Arkiv

Archive for 5 november, 2016

Marknadsföringsavtal: Kommunen – IFK

5 november, 2016 Lämna en kommentar

ifkEfter fyra omgångar leder IFK Vänersborg elitserien. Så vitt jag vet så är det första gången i bandyhistorien. Det är bara att säga grattis. Och de blåvita lär väl ligga i topp också efter nästa omgång. På tisdag tar nämligen Lomanov och gubbarna emot bottenlaget Tellus hemma i arenan.

bandysverigeJag vet inte hur mycket IFK Vänersborg betyder  för att sätta Vänersborg på kartan. Bandyn är ju faktiskt ingen stor sport i Sverige längre, i varje fall inte som den var förr. Men det är klart, alla bandyintresserade runt om i landet ser ju namnet Vänersborg överst i tabellen.

Vänersborgs kommun har i höst återigen förnyat marknadsföringsavtalet med IFK Vänersborg. För vilken gång i ordningen vet jag inte.

Det är kommunstyrelsens ordförande som kan sluta sådana här avtal helt på egen hand. Dock först efter samråd med kommunstyrelsens presidium, dvs Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). Och det har vårt bandyintresserade kommunalråd Marie Dahlin (S) naturligtvis gjort. Det måste emellertid tilläggas att Lidell har skrivit en reservationMreservation och alternativt förslag med anledning av Dahlins beslut:

”Samråd har skett, men ej samförstånd.”

Anledningen till Lidells reservation återkommer jag till.

Marie Dahlin är bara den senaste i raden av ledande politiker som har älskat och älskar bandy. Och som har sett och setts på IFK:s hemmamatcher, de senaste åren företrädesvis från och i kommunens loge.

Syftet med marknadsföringsavtalet är:

”att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun.”

Vilket förhoppningsvis kommunen har med alla föreningar i kommunen, oavsett avtal som innebär pengar eller ej.

arenatellusSyftet med avtalet är vidare:

”Genom ekonomisk ersättning till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun motprestation profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommunen på såväl nationell som internationell nivå.”

För 125.000 kr, vilket kan bli mer om IFK går vidare till kvartsfinal (och semifinal och final), har IFK ”kommunens märke”, som det står i avtalet, på sina dräkter. IFK Vänersborg ska också ha ”kommunens märke” på sin hemsida. IFK ska dessutom upplåta reklamplatser till kommunen.

I marknadsföringsavtalet ingår även att kommunen kan vara stor och/eller liten matchvärd. Att vara matchvärd innebär att 18 respektive 12 personer får en fribiljett till en match och mat. Kommunen får också 20 sittplatsbiljetter. Om det är till en match eller om det är för samtliga matcher framgår märkligt nog inte av avtalet. Kommunen får också kostnadsfritt anlita delar av IFK:s spelartrupp vid två offentliga arrangemang samt möjlighet att delta med representant (i singular) vid de träffar som IFK arrangerar. ifk_kommunreklam

Det finns säkert många kommuner i vårt avlånga land som sluter denna typ av avtal med enskilda klubbar. Det är emellertid svårt att uttala sig om hur stort genomslag IFK Vänersborgs marknadsföring har nationellt och internationellt för Vänersborgs kommun. Själv är jag tveksam till att IFK:s ”speciella” marknadsföring betyder något särskilt för att sätta Vänersborgs kommun på kartan. Vem ser till exempel de små bilderna av stadsvapnet på IFK:s dräkter? Eller den undanskymda loggan på IFK:s hemsida? Och om de gör det, hur många av dem kommer typ att besöka Vänersborg bara för det?

marie1Marie Dahlin (S) är däremot inte tveksam:

  • ”det är en tillgång att [Vänersborg] under en stor del av året omnämnas i positiva ordalag i radio och TV.”
  • ”det lokala näringslivet har stor nytta av att varumärket Vänersborg stärks.”
  • ”ökad omsättning för hotell, restauranger och handel”
  • ”Arena Vänersborg [blir] en viktig mötesplats där relationer byggs och förstärks”
  • ”Med sin omfattande ungdomsverksamhet visar IFK Vänersborg att de som förening tar ett stort ansvar för kommande generationer och spelarna blir viktiga förebilder för unga Vänersborgare”

Jag tror att många andra föreningar i kommunen har sina synpunkter på de skäl som Marie Dahlin radar upp för IFK:s räkning. Inte så att skälen är fel, men det finns t ex flera andra föreningar som faktiskt arrangerar fler cuper, med betydligt fler deltagare, som genererar ännu större omsättning för kommunens näringsliv. Och det finns många föreningar i kommunen vars ungdomsverksamhet är avsevärt större än IFK:s. För att ta två exempel.

Å andra sidan är ju 125.000 kr småpengar sett till kommunens budget på drygt 2 miljarder kronor. Men – det handlar om rättvisa och likabehandling. Hur många av kommunens andra klubbar och föreningar får 125.000 kr extra varje säsong? Det finns ju hur många föreningar i kommunen som helst och väldigt många av dessa har betydligt fler utövare än IFK. Både när det gäller ungdomar och flickor och vuxna.

Nu säger väl någon vän av ordning, som antagligen också är en inbiten IFK-supporter, att 125.000 kr är småpengar också för IFK Vänersborg. Och så är det nog. Klubben har ju några stora sponsorer som tycks pumpa in hur många miljoner kronor som helst i klubben. Det sägs för övrigt att klubbens omsättning ligger på 15-20 milj kr per år. Men det kanske istället är ett argument för kommunen att använda sina pengar på ett annat och bättre sätt.

En liten notering i marknadsföringsavtalet.

arnesI de tidigare marknadsföringsavtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg har det stått att det ingår mat, när kommunen t ex är matchvärd, i Arnes restaurang. Men från och med i år är Arnes restaurang struken. Och det är faktiskt det enda som skiljer årets avtal från förra årets. Det är tydligen så att maten ska beställas från – IFK… Vilket tydligen gäller också logerna. Ska det ätas och drickas så ska det gå via IFK. Fast det blir nog inga problem för Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C), som har bokat kommunens loge över hälften av matcherna i grundserien. Men visst är det lite underligt?

Det är en tämligen utbredd uppfattning bland kommuninvånarna, inte minst bland föreningsmänniskor, att IFK Vänersborg har både en särskild status och åtnjuter en särskild behandling av kommunen. Så skrev Gunnar Lidell (M) t ex i ett brev till kommundirektören i somras:

kliar_du_mig”Kan ju heller inte undgå att fundera på kopplingarna mellan IFK-medlemmar, dess ordförande och kommunanställda, ledarskapskonsulter och inte minst politiker. Kan det garanteras att det inte sker informella kontakter o sk ryggkliande…….?”

Och oavsett hur det förhåller sig, bara rykten och misstankar är förödande. Det får inte finnas någon som helst tvekan att kommunen behandlar alla lika utifrån bestämda och kända kriterier.

Det var för övrigt en av anledningarna till att Jonathan Axelsson (M) och jag i början av hösten skrev en motion om kommunala bidrag.motion5

Många av de funderingar och frågor som framgår av ovanstående tog vi upp i motionen. Vi menade bland annat att reglerna för kommunens alla typer av bidrag/utbetalningar ska vara tydliga och transparenta, så att allmänheten upplever att en likabehandlingsprincip råder. Vi skrev också att det är viktigt att beslut följs upp och nyttan/effekten utvärderas. Vilket nog aldrig skett med marknadsföringspengarna till IFK Vänersborg. Och inte minst, att rutiner tas fram för hur bidragen ska handläggas och beslutas. Vår bestämda åsikt var, och är, att en enskild tjänsteman eller förtroendevald aldrig ska kunna besluta själv. Inte ens kommunstyrelsens ordförande. (Du kan läsa motionen i sin helhet genom att klicka här.)

lidell_talarstol3Och till sist, vad skrev Gunnar Lidell (M) mer i sin reservation? Jo, Lidell tar just upp Axelssons och min motion:

”Det hade varit mer lämpligt att invänta motionsbehandlingen … innan beslut fattats i detta ärende.”

Lidell tar också upp IFK Vänersborgs ställning:

”IFK har inför säsongen -16-17 på ett föredömligt sätt redan stärkt lag, ekonomi och på det viset sin och kommunens marknadsföring.”

Lidells alternativa förslag lyder:

”Mitt förslag är därför att kommunen i väntan på motionsbehandling (enlig ovan), köper 20 st. säsongskort. 10 av dessa för användande i samband med kommunens egen logerepresentation, och resterande 10 för personalvård, där personalklubben fördelar förmånen på lämpligt sätt.”

regler2Det var Lidells förslag. Det får han stå för själv, vilket han också gör. Däremot delar jag hans uppfattning om att Axelssons och min motion borde behandlas innan nya beslut fattas.

Särskilt i detta fall, där beslutet fattas av en enskild förtroendevald i ett ärende som handlar om mycket pengar och där det varken finns tydliga och transparenta regler eller någon utvärdering av tidigare bidrag.

%d bloggare gillar detta: