Arkiv

Archive for 14 november, 2016

Rapport från BUN 14/11

14 november, 2016 2 kommentarer

tired7Dagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) blev en långdragen historia. Ledamöterna samlades redan kl 08.15 och fick inte gå hem, eller till andra möten, förrän kl 17.05.

Blåsut skola kom på flera sätt att stå i centrum för dagens sammanträde. Nämnden började nämligen med ett verksamhetsbesök på nämnda skola för att efter lunch diskutera om vi skulle lägga ner den… Något motsägelsefullt kan tyckas och kanske till och med lite provocerande.

Ordförande Mats Andersson (C) stod till en början fast vid beslutsförslaget, som löd:

”… slå ihop Blåsut skola med Öxnered skola och bedriva undervisning på Öxnered skola…”

blasut_skolaVi var flera som vände oss mot detta av flera skäl. Jag framförde samma argument som jag bloggade om i fredags (se ”Blåsut skola – att vara eller icke vara”), men också att jag tyckte att underlaget var något ”vinklat”. Man fick lätt uppfattningen att det redan var bestämt att Blåsut skola skulle läggas ner – och så presenterades enbart de fakta som talade för detta. Det var också något som föräldrar på Blåsut hade uppmärksammat. Jag påpekade även att det krävs en risk- och konsekvensanalys för ett sådant här beslut och, inte minst, att det bara var fullmäktige som kunde fatta ett beslut om nedläggning av en skola.

smiley_blinkSom sagt, vi var flera i oppositionen som framförde våra tvivel. Och ibland känner jag mig lite skrämd… Som idag. Moderaterna genom Henrik Josten hade nämligen precis samma uppfattning… Och inte nog med det. Jag måste konstatera att även sverigedemokraterna faktiskt också var mycket vettiga i denna fråga. Vilket skrämmer mig ännu mer… Men nu är det sagt.

Ordförande Andersson (C) kände nog ganska snabbt vart vindarna blåste och ändrade beslutsförslaget. Så nu blev BUN:s beslut istället:

”Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rapporten och noterar informationen till handlingarna.”

Meningen om nedläggning ströks alltså. Blåsut skola ska inte läggas ner. I varje fall inte nu… Men det kan ju vara en sådan där fråga som väljarna, i varje fall i Blåsut, kan ha i tankarna när de går till valurnorna nästa gång…

oxneredsskola3Nämnden besökte också Öxnered skola. Och det är alltid roligt och givande att vara ute i verksamheten, även om det bara är en kort tid och som besökare.

Tanken slog mig emellertid under besöket, vad får BUN för pengarna när vi år efter år hyr skollokalerna från samhällsbyggnads…? Väggar som t ex inte har blivit målade eller uppfräschade sedan nämndens egna ledamöter gick där…

En annan stort ärende på sammanträdet var ”Anpassning av lokaler på Idrottsgatan 7 för åk 7-9”.

Elevantalet har ju ökat enormt i Vänersborgs skolor på senare år och det krävs åtminstone ytterligare 300 ”platser” på högstadiet inom en snar framtid. Men det går faktiskt att ordna – på Idrottsgatan 7, i Kunskapsförbundets gamla lokaler. Det krävs dock en ombyggnad pengar5som beräknas uppgå till omkring 60 miljoner kronor.

Det var inte mycket att välja på.

Men vi var flera i nämnden, flera borgerliga ledamöter(!), och så jag, som reagerade på att vi fick handlingarna så sent som i torsdags eftermiddag och så skulle ärendet beslutas redan idag…

brattomDet tycks ibland som om nämnden har mycket tid till de mindre frågorna, men mindre till de stora… De stora frågorna måste ofta hanteras skyndsamt. Kanske alltför skyndsamt. Så känns det i varje fall ibland. Som idag.

Oppositionen reagerade som sagt på detta. Dessutom presenterades faktiskt nytt material vid sittande bord. Ordförande Andersson noterade detta. I ärlighetens namn, så får jag väl ge en ros, även om det är liten, till ordförande. Han brukar undvika detta och ha ambitionen att ge nämnden tid för ”eftertanke”.

Sverigedemokraterna ville återremittera, eller kanske snarare bordlägga, ärendet. Vänsterpartiet och de borgerliga partierna resonerade som så att vi var ”bakbundna” och röstade därför ja till förslaget. Vi ville ju inte försvåra eller förhindra en nödvändig ombyggnad av Idrottsgatan 7. Dessutom ska ju ärendet upp senare i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – och innan dess hinner partierna sätta sig in i handlingarna ordentligt. Och då menade vi, vilket vi också framförde, att vi förbehöll oss rätten att ta diskussionen i dessa församlingar istället. Om det nu var något i underlaget som vi skulle reagera på.

nervousDet kan påpekas att en av ledamöterna, en socialdemokrat för övrigt, omedelbart såg något på ritningarna som måste rättas till… Och då kan man som BUN-politiker bli lite nervös… Finns det fler saker?

Det var ytterligare några ärenden som avhandlades, men till dem tänkte jag återkomma i en senare blogg. Eller två….

Förvaltningsrättens dom?

domareJo då, ordförande Mats Andersson (C) tog upp domen. (Se ”Förvaltningsrätten gav mig rätt!”.) Jag tänkte även ta upp ordförandes synpunkter i en senare blogg. Eller kanske i en debattartikel i TTELA… Andersson hade ju en del ”speciella” åsikter om domen. Några av dessa redogjorde han relativt kortfattat för på sammanträdet, men kom ganska snabbt till slutsatsen att domen inte skulle överklagas. Vilket resten av nämnden också instämde i. Alla insåg nog att domen inte var mycket att orda om.

Ordförande Andersson undrade också om jag ville ”återuppväcka” ärendet. Jag hade dock inga planer på det, i varje fall inte på detta sammanträde. Däremot förbehöll jag mig den nu av förvaltningsrätten fastslagna rätten att kunna väcka ärendet igen vid ett senare tillfälle…

uggla_nattVi får se hur föräldrar på Nattugglans förskola, och andra, reagerar. Kanske vill de dra nedläggningen och flytten till Vänerparken ännu ett varv. Jag tror dock inte att det är någon idé. När jag lyfte frågan på nämndsmötet, för att så att säga ”läsa av stämningen”, så var det bara Ola Wesley (SD) som begärde ordet och framhöll att han ångrade sitt beslut och nu var mot en flytt. Tystnaden från de andra ledamöterna kunde man nog tolka som att de inte hade ändrat sig. Det finns nu dessutom ”nya spår”. Det kanske inte blir en flytt till de källarliknande lokalerna i gamla mödravården. Dock blir det en flytt från Nattugglan.

Som sagt, jag återkommer vad det lider med några fler rapporter, men detta var väl trots allt de viktigaste frågorna som avhandlades på BUN:s sammanträde den regniga måndagen den 14 november 2016.

Kategorier:BUN 2016, Skola
%d bloggare gillar detta: