.

Fullmäktiges kommer att direktsändas på kommunens webb-TV – klicka här.

PS. Nästa måndag sammanträder barn- och utbildningsnämnden. Idag kom kallelsen. Det ligger ett förslag på att nämnden ska fatta följande beslut:
”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att stänga Norra skolan.”

Seniorkort för alla 65+!

12 november, 2021 Lämna en kommentar

I nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen får de äldre invånarna ett gratis ”busskort”, ett så kallat seniorkort. Det kortet kan de använda för att åka gratis i den zon som kommunen ligger. Vänersborg ligger i zon C och det innebär att man kan åka gratis kollektivtrafik i nästan hela länet, egentligen bara med undantag av Göteborg och kommunerna runt omkring – se karta. (På Västtrafiks hemsida kan du se kartan med de olika kommunerna markerade – klicka här,)

Det är varje kommun som beslutar om kommuninvånarna ska få ett seniorkort – och från vilken ålder. Kommunerna kan välja från och med 65 eller 75 år. Det är naturligtvis respektive kommun som betalar seniorkortet. Och det innebär självklart att det blir dyrare för kommunen om alla 65+ erbjuds kortet än om erbjudandet begränsas till 75+. I Vänersborg så är det bara de personer som är 75 år eller äldre som kan få ett gratis busskort.

Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa om hur vi resonerar. Det står:

”Två gånger har fullmäktige avslagit Vänsterpartiets yrkande om att ersätta Västtrafiks erbjudande om Seniorkort 75+ med det alternativ som många kommuner i Västra Götaland har beslutat sig för: Seniorkortet 65+.

I september kom ett nytt medborgarförslag med samma önskemål. I oktober nästa medborgarförslag, samma tanke. Och vid fullmäktiges möte nästa vecka ett tredje medborgarförslag, olika avsändare, olika texter, samma förslag: Anslut Vänersborgs kommun till Västtrafiks erbjudande om Seniorkort 65+.

Risken är överhängande att alla tre medborgarförslag möts av mycket förståelse – och ett avslagsyrkande. ”Vänta, det är förändringar på gång, vi får avvakta och se vad som händer.”

Vänsterpartiet har tagit reda på vad som händer och därför lämnar vi in en motion vid fullmäktiges sammanträde 17 november.

Om det blir 65+ så spelar det oss ingen roll om det blir en majoritet för något av de tre medborgarförslagen eller för vår motion, huvudsaken är att det blir en förändring.”

På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa motionen som Lutz Rininsland (V) skrev och som jag också ställde mig bakom – klicka här.

%d bloggare gillar detta: