Arkiv

Archive for 10 november, 2016

Gårdagens kommunstyrelse (9/11)

10 november, 2016 Lämna en kommentar

depressed2Igår onsdag behandlade kommunstyrelsen ett flertal motioner. (Se också ”Vintersammanträde med KS”.) Och det ville sig väl inte riktigt för den styrande minoriteten. Inte nu heller. De fick se sig nedröstade i flera ärenden.

Den styrande minoriteten var något decimerad på sammanträdet. Det var bara två av de tre styrande partierna som var närvarande. Centerpartiets ledamöter lyste nämligen med sin frånvaro. Det gjorde emellertid inte så mycket i omröstningarna, eftersom Bo Carlsson (C) ersattes av ”koalitionskollegan” Bo Dahlberg (S). De socialdemokratiska ledamöterna fanns alltså på plats liksom de båda miljöpartisterna Marika Isetorp och Per Sjödahl.

nuntorpSverigedemokraternas motion om Nuntorp (jag kan inte riktigt förlika mig med den ”nya” stavningen Nunntorp…) behandlades. Motionen lades redan i oktober förra året men togs alltså inte upp förrän nu. Oppositionen, inklusive sverigedemokraterna, ändrade beslutsförslaget. Kommunstyrelsen tog ju på det extra sammanträdet den 19 oktober (se ”Nunntorp i KS – just nu!”) inte ställning till ett köp, utan frågan blev återremitterad. Kommunstyrelsen ville att det först skulle klargöras om ett förvärv kunde leda till önskad verksamhet utan att kommunen belastades med en större ekonomisk förlust. Därför ändrade oppositionen beslutsförslaget.

pengar5Marie Dahlin (S) hade ett bra förslag om att de partier som inte var representerade i budgetberedningen skulle bli det, allt för att underlätta det framtida budgetbeslutet. Då råkade det dock bli så att kristdemokraterna hamnade utanför, men efter ett yrkande från moderaterna så fick också KD en insynsplats i beredningen. Det innebär att samtliga partier i fortsättningen ska bli representerade i den ack så viktiga budgetberedningen.

lokVänsterpartiet hade ett annat yrkande gällande motionen om tågstoppet och utvecklingen i Brålanda. (Se ”Tågstopp i Brålanda – vad händer?”.) Det liggande förslaget ville avfärda motionen med att konstatera att:

”motionens intentioner tillgodoses”.

Vänsterpartiet ville istället bifalla motionen. Efter en votering blev yrkandet antaget med röstsiffrorna 8-7. Oppositionen enades alltså kring Vänsterpartiets yrkande:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda. Därmed är motionen besvarad och avslutad för bralanda_halsnKommunfullmäktiges del.”

Att kommunstyrelsen beslöt att bifalla Vänsterpartiets motion innebär, om nu kommunfullmäktige röstar på samma sätt, att vi (förhoppningsvis) kommer att få se en kommunal satsning på utveckling i Brålanda. Det gäller arbetet med statusen för E 45:an, problemet med genomfartstrafiken i Brålanda, som behöver komma bort från ortens centrum, uppdateringen av detaljplanerna och planering av ny mark för företag, handel och bostäder.

Det kan bli startskottet för en positiv utveckling av orten. Trots att den styrande minoriteten ville göra gällande att allt redan sker…

vaneryr15_4Kommunstyrelsen ville dock inte satsa på Väne-Ryr. Vänsterpartiets motion om badplatsen i Väne-Ryr (se ”Vad händer med badplatsen i Väne-Ryr?”) avslogs med röstsiffrorna 13-2. Det var bara de två vänsterpartisterna i kommunstyrelsen som ansåg att kommunen borde ta ansvar för badplatsen fortsättningsvis också – eller åtminstone föra en dialog med byalaget om skötseln. Inte ens miljöpartiet eller sverigedemokraterna, som har ett starkt väljarstöd i Väne-Ryr, stödde invånarna. När frågan kommer upp i kommunfullmäktige tänker dock Vänsterpartiet göra ett sista försök att få de andra partierna att inse att Väne-Ryr också ligger i Vänersborgs kommun.

Samtliga beskrivna ärenden ska för övrigt komma upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november.

PS. För mer information om kommunstyrelsens sammanträde – se Vänsterpartiets hemsida.

Kategorier:Brålanda, KS 2016, Väne Ryr
%d bloggare gillar detta: