Arkiv

Archive for 1 november, 2016

Tågstopp i Brålanda – vad händer?

1 november, 2016 1 kommentar

motion3Den 28 september i år så lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Tågstopp Brålanda”.

Motionen behandlades tämligen snabbt, igår måndag var den uppe för behandling i KSAU, dvs kommunstyrelsens arbetsutskott. (I KSAU sitter representanter för socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna och liberalerna.) Det innebär att motionen hamnar på kommunstyrelsens bord nästa möte och på kommunfullmäktiges, för beslut, den 23 november.

bralanda_skyltInför valet 2014 lovade i stort sett samtliga partier att arbeta för ett tågstopp i Brålanda. I synnerhet socialdemokraterna och centerpartiet var särskilt aktiva i valpropagandan.

Men det har inte hänt så mycket efter valet… Ungefär som det brukar…

tired3Passiviteten från kommunens sida föranledde Brålanda Företagarförening att strax före semestrarna sammankalla ett möte med de politiska partierna. Företagarna efterlyste helt enkelt lite mer ”action” från politikerna i Vänersborg. Eftersom mötet inte såg ut att leda till någon aktivitet i kommunledningen – så skrev jag min motion… Och den var i stort sett ett plagiat av det som vi fick höra på mötet.

Jag ska inte redogöra för hela motionen (du kan läsa den i sin helhet genom att klicka här). Men huvudpunkterna var:

 • Kommunen behöver påbörja en planering av en tåghållplats med perrong och pendelparkering i Brålanda.
 • Det behövs en ny ringled för att leda genomfartstrafiken förbi tätorten.
 • Kommunen måste snabbt komma igång med planering av ny mark för företag, handel och bostadsbyggande.
 • Det borde finnas en budget för infrastruktursatsningar i Brålanda mellan 2017 och 2021.
 • Kommunen måste påverka Vägverket att uppgradera E45 i Södra Dalsland.

vbg_loggSom synes var motionen helt inriktad på vad kommunen borde göra. Inte någon annan aktör. Man skulle väl även kunna tillägga att det också var en reaktion på att de styrande partierna inte verkade vilja uppfylla sitt vallöfte.

KSAU föreslog enhälligt igår att kommunfullmäktige ska besluta att:

”motionens intentioner tillgodoses, varför den är besvarad och avslutad”nono

Det betyder på vanlig svenska att motionen lämnas utan åtgärd. Motionen uppfattas som meningslös. Jag, som skrev motionen, har typ slagit in öppna dörrar. Arbetet pågår liksom redan för fullt i kommunen… Fast det tycker varken jag – eller företagarföreningen i Brålanda…. Som jag för övrigt har låtit ta del av svaret från kommunstyrelsens förvaltning. Det är nämligen kommunstyrelsens förvaltning som har utarbetat det svar på motionen som ligger till grund för KSAU:s förslag till beslut.

Och förvaltningen börjar sin bedömning av motionen med följande ord:

”Kommunen arbetar sedan 3-4 år med denna fråga i olika sammanhang och forum. Mycket av arbetet sker i samarbete med representanter för företagarföreningen i Brålanda.”

bralanda13sept_3Och ändå kallade alltså företagarföreningen i Brålanda till ett särskilt möte med politikerna där de efterlyste konkret handling…

I sitt svar ger förvaltningen ett antal argument för att den uppfattar motionen som omotiverad och onödig:

 • ”Kommunalförbundet Fyrbodal har ställt sig bakom en skrivelse…”
 • ”Västra Götalandsregionen har … gjort en kostnadsberäkning för byggnation av nya perronger.”
 • ”Västtrafik AB … studerar förutsättningar för tågtrafik till och från Brålanda.”
 • ”Frågan diskuteras i arbetet med Trafikförsörjningsprogram för Västra Götalandsregionen…”
 • ”En utredning pågår för närvarande om ytterligare tågstopp i Västtågen (namnet på Västtrafiks samlade tågsystem).”
 • ”I samarbete med Dalslandskommunerna … arbetas för närvarande fram ett förslag till ny tågtrafik i Dalsland. … Detta kommer senare att behandlas av kommunalförbundet Fyrbodal och skickas som ett inspel inför ett kommande beslut om tågstopp i regionen.”
 • ”… Västra Götalandsregionen slutför utredningen om nya tågstopp…”

Men – vad gör politikerna Vänersborgs kommun?

tiredFörvisso ingår det några tjänstemän från Vänersborg i några av dessa konstellationer. Och de gör säkerligen ett så gott arbete som de bara kan. (Det vet jag att de gör.) Men vad kan de göra utan politiska beslut i Vänersborg? För vad händer i politikens Vänersborg…? Händer det något? Brålanda ligger ju faktiskt i Vänersborgs kommun och är en angelägenhet för Vänersborgs politiker!

Det finns endast ett argument i förvaltningens skrivelse som är en intern vänersborgsfråga:

”I arbetet med ny Översiktsplan 2016 är utveckling av stationssamhällen en viktig del. Där föreslås att en fördjupning bör göras i Brålanda. Bland annat för att bedöma var det är lämpligt med nya bostäder, pendelparkeringar mm.”

Alltid något.

Men.

Översiktsplanen är inte klar… Och när den är det, så kanske en fördjupning ska göras…

skriva_historiaSkrivelsen avslutas:

”Kommunen har varit aktiv i frågan och kommer att fortsätta vara aktiv i frågan i olika forum för att verka för tågstopp i Brålanda.”

Det framgår alltså inte på något sätt hur Vänersborgs kommunalpolitiker har varit aktiva…

Sedan undrar jag faktiskt om förvaltningens svar verkligen är ett svar på min motion. Motionen beskrev ju flera saker; tåghållplats, ringled, detaljplanering och budget… (Se ”huvudpunkterna” ovan.)

Och framför allt, motionens att-sats, och ”krav”, löd:

”Kommunen bör omgående göra en konsekvensanalys som beskriver vilka åtgärder vi som kommun behöver vidta för att ligga “steget före” och visa samtliga inblandade, däribland Västra Götalandsregionen, att kommunen satsar på Brålanda.”

Det står egentligen inget om tågstoppet. Tågstoppet är ju inget kommunalt beslut. Motionen handlar om att kommunen ska satsa på Brålanda!

Till sist. bralanda_halsn

Jag skrev ju att jag lät några invånare i Brålanda, däribland några företagare, ta del av underlaget, och komma med kommentarer. Här följer ett axplock:

 • ”Vänersborgs kommun har inte varit tillräckligt aktiva och driver inte frågan utan inväntar bara andras initiativ.”
 • ”Allt verkar bara förhalas.”
 • ”Finns tågstopp Brålanda med i någon budget-, investerings- eller exploateringsplan hos kommunen?”
 • ”Finns det hos någon av förvaltningarna där det syns vilka planer det finns gällande tåghållplats?”
 • ”Det håller inte att vänta på utredningar som kanske är klara 2020 för att få en utveckling på Dal.”
 • ”Det minsta vi kan begära av den politiska handläggningen av motionen är att den istället godkänns och att man kräver av exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen att de budgeterar och sätter aktiviteter på en tidsaxel.”
 • ”Vi tycker nu att kommunen ska gå från ord till handling, dvs planera för arbete med perrong, trafikflöden, pendelparkering och annat och därmed godkänna budget för detta.”
 • ”Vill nu gärna se i praktiken hur kommunledningen tänker sig att utveckla Brålanda när tåget stannar. Ser tyvärr inte en krona avsatt till infrastruktur runt stationen i den mål- och resursplan som gäller.”
 • ”Det bör vara någon aktivitet och inte bara att kommunen skall vara aktiv, t ex ta fram ritningar och underlag för en framtida perrong med allt vad det innebär.”

Och jag håller med. Det är mycket prat och lite verkstad.

guld_skogNär det är val så går det an att lova guld och gröna skogar – och tågstopp i Brålanda. Men när det kommer till den politiska verkligheten, efter valet, då händer det inte mycket från politiskt håll. Då visar sig vallöftena bara vara ett sätt att locka till sig röster.

De styrande pratar hellre än agerar. Och det mesta tycks skjutas på framtiden. Eller också skyller de sin passivitet på någon annan.

Det är dags för Vänersborgs politiker att ta motionens intentioner på allvar – och agera!

Kategorier:Brålanda
%d bloggare gillar detta: