Hem > Budget 2015, BUN 2015 > BUN: Pengarna räcker inte!

BUN: Pengarna räcker inte!

ttela_jan15I TTELA igår (här) kunde vi läsa om att förskolan och grundskolan behöver mer pengar – redan i år! (Jag skrev också om det i min förra blogg, se här.) Därför föreslår förvaltningen att Barn- och Utbildningsnämnden (=BUN) ska lämna en begäran till kommunfullmäktige om en ramökning på 22,4 milj kr.

Orsaken till att BUN behöver mer pengar för att klara sin verksamhet är att under 2014 ökade antalet elever i grundskolan och grundsärskolan med ca 130 elever. Detta till följd av ett ökat antal nyanlända till kommunen. Det handlar dock inte om de barn och elever som är asylsökande och som går på Kumliens förskola och skola ute på Restad Gård. För denna verksamhet får Vänersborgs kommun statsbidrag.

TTELA tolkar den skrivelse som Barn- och Utbildningsförvaltningen har sammanställt till nämndens sammanträde, som att förvaltningen bedömer att ökningen av antalet elever blir lika stor också under år 2015. Först var jag inte lika säker på vad förvaltningen menade. Det står nämligen:

”Under 2015 görs bedömningen att ökat antal elever inom grundskola och fritidshem kommer att vara lika stor under 2015.”

utredning2Uttrycket ”ökat antal elever” är inte helt solklart. Men sedan, när jag tittar tillbaka på handlingarna från decembersammanträdet med den ”gamla” nämnden, så blir det dock tydligt:

”130 elever just nu, en beräknad ökning med ytterligare +130.”

Det betyder en ökning av elevantalet i kommunens grundskolor med 260 elever på 2 år.

De pengar som BUN nu föreslås begära är beräknade på 130 elever, dvs bara ökningen av antalet elever 2015. Det går att utläsa ur underlaget när det gäller personalbehovet. (Det behöver naturligtvis anställas fler pedagoger när elevantalet ökar.) Men det måste betyda att förvaltningen ”klarade av” att ordna förskola, skola och fritids för de 130 elever som kom förra året, trots att BUN då, år 2014, bara fick 54.000 kr mer än år 2013. Å andra sidan gick grundskolan med ett underskott på 5,6 milj kr förra året… (Enligt information på decembermötet förra året.)

Untitled, 5/5/05, 2:49 PM,  8C, 3508x4428 (432+1053), 75%, Better Push 6,  1/20 s, R72.4, G64.4, B85.9

Men med 260 elever fler elever på två år, får jag misstanken att förvaltningen ändå har beräknat kostnaderna i minsta laget.

Det är för övrigt inte bara mer personal som behövs när elevantalet ökar. Kostnader för lokaler, läromedel, skolmåltider etc ökar också. Dessutom ökar antalet barn både på förskola och fritids. Förra året ökade antalet barn på förskolan med omkring 70 st och på fritids med ca 85. Troligtvis kommer ökningen att se ut på samma sätt även i år.

Enligt beslutsunderlaget behöver grundskolan därför totalt ca 9,9 milj kr mer i år, fritidshemmen ca 5,1 milj kr och förskolan ca 7,4 milj kr – dvs sammanlagt 22,4 milj kr.pengapase

Det gäller alltså en ramökning och därför måste BUN vända sig till fullmäktige.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar att 9 milj kr av de pengar som BUN tilldelas i år ska ligga hos kommunstyrelsen som någon slags buffert. Kommunstyrelsen förfogar alltså över BUN:s pengar, ända tills BUN kan bevisa att pengarna behövs. (Det här mycket märkliga beslutet har jag skrivit om tidigare.) Enligt TTELA handlar det nu inte alls om dessa 9 milj kr hos kommunstyrelsen. Och TTELA har nog rätt. Det står inget om de 9 milj i handlingarna inför nästa veckas BUN-sammanträde.

fundersam2Detta gör mig lite fundersam.

Det ”gamla” BUN beslutade nämligen den 8 december att:

”ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån behoven för ökande antal nyanlända, förbereda underlag för att begära medel från kommunstyrelsen avseende grundskola”

Med andra ord, BUN skulle nu i januari (en månad senare, även om det nu är ett nytt budgetår) ”kräva” att få dessa 9 milj kr som ligger hos kommunstyrelsen ”på stört”. Men nu blir det inte så, enligt förslaget. Nämnden ska inte göra anspråk på pengarna, utan de ska ”ligga kvar” hos kommunstyrelsen för att BUN ska kunna begära dem senare.

tveksamJag tror att denna ”konstruktion” – att begära 22,4 milj kr och samtidigt ”ha kvar” 9 milj hos kommunstyrelsen – kommer att möta vissa hinder. I både kommunstyrelse och fullmäktige. Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) har inte alltid visat sig alltför positiva till BUN och dess behov av ekonomiska resurser tidigare… Vi får hoppas att BUN:s nye ordförande Mats Andersson (C) och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) lyckas övertyga sina partikollegor om BUN:s behov av mer resurser.

Min åsikt är att BUN bör yrka på kommunstyrelsens 9 milj kr också, dvs att de betalas ut direkt. Skälet är att rektorsorganisationen behöver ses över och göras om. Och varför inte passa på nu när man ändå behöver se över den på grund av elevökningen? Dessutom slutar några rektorer i kommunen – för att inte prata om de närmaste åren. Inom några år uppnår nämligen flera rektorer, och förskolechefer, pensionsåldern. Till det kommer att den Centrala skolenheten, efter kritik från Skolinspektionen, måste delas upp i tre skolområden. Jag tror att verksamheten skulle tjäna på att alltihop görs om på en gång – när man ändå ”håller på”.

student2För övrigt anser jag att kommunen bör anställa intendenter och personalansvariga som utför rektorernas kommunala uppgifter, så att rektorerna får möjlighet att ägna sig åt och fokusera på det statliga uppdraget, dvs det de är tänkta till att göra enligt Skollag och läroplaner…

Det är enligt min mening den viktigaste åtgärden för att kunna höja kvaliteten och kunskapsresultaten i Vänersborgs skolor.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: