Arkiv

Archive for 16 maj, 2017

Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!

16 maj, 2017 2 kommentarer

full_fartNästa vecka blir det full politisk fart för undertecknad. Barn- och utbildningsnämnden har sammanträde på måndag och kommunfullmäktige på tisdag.

Igår kom handlingarna till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Vid ett första påseende på dagordningen såg det ut att bli ett förhållandevis lugnt och beskedligt möte med mycket information. Även om utskicket bestod av drygt 250 sidor… Jag insåg därför snabbt att det blir full politisk fart även denna vecka…

chockingNär jag bläddrade fram ärende 6, ”Delårsrapport med helårsprognos april 2016”, så blev det nästan kortslutning i hjärnan… Jag fick en fullständig chock.

”Barn- och utbildningsförvaltningen gör följande åtgärder för att få en budget i balans:
Personalminskningar inom grundskolan motsvarande 68 tjänster (snittlön 500 Tkr per tjänst; 16.900.000/500.000 = 33,8 tjänster, vi har bara ett halvår att göra detta på, det blir då dubbelt så många tjänster som måste bort för att få budget i balans), både genom stopp för vikarier och minskning av fasta tjänster.”fan3

Va’ fan! Tänkte jag faktiskt, tyst för mig själv.

Men jag förstod ganska snabbt läget och bakgrunden till det. Det kunde bara bero på två saker – kommunledningens avgrundsdjupa okunskap eller kommunledningens medvetna sabotage…

ordfklubba5Den 22 juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål- och resursplan 2017-2019, dvs budget för år 2017. Det var oppositionens budget som kommunfullmäktige antog. När det gällde Barn- och Utbildningsnämnden löd en del av beslutet på följande sätt:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11.000 Tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar, med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämnden budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa motsvarande beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

tiggerKommunfullmäktiges beslut var otvetydigt, Barn- och Utbildningsnämnden skulle få ersättning/kompensation om elevökningen fortsatte under 2017. Det behövde inte fattas något nytt beslut. Kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige, hade bestämt vad som gällde. Det var bara för kommunstyrelsen att betala ut pengarna om förutsättningarna förelåg.

Och det gjorde dom. Det blev en elevökning.

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut begärde BUN på sitt sammanträde i februari i år att pengarna skulle betalas ut:

”Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning hos kommunstyrelsen med 14.658 Tkr i budget 2017 för 154 fler elever i grundskolan.”

votering3Beslutet var enhälligt.

Nämnden motiverade sitt beslut med följande sammanfattning:

”Det elevunderlag som låg till grund för budget 2017 beräknades till 4.684 elever. Under hösten 2016 ökade elevantalet och i januari 2017 har Barn- och utbildningsförvaltningen 4.838 elever inskrivna. Vid avstämning av elevantal januari 2017 framgår att elevantalet jämfört med budgeterade 4.684 elever 2017 ökat med 154 antal elever. Detta kommer att öka nämndens kostnader med ca 14,7 Mkr. Beräknad genomsnittskostnad för en elev under 2016 uppgår till 95.183 kr/år. Beräkning är gjord utifrån 154 elever x 95.183 kr = 14.658.182 kr.”

Det var solklart att fullmäktiges beslut om mer pengar skulle verkställas. (Det skulle väl också kunna tilläggas att elevökningen har fortsatt vidare under året…)

axlar_rycka_paMen ingenting hände…

Februari passerade, mars och april likaså. Och nu är vi i mitten av maj och inga pengar har betalats ut till barn- och utbildningsnämnden…

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har helt enkelt låtit bli att ta upp ärendet på dagordningen. Och när Marie Dahlin inte tar upp ärendet, så kan heller inga beslut fattas. Vad det beror på kan man bara spekulera i, bristande kunskap eller ovilja? Kanske beror det på att den budget som kommunfullmäktige antog var oppositionens (M+L+KD+V)…

nedskarning2Så nu står barn- och utbildningsnämnden inför risken/hotet att behöva skära ner personalstyrkan med motsvarande 68 tjänster i höst!

Det är sanslöst. Och detta hot och all denna oro bara för att kommunfullmäktiges budgetbeslut obstrueras. Det är nästan så om jag undrar om detta är lagligt.

Grundskolorna är just nu i full färd med att planera verksamheten för nästa läsår. Organisationen ska läggas, antalet klasser bestämmas, pedagogtjänster beslutas, schema upprättas osv osv. Och så vet inte skolledarna vad som gäller… Ska de utgå från besparingarna eller ska de hoppas på att pengarna kommer? Det råder en stor osäkerhet, besvikelse, uppgivenhet och ilska.

Vad sysslar politikerna med? Det är en fråga som ställs allt oftare – både ute i skolorna och bland vänersborgarna. Jag vet inte. Jag vet inte vad de styrande politikerna sysslar med.

karvlingVänsterpartiet har röstat för mer pengar till förskola och grundskola både i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Men vad ska man göra när de styrande partierna med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i spetsen inte verkställer kommunfullmäktiges beslut?

Det är kommunfullmäktige på tisdag. Jag ska i varje fall ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin om hur hon tänker.

Kategorier:S, Skola och utbildning
%d bloggare gillar detta: