Arkiv

Archive for 2 november, 2016

Vad händer med badplatsen i Väne-Ryr?

2 november, 2016 1 kommentar

papperskorg_kastaKommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) behandlar just nu mina motioner på löpande band. I måndags var det inte bara motionen ”Tågstopp i Brålanda” som KSAU vill stoppa undan i någon byrålåda (se ”Tågstopp i Brålanda – vad händer?”), KSAU föreslog också att kommunfullmäktige ska avslå min motion om badplatsen i Väne-Ryr:

”Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.”

motion3Det är andra gången som motionen behandlas. Den skrevs den 4 maj 2015 och fullmäktige fick den på sitt bord den 25 maj, alltså förra året. Motionen skickades bland annat till Samhällsbyggnadsnämnden som så småningom yrkade avslag på den, liksom KSAU och kommunstyrelsen. Men när den kom upp i kommunfullmäktige den 24 februari i år så skedde något ytterst oväntat. Socialdemokraten Kenneth Borgmalm (S) yrkade på återremiss:

”Kommunfullmäktige återremitterar motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning med hänvisning till att beredningsunderlag ej varit fullödigt.”

De styrande partierna (S+C+MP) ansåg tydligen att det fanns brister i underlaget som borde utredas mer.

Och därför har nu min motion om badplatsen tagit ytterligare en sväng om samhällsbyggnadsnämnden och KSAU, för att snart komma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november…

Beredningsunderlaget kändes alltså inte fullödigt och därför skulle motionen utredas ytterligare. Har detta gjorts?

Det korta svaret är nej.

vaneryr_badkarta2Samhällsbyggnadsförvaltningens och nämndens utredning från den 3 november 2015 och 23 augusti 2016 är till förväxling lika. Det enda som har tillkommit nu i år, och det som skulle göra beslutsunderlaget fullödigt(?), är följande två meningar:

”Två brev från byalaget i Väne-Ryr undertecknat NN (namnet står i handlingen; min anm) har inkommit daterat 2015-04-24 och 2016-02-15. Breven innehåller bland annat historik om badplatsen, samt en vädjan till politiker att ändra beslutet så att badplatsen i Väne-Ryr ska skötas av kommunen.”

No more, no less.

Är därmed beslutsunderlaget nu fullödigt?

Döm själva.

När det gäller orsaken till att samhällsbyggnadsnämnden inte vill sköta badplatsen i Väne-Ryr så är det för att den ligger på privat mark. Och det är riktigt, det har badplatsen alltid gjort. Ända sedan kommunen började sköta den från, enligt uppgift, början på 1970-talet.

vaneryr15_4

Samhällsbyggnadsnämnden underbygger med två pedagogiska, typ, exempel:

”i framtiden [kan det], till exempel göras ett friluftsstråk i privat skog med grillplats och vindskydd med mera. Detta används av allmänheten och snart anser invånare i vår kommun att det är kommunens ansvar att sköta området.”

Om, om… Det finns två ”om” i avsnittet. Om det görs ett friluftsstråk, om invånare anser… Med andra ord, ett något hypotetiskt resonemang. Samhällsbyggnads bortser också helt från den historiska aspekten – att badplatsen i Väne-Ryr faktiskt har skötts av kommunen i långa tider.

Jag tycker inte att det går att bortse från det historiska perspektivet. Och det är säkert så att kommunens skötsel av badplatsen har varit en överenskommelse mellan någon eller några politiker och/eller tjänstemän och Väne-Ryr-borna. Även om inga papper undertecknades.

demokratiJag kan inte heller låta bli att notera skillnaden som samhällsbyggnads gör mellan kommuninvånarna och kommunen. Det är precis som om inte Vänersborgs kommun arbetar på uppdrag av sina invånare. Det är precis som om det faktiskt inte är förvaltningarna och de förtroendevalda som är till för invånarna…

Det är självklart kommunens invånare som är kommunen! Samhällsbyggnads syn på invånarna i Väne-Ryr tycks ha en del i övrigt att önska.

salja_ryrDet andra pedagogiska, typ, exemplet som samhällsbyggnads använder lyder:

”Vad händer om markägaren säljer och den nya ägaren inte vill använda marken till allmän badplats? Hur ska kommunen agera i ett sådant läge?”

Detta argument tycker jag att samhällsbyggnads kunde ha strukit. Vad skulle hända – om…? Ja, naturligtvis så skulle det då vara slut med kommunens ansvar för badplatsen. Då hade samhällsbyggnads fått köra iväg baja-majjan och någon enstaka papperskorg – och så hade det inte varit mer med det…

privatDet hör till saken att kommunen sköter badplatserna på Nordkroken och Gardesanna. Och inte bara de kommunalt ägda delarna av badplatserna, utan även de privata områdena. Vilka är ganska betydande. Och det säkert för en avsevärt större kostnad än vad skötseln för badplatsen i Väne-Ryr skulle kosta. Som beräknas till max 25.000 kr om året.

Samhällsbyggnads skriver angående varför privat mark sköts av kommunen i Nordkroken och Gardesanna:

”…vid dessa två ovannämnda badplatser är kommunen delvis markägare.”

Vad betyder då detta – ”delvis markägare”? Vad jag kan förstå så betyder det att kommunen faktiskt kan agera på privat mark, om kommunen äger mark i anslutning till eller i närheten av det privat ägda området…

ramlaomkullOch då faller väl samhällsbyggnads argument? Kommunen kan ju faktiskt agera på privat mark… Om det finns en politisk vilja och kommunen kommer överens med markägaren. Vilket inte skulle vara något problem i Väne-Ryr.

Enligt uppgift så skulle kommunen till och med kunna få arrendera marken vid badplatsen – för den symboliska summan av en krona. Kanske detta hade varit en lösning som skulle tillfredsställa alla? Det borde väl i varje fall ha varit något som ett fullödigt underlag borde ha tagit upp…

Som det är nu, så har samhällsbyggnads slutat att göra något på Väne-Ryrs badplats, trots att fullmäktige ännu inte har uttalat sin vilja. Det är byalaget i Väne-Ryr som sköter om badplatsen, det är byalaget som plockar ev skräp och sköter ev underhåll och det är också byalaget som har fått baja-majjan på plats och som ordnar tömning.

Det gör byalaget, inte för att det vill, som samhällsbyggnads skrev i sitt svar förra året:

”Väne Ryr’s byalag vill sköta om badplatsen.”

Det gör byalaget för att kommunen inte gör det. Det ska påpekas att det här skrivningen inte längre återfinns i årets svar, den var ju inte sann…

nordkroken_strandPå Nordkroken och Gardesanna är det kommunal service för skattepengarna, i Väne-Ryr får invånarna själva sköta badplatsen. Trots skattepengarna.

Som vanligt i kommunala sammanhang har också kommunstyrelseförvaltningen lämnat ett yttrande över motionen. Det är kort och ger inga ytterligare argument, men förvaltningen avslutar sitt yttrande med följande formulering:

”Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadens uppfattning om att det inte ligger i deras uppdrag att använda resurser på privata anläggningar/infrastruktur.”

”resurser på privata anläggningar/infrastruktur”? Det handlar om en baja-majja, någon papperskorg och lite underhåll på badplatsen… I samarbete med byalaget i Väne-Ryr.

lekplatsDet finns faktiskt också en kommunal lekplats i nära anslutning till badplatsen i Väne-Ryr. Som kommunen ska sköta om. Det tycks som om samhällsbyggnads har slagit två flugor i en smäll och slutat sköta om denna i samband med att nämnden slutade sköta badplatsen. Jo, visst, kommunen klippte enligt uppgift gräset en gång… Men de andra gångerna har det varit Väne-Ryrborna själva som klippt.

Tänk att det ska vara så svårt för kommunen att ställa upp för vänersborgarna, så svårt att den hela tiden tycks söka med ljus och lykta för att hitta skäl att slippa tillgodose invånares önskemål. Jag har svårt att förstå att de styrande inte vill se utveckling och positiva händelser i kommunen, att de inte vill driva politiska frågor för vänersborgarna. Ibland, som i det här fallet, krävs det bara ett liten uns av kreativitet för att få till stånd förändringar till det bättre. Det är nästan så att jag får känslan av att ”kommunen” är bitter och sur…

Dessutom ingår det väl i demokratin att hörsamma alla invånare, även de i Väne-Ryr…

Så här skrev Lutz Rininsland och jag i en debattartikel till TTELA i februari i år. (Debattartikeln blev dock refuserad…)

”Byalaget i Väne-Ryr ber alltså inte om något annat än att fortsätta ett samarbete med kommunen som har fungerat i alla år, även om det inte har funnits något formellt skrivet underlag eller ett uppdrag.

visionen_ryrVänsterpartiet anser inte att det ankommer på politiken och förvaltningen att ensidigt klippa av ett fungerande samarbete. Och om det nu är uppdraget som saknas så borde kommunfullmäktige kunna rätta till det. Det är endast det invånarna i Väne Ryr ber om.
Kommunens vision bör gälla: ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Vänsterpartiet anser att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att träffa en överenskommelse med Väne-Ryrs byalag om att gemensamt ta ansvar för att badplatsen vid Ryrsjön hålls i ordning.”

Kategorier:Väne Ryr
%d bloggare gillar detta: