Arkiv

Archive for the ‘slussar’ Category

KS 3: Slussar, droger, bostäder och arenan

28 februari, 2021 Lämna en kommentar

Tiden går och strax börjar en ny vecka. Och fortfarande har jag inte redovisat mina politiska förehavanden från den gångna veckan.

I två bloggar har jag beskrivit två av de ärenden på kommunstyrelsen som engagerade mig mest, “budgetramarna” (se “KS 1: Budgetramarna fastställda”) och “skolmiljarden” (se “KS 2: Vem ska ha skolmiljardens pengar?”).

Det var en hel del information på mötet, precis som det brukar. Jag tyckte att informationen från Trafikverket om de planerade, nya slussarna var väldigt intressant. De gamla slussarna i Göta älv kommer som bekant inte att kunna användas efter 2030. Så om inte slussprojektet blir av så kommer inga båtar överhuvudtaget att kunna ta sig upp till Vänern efter detta årtal. Och det kommer inte att bli någon ny kanal till Uddevalla…

Den aktuella frågan just nu för Vänersborgs del handlar om var slussen vid Brinkebergskulle ska anläggas – väster eller öster om den nuvarande.

Trafikverket förordar i nu-läget ett alternativ där den framtida kanalen och slussen går öster om den nuvarande.

Trafikverket räknar med att börja bygga slussen vid Brinkebergskulle 2025. Det kommer att bli enorma schaktmassor under byggtiden, som ska fraktas bort från området. Men detta och mycket mer kommer att tas upp på ett så kallat avgränsningssamråd, som genomförs i mars-april. Allmänheten kommer att få både information och möjlighet att lämna synpunkter. (Du kan läsa mer om slussprojektet på Trafikverkets sida – klicka här.) Kommunstyrelsen fick för övrigt bara information, inga beslut i frågan fattades.

Drogförebyggare Sara Gunnarsson Forsberg berättade om det drogförebyggande arbetet under 2020. Och det var ett mycket imponerande arbete som utfördes, trots att man arbetade i motvind, tänker jag. Typ bristande polisresurser, narkotika som flödar in i landet, sprututdelningar, alltmer tillåtande attityder bland skådespelare, kändisar och allmänhet osv. Tänker jag, igen.

Kommunstyrelsen fick även en gedigen information om bostadsförsörjningen och läget på bostadsmarknaden. En ny bostadsförsörjningsplan ska nämligen antas av kommunfullmäktige.

“Det långsiktiga syftet med bostadsförsörjningsplanen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att bo och leva i goda bostäder. Planen ska visa hur behoven ser ut, vilka mål kommunen har, och vilka åtgärder kommunen ska genomföra när det gäller bostäder.”

Det har byggts alltför få bostäder i Vänersborg de senaste åren. Nu har bostadsbyggandet kommit igång och det byggs i snitt 200 nya bostäder per år.

“Bostadsbyggandet i Vänersborg har tagit fart sedan 2016 och har senaste åren varit uppe i nivåer i närheten av det förra bostadsförsörjningsprogrammets mål. Det är framför allt flerbostadshus i Holmängen, Korseberg och Vänersborgs centrum som står för det ökade bostadsbyggandet sedan 2017.”

Det råder fortfarande brist på alla typer av bostäder. Bland annat är det en kö på 3,5 år till en hyresrätt i Vänersborgsbostäder…

Kommunstyrelsens ledamöter fick också en information om en “genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet”. Den hade förhoppningsvis också ledamöterna läst innan sammanträdet.

Det var en mycket omfattande och genomarbetad genomlysning, till och med lite imponerande… Det framfördes en oerhörd kritik mot kultur- och fritidsförvaltningen. En förödande kritik om man ska vara ärlig. Det handlade inte om att personalen gjorde ett dåligt jobb, tvärtom så lovordades personalens insatser på många olika sätt.

Men…

Det handlade om bristande organisation och ledningsstruktur, brister i budgetarbete och ekonomisk uppföljning, saknade avtal, brister i samverkan mellan chefer, otydlig politisk styrning, få styrdokument och otillfredsställande hantering av inkomna och upprättade handlingar etc…

Det finns mycket att ta tag i för nämnden och förvaltningen. Vilket jag är övertygad om att den nye förvaltningschefen kommer att göra. Men för att ta ett exempel på hur det inte får gå till i en kommunal förvaltning, eller kanske förvaltningar:

“Månatligen sänds en excel-fil (samlad hyresfaktura) från SBN (=samhällsbyggnadsnämnden; min anm) till KFN (=kultur- och fritidsnämnden; min anm). I den finns två poster – oidentifierade sporthus och oidentifierade idrottsplatser – till en hyreskostnad om ca 420 tkr. Det har inte varit möjligt för KFN att få klarhet i vilka sporthus och idrottsplatser som avses.”

Och så vill jag avsluta detta ärende med allas vårt “skötebarn” – Arena Vänersborg. Den finns med i genomlysningen, i varje fall till viss del. Om arenan skrivs det i sammanfattningen:

“Vänersborgs Arena är storleksmässigt byggd för bandy (och skrinnande), de enda idrotter som kräver sådan storlek på isbanan. Idrotterna i sig kräver ingen arena, det fungerar med en enklare ishall. Byggnaden är och har varit behäftad med problem från start. Taket läcker och ska bytas ut, en investering på ca 22 mkr. Med is under åtta månader om året begränsas användningen av arenan under en stor del av året. Nyttjandegraden har trots det uppskattats till 61 % i den analys som förvaltningen gjorde 2019. För att öka antalet nya och stora arrangemang/evenemang krävs investeringar i inventarier, ytterligare personalresurser samt marknadsföring. Arenan bör genomlysas separat av särskild fastighetskompetens och organisationskompetens i samverkan.”

Den som vill veta mer om genomlysningen – och kritiken av kultur- och fritidsförvaltningen, kan ladda ner rapporten här.

Jag återkommer imorgon med resten av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags.

Kommunens födelsedag och lite annat

5 februari, 2017 Lämna en kommentar

Som grädde på moset efter ett mycket lyckat födelsedagsfirande för Vänersborgs kommun blev också Sverige världsmästare i bandy. Adam Gilljam avgjorde på stopptid efter en vacker hörnvariant. Slutresultatet blev 4-3. Det var första gången sedan 2012 som Sverige lyckades knipa guldet från ryssarna. Tyvärr kan man dock återigen konstatera att bandy inte är någon direkt TV-sport. Bandy ska avnjutas på plats. Även om inte alla har insett detta. Det var inte fullsatt på läktarna i Sandviken…

vbg_birthday_2017_1Det finns ännu inga officiella siffror publicerade om hur många besökare kommunens födelsedagsfirande hade, men det såg ut att vara rekord. Det var fullt i foajén hela tiden och föredragen i sessionssalen var också välbesökta.

Ett av föredragen skulle handla om just sessionssalen och kommunhuset. Sessionssalen måste ju rivas och kommunhuset står inför omfattande renoveringar. Problemen har medfört att regionen redan har flyttat sina sammanträden till Quality Hotel och att många kommunala förvaltningar har flyttat till andra lokaler.

Det var dock en liten besvikelse att föredraget mest handlade om kommunens byggplaner, rent allmänt. De hade jag faktiskt hört om vid åtminstone två tillfällen tidigare. Nu sa bara två representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningen hade två uppdrag angående sessionssalen. Det ena alternativet har initierats av en motion från två moderater, Dan Åberg och Henrik Josten, om att att strunta i att bygga en ny sessionssal utan istället se över möjligheterna att bygga en kombinerad ”sessionssal” och ett konserthus på den gamla Huvudnästomten. Det andra alternativet var att riva sessionssalen och bygga en ny på samma plats. Mig veterligt har emellertid inget politiskt organ gett detta uppdrag till förvaltningen, så det känns något oklart varför alternativet utreds.

vbg_birthday_2017_3Det var också ett föredrag om framtidens sjöfart på Göta älv och Vänern. Föredraget hölls av Bertil Hallman, som arbetar åt Trafikverket, och tog framför allt upp slussarna i älven. Åhörarna fick höra att slussarna var i sämre skick än man först hade trott. De behöver bytas ut innan år 2030. Den nya utredningen, till skillnad från en äldre, har visat att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt, trots att projektet skulle gå på mellan 2,6 och 3,5 miljarder kronor. Tanken är att bygga nya och större slussar bredvid de nuvarande sex slussarna i älven (Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg). Det var viktigt menade Hallman att sjöfarten inte stod still någon gång.

Bertil Hallman var mycket optimistisk och trodde att regering och riksdag skulle fatta ett positivt beslut om nya slussar någon gång under våren nästa år. Det finns nog anledning att återkomma till denna fråga.

vbg_birthday_2017_2Det gick som väntat åt mycket tårta under de tre timmar som firandet av födelsedagen pågick. (Dock är tårtor inget för ståndaktiga LCHF:are…) Det var också en hel del samtal och diskussioner mellan besökarna och mellan besökare och tjänstemän och politiker. Däremot var kanske inte utformningen av politikersoffan helt lyckad. Det var svårt att se soffan och ljudnivån var så hög i foajén att det stundtals var lite svårt att höra varandra. Men det var ett gott initiativ som kan förbättras till nästa år, som för övrigt också är ett valår. Det är viktigt att vänersborgarna får tillfälle att träffa sina politiker.

Vi politiker, av alla schatteringar, fick många frågor, framför allt i ”minglet” i foajén. De frågor jag fick handlade mestadels om Vänsterpartiets syn på pensionärspolitiken och ett eventuellt framtida konserthus. Det kanske berodde på att besökarna tillhörde en äldre skara. Liksom vi politiker för övrigt…

Det gladde mig personligen särskilt att en känd miljöpartist visade sig vara en trogen bloggläsare och, hör och häpna, tyckte om det jag skrev. Vilket också några andra tyckte. Det är alltid roligt att få lite beröm…

Så nu har Vänersborg firat sin 373:e födelsedag med den äran.

ttelaJag kan inte låta bli att avsluta med två kommentarer kring gårdagens nummer av TTELA. (TTELA har för övrigt en artikel om födelsedagen – se ”Tårta lockade till populärt födelsedagskalas”.)

På ledarplats skriver TTELA:s nya chefredaktör Bodil Resare (se ”En del av en god vana”) att TTELA:s mål är att:

”vara nyhetsledande när det gäller lokala nyheter och händelser”

Det är till att ha låga ambitioner… Eller menar chefredaktören att gratistidningen Vänersborgaren är nyhetsledande just nu? Eller kanske några bloggar och hemsidor?

wargoninnovationsI lördagsnumret av TTELA hittade vi också en artikel om projekt Wargön Innovation (se ”Talkshow om en hållbar framtid”). Det är ett projekt som jag anar att det kommer att bli en politisk strid kring. Det är i varje fall något som moderata företrädare flaggar för. Det handlar nämligen om en kommunal investering på 40 miljoner kronor.

diketKommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tycks sin vana trogen vara tämligen ointresserad av faktaargument utan kommenterar sina motståndare med orden:

”De som inte är intresserade och med på det här längre har kört i diket.”

Det finns anledning att, ganska snart, återkomma även till projektet ”Wargön Innovation”.

%d bloggare gillar detta: