Arkiv

Archive for 15 november, 2016

Rapport från BUN 14/11 (2)

15 november, 2016 1 kommentar

bunIgår skrev jag om de lite ”tyngre” ärenden som avhandlades på gårdagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) – se ”Rapport från BUN 14/11”. Det var om Blåsut, den ”nya” skolan på Idrottsgatan 7 och Förvaltningsrättens dom.

forvaltningsrattenNär det gäller Förvaltningsrättens dom och frågan om jag återigen vill väcka ärendet om Nattugglans nedläggning och flytt till de källarliknande lokalerna på Vänerparken, så har flera föräldrar kommit med synpunkter. Föräldrarna har nåtts av ryktet att BUP, som också ligger vid Vänerparken, ska flytta till NÄL kommande sommar och att BUN har visat ett visst intresse för dessa lokaler. I stort sett alla föräldrar som har hört av sig är positiva till en flytt – om det sker till dessa lokaler. Om uggla_nattNattugglan nu ska läggas ner överhuvudtaget. Jag tolkar reaktionerna som att föräldrarna inte anser att jag ska väcka ärendet igen. I varje fall inte just nu.

Nämnden fick som vanligt en redovisning av det ekonomiska läget.

pengarpengar2Prognosen för året ligger fortfarande fast – ett underskott på 3,3 milj kr – även om resultatet tycks kunna bli bättre. Det är en del statliga bidrag som har kommit till BUN nu i slutet av året. Å andra sidan är det en del fakturor som ska betalas i december…

Väldigt många enheter, både förskolor och grundskolor, går med stora underskott, en skola ligger t ex på ett minus på 3 milj kr. En del pengar ligger dock kvar centralt och har inte delats ut till enheterna. Det gör att de ekonomiska prognoserna inte är helt säkra för de enskilda enheterna, trots att vi redan är i mitten av november. Nästa år har förvaltningen ambitionen att försöka lägga ut alla pengar direkt till enheterna. Det är nödvändigt och bra, det är ju trots allt ute på förskolorna och grundskolorna som arbetet sker.

children2Som förväntat ökar trycket på förskolorna ju närmare årsskiftet vi kommer. Allt fler barn tas in och det börjar bildas köer.

Nämnden fick också information om lärarlönelyftet. 187 lärare får del av denna statliga satsning och det innebär 2.500 kr i ökad månadslön till var och en. Det är den minsta summan som kan betalas ut och rektorerna har gjort så därför att så många pedagoger som möjligt ska få ta del av pengarna.

Den statliga satsningen har fått kritik. Den skapar dålig stämning ute på arbetsplatserna och hotar i vissa fall samarbetet mellan kolleger. Staten har ”försvarat” sig med att kommunerna bör höja lönerna för de som inte får del av de statliga pengarna. Detta har förvaltningschefen diskuterat med PFU (Personal- och förhandlingsutskottet, det är detta utskott som bland annat utfärdar riktlinjer för lönepolitiken i kommunen), men vad som kommer ut ur detta vet ingen än.pengar5

Jag tror att det är nödvändigt att kommunen skjuter till mer pengar till lärarlöner. Som det är nu så finns det en stor risk att de som inte får del av lärarlönelyftet söker sig till andra kommuner för att därigenom höja lönerna. Och så måste Vänersborg anställa nya lärare – till högre löner, eftersom det bara är på det sättet man kan få legitimerade lärare till kommunen… Varför inte ge ett lönelyft direkt till lärarna i Vänersborg, så slipper man flyttkarusellen? En flytt som bara är till men både för organisationen och eleverna.

Som sagt, vi får se hur PFU tänker sig att hantera frågan.

student7BUN fick också en redogörelse för kunskapsresultaten för de 6:or och framför allt 9:or som gick ur sina årskurser i våras.

Det genomsnittliga meritvärdet för 9:orna var 221,8 poäng. (Betyget E ger 10 p, D 12,5 p, C 15 p, B 17,5 och A 20 p.) Det kan jämföras med förra året då meritvärdet låg på 222,1 och år 2014 då det låg på 213,1 poäng. Men då är också Fridaskolan medräknad. Utan Fridaskolan (endast kommunala skolor alltså) låg det betyg3genomsnittliga meritvärdet på 214,8 poäng. Det är under resultatet för hela Sverige, som låg på 218,8 poäng.

Andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har sjunkit något. (Det handlar om elever som har minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och ytterligare 5 ämnen.) I år var 83,4% av eleverna behöriga till yrkesprogram. Motsvarande siffra var år 2015 83,9% och år 2014 86,3%. Vänersborgs skolor håller med andra ord ställningarna, trots det ökade elevantalet och de många nyanlända.

Nämnden fick också reda på att det var 75,9% av alla elever som gick ur åk 9 som hade minst betyget E i alla ämnen – att jämföras med år 2015 75,9% och år 2014 72,0%.

diagram_stapelDet redovisades ytterligare diagram, men det var mestadels staplar som visades och inga siffror. Men jag har tänkt återkomma till detta vid ett senare tillfälle. Annars var det slående hur mycket föräldrarnas utbildningsbakgrund (de föräldrar som har elever på skolorna) varierade på kommunens olika skolor. Det var också slående hur flickornas betyg såg ut, bättre, jämfört med pojkarnas.

Det blev en viss pedagogisk diskussion i nämnden med anledning av all statistik. Men självklart är det ute på skolorna som den stora diskussionen bör hållas.

vegetarisktSom vanligt hade förvaltningschefen en informationspunkt. Förvaltningen har fört fram till de som är ansvariga för skolmåltiderna (på samhällsbyggnadsförvaltningen) att BUN och framför allt eleverna inte vill ha enbart vegetarisk skollunch. Det är helt ok att det serveras ett vegetariskt alternativ, men inte att båda rätterna är vegetariska.

Förvaltningschefen berättade också vilka som ska få det pedagogiska priset i år, men eftersom pristagarna inte själva hade fått reda på det ännu så ska jag inte avslöja något. Det pågår också en utvärdering av den IT-satsning som gjordes i höstas, då alla elever i högstadiet fick var sin dator.

frejaJa, det var väl det mesta från måndagens BUN-sammanträde. Nu ses inte nämnden förrän den 12 december, dagen före Lucia. Eller Lusse som hon egentligen heter. Då kommer hon ner från Valhall, eller var hon nu befinner sig mellan högtiderna, för att i sin vita klädnad gästa oss dödliga. Lusse är ju ett annat namn på fruktbarhetsgudinnan Freja.

Kategorier:BUN 2016
%d bloggare gillar detta: