Hem > Gardesanna, miljö > Gardesanna – också en del! (2/2)

Gardesanna – också en del! (2/2)

visionen_gardisVänersborgs kommun och dess ”språkrör” Miljö- och Hälsoskyddsnämnden tycker att VA-frågan vid Gardesanna är tillfredsställande löst.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden sammanfattar VA-läget på Gardesanna:

”Dagens avloppssituation bedöms inte som undermålig. … Utifrån områdets karaktär och med den belastning från avlopp som finns och som nämnden medgett så bedömer nämnden att inga ytterligare lösningar för VA krävs ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”

De boende däremot tycker inte att VA-frågan är löst. De skriver till Länsstyrelsen, som sammanfattar:

”… i början på 1980-talet härjade bakterier i badvattnet i området kring Gaddessanda vilket gjorde att många blev magsjuka. Sedan dess finns problem med alger och vissa år har det varit så omfattande att badförbud har rått. De flesta husen är uppförda på 1930- och 1940-talet och ett stort antal saknar anordningar för vatten och avlopp. Under åren som gått har stugägare gjort hemmasnickrade lösningar på sina avloppsproblem. Dricksvattenförsörjningen sker med enskilda brunnar och vattenkvalitén varierar kraftigt. Problem finns med järn, fluor, klorider och metangas.”

gardis4Ord står liksom mot ord. Men de boende, det handlar till övervägande del av sommarstugeägare, litar av någon anledning mer på sina egna erfarenheter och sinnen, typ syn, smak och lukt, än på Miljö och Hälsas mätningar.

På sikt anser Miljö och Hälsa emellertid, tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Byggnadsnämnden, att det behöver göras något. År 2011 skrev nämnderna:

”I detta specifika område måste Vänersborgs kommun snarast hitta en lösning. Att aktivt medverka till en lösning tillsammans med de boende i området är av vikt. En lösning kan vara en gemensamhetsanläggning. Och där man gör om området till ett VA-område.”

Men med detta skrivet, så händer inget…

Och när Länsstyrelsen med all sannolikhet kommer att ”ge order” till kommunen att det ska hända något före 2019 års utgång, reagerar kommunen för att tidplanen är för snäv… (Se bloggen ”Gardesanna – också en del?”, där jag redogör för hur kommunen reagerar kraftfullt negativt på att Länsstyrelsen vill tvinga kommunen att fixa VA-frågorna före 2019.)

Och innan kommunen behagar ta tag i frågan så ska inga andra heller få göra det… (För det behövs ju inte…)

Det är ju bra som det är just nu typ. Och då behövs det inga fler eller nya avloppsanläggningar överhuvudtaget. (Fast en lösning måste hittas snarast…)

Om någon utläser motsägelser i Miljö och hälsas resonemang torde det vara en ren tillfällighet…

Det tycks som om Miljö- och Hälsoskyddsnämnden resonerar som så, att byggs avloppsanläggningarna ut i enskild regi och blir bättre, så innebär det att fler människor vistas på Gardesanna och under allt längre tid. Och det kan inte tillåtas.

gardis3Det är svårt att upprätthålla en sådan ordning. Många människor vill faktiskt både bo, vara och vistas i sina stugor så mycket som möjligt. Och de boende ser tydligen problem med avloppsfrågan. Och naturligtvis vill inte sommarstugeägarna bo vid en badplats som är förorenad. Flera husägare har därför, som sagt, ansökt om att få lösa avloppsfrågan på egen hand. De har ansökt om tillstånd att själva ordna egna avloppsanläggningar.

Jag har tittat på några ansökningar, ansökningar som har bollats fram och tillbaka mellan Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden. Ibland har också Länsstyrelsen varit med på ett hörn (beslut har överklagats).

Men alltid… Miljö och Hälsa skriver:

”…några tillstånd till enskilda avloppsanläggningar ges inte i området sedan några år tillbaka…”

Och så är det. Inga enskilda får tillstånd att lösa problemen på egen hand. Miljö och Hälsa (och Byggnadsnämnden) ser ju inga problem. Med VA-situationen… Miljö och Hälsa (och Byggnadsnämnden) ser bara problem. Med enskilda avloppslösningar…

Några protokollsutdrag från Miljö och Hälsa och Byggnadsnämnden:

 • ”En avloppsanläggning innebär inte en total reduktion av näringsämnen och smittämnen.”
 • ”Bakgrunden till detta är att badvattnets kvalitet samt dricksvattenkvalitet i befintliga och framtida dricksvattentäkter måste skyddas.”
 • ”Godkännande av den här anläggningen skulle kunna leda till att fler liknande anläggningar anläggs och den totala belastningen på badvattenkvalitet och grundvatten riskerar att bli för hög.”
 • ”Det finns inte någon utredning utförd av expertis av hur avloppsfrågan kan lösas för Gaddessanda samt vilka miljö- och hälsoeffekter detta får. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att det ändå finns tillräckligt underlag för att ansökan bör avslås på grund av områdets tätbebyggelse och dess känslighet gällande badvatten och grundvatten.”
 • ”Anläggningen kan dessutom om den utförs riskera att förhindra framtida större avloppslösningar om dessa har avrinning till samma vik.”
 • ”det finns stor risk för olägenhet för människors hälsa om flera anläggningar av detta slag tillåts inom området”
 • ”Bedömningen har gjorts utifrån att principen lika fall behandlas lika gäller och att ett tillstånd kan leda till att flera liknande anläggningar anläggs inom området Gaddessanda.”
 • ”Lösningen på avloppsfrågan måste vara en hög hållbarhet för framtida boende och miljö. Man måste också ha ett rättviseperspektiv vid bedömningen av enskilda ärenden, så alla sökande tryggas en likvärdig behandling.”

gardis5Det tycks som att kommunen hela tiden resonerar som att det blir sämre om nya avloppsanläggningar byggs. Jag förstår inte det. Nya avloppsanläggningar måste väl ändå innebära att avloppssituationen blir bättre?

James Bucci (V) ser tydligen inte heller problemet. Bucci skriver i sin reservation från det senaste sammanträdet i Samhällsbyggnadsnämnden:

”Det är en gåta för mig att min kommun, som har ett uttalat mål att bättra på servicekänslan till sina invånare, säger nej till utveckling i kommunen istället för att godkänna enskilda VA-lösningar som skulle klara reningskraven och minska utsläppen av skadliga ämnen till vattendrag.”

Kommunens inställning är oförståelig. De boende är villiga att bygga avloppsanläggningar för egna pengar. De är dessutom villiga att skriva av sina nyinvesteringar i de egna anläggningarna när den kommunala VA-lösningen väl är framme. Det finns vad jag förstår inte heller något som hindrar att kommunen skriver ett avtal med stugägarna om att de ska ansluta sig till det kommunala VA-nätet när det byggs ut. Någon gång efter 2021 om kommunen får som den vill…

Som jag ser det har kommunen inget att förlora. Kommunen har allt att vinna. Precis som sommarstugeägarna.

James Bucci:

”Och under tiden får människor inte sina bygglov trots att de kan prestera egna VA-lösningar som skulle ha varit godkända i en normal fungerande kommun.”

Grönköping?

.

PS. Detta var del 2. Den första delen hittar du här: ”Gardesanna – också en del? (1/2)”.

Kategorier:Gardesanna, miljö
 1. 4 april, 2014 kl. 18:50

  Jag skriver inte ofta att Du ljuger Stefan Kärvling, men Du belyser ofta bara en sida av ett problem, naturligtvis till Din fördel. I det aktuella fallet så har ju myndigheten Miljö och hälsa framhållit te.x att det finns risker med hälsa för folk om VA-anläggningar anläggs i för stor utsträckning, både vad gäller bad och dricksvatten. Miljö och hälsa är ju trots allt en myndighet och jag som medborgare har att förhålla mig till det. Det finns som regel alltid två sidor av samma mynt. Jag läser Din blogg ofta och gärna och kan bli ganska upprörd ibland, men förstår också att det är Din blogg och Din uppfattning. Jag kan bara hoppas att alla som läser Din blogg, läser den kritiskt. Din senaste blogg om skolan te.x håller jag helt med Dig.

 2. 4 april, 2014 kl. 10:27

  Nu tycker jag Du är lite orättvis mot Vbg Kommun. (Som vanligt) Det framgår ju i dagens ttela (4/4) att kommunen vill ha dialog med Länsstyrelsen om denna fråga. Varför vill Länsstyrelsen bara ha VA till ca 50-tal hus, som inte är detaljplanerat? Det finns totalt 200 hus i området. Det är väl klart att kommunen måste genomföra denna dialog med Länsstyrelsen. Du har naturligtvis rätt att skriva vad Du vill, även lögner, på Din egen blogg, men det är inste särskilt snyggt.

  • 4 april, 2014 kl. 11:58

   Du skriver ofta att jag ljuger. Ändå lämnar du aldrig några exempel. Jag har ingen som helst anledning att ljuga om någonting. Varför skulle jag det? Vem vill läsa en blogg full med lögner?
   Hade du läst igenom mina två inlägg om Gardesanna så hade du förstått att de boende i området har ”anmält” kommunen till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har sedan fått ett långt yttrande från kommunen och Miljö och Hälsa. Efter det har de boende i Gardesanna fått möjlighet att yttra sig. Sedan har Länsstyrelsen återigen tagit kontakt med kommunen för att få kommunens syn på det föreläggande som Länsstyrelsen tänker lägga.
   Det är så det har gått till och det är så jag har skrivit. Det är nog TTELA som i dagens nummer inte redovisar ”hela sanningen”….

  • 4 april, 2014 kl. 22:00

   Ingenstans i ttela artikeln får länsstyrelsen komma till tals med innebörd att artikeln är tyvärr mycket vinklad. Dessvärre är det så att kommunens representanter som får komma till tals gör ingenting för att informera att Länsstyrelsen har redan meddelat kommunen i sin skrivelse att det står kommunen fritt att utöka en verksamhetsområde vid Gaddesanna precis som de vill. Alltså det finns inget som hindrar att de övriga 150 hus från att ingå i en VA satsning och därför fallerar kommunens skräckkostnader per hushåll som nämns i artikeln.

   • berra46
    5 april, 2014 kl. 10:32

    OK, då är det ju kommunen som informerar dåligt. Men ärligt talat vad skall man tro? Jag hoppas ni kan skriva en debattartikel eller insändare om detta, så kommunrepresentanterna får förklara sig. Varför uttalar sig inte miljö och hälsa ordförande te.x? Det är bara Thobiasson och VA-chefen som uttalar sig i ttela. För övrigt en mycket bra debattartikel idag 5/4, i ttela!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: