Arkiv

Archive for 24 maj, 2017

KF: Fortsatt skolverksamhet i Ryr

24 maj, 2017 1 kommentar

vaneryr2Som vi kunde läsa i TTELA i dagens nummer (se ”Så blev beslutet om skolan i Väne Ryr”) så röstade en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter för en fortsatt skolverksamhet i Väne-Ryr i ytterligare 2 år. Med röstsiffrorna 30 mot 21 fick Mats Anderssons (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, förslag en tämligen trygg majoritet bestående av S+C+MP+SD+VFP bakom sig. Förvånansvärt nog var det sverigedemokraterna som var de mest aktiva i debatten för fortsatt försöksverksamhet. Kommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) sa t ex inte ett ord i frågan.

argumentationArgumentationsnivån för att fortsätta skolverksamheten med åk 1-3 i Väne-Ryr var tämligen låg. Det var inte många sakliga argument som framfördes, utan det handlade mest om önsketänkanden och förhoppningar. Och av de faktaargument som åberopades var det viktigaste inte korrekt.

mats_andersson2Mats Andersson upprepade nämligen sitt felaktiga argument att platsbristen i Vänersborgs grundskolor gjorde det nödvändigt att behålla skolverksamheten i Väne-Ryr. Det gjorde han trots att hans egen förvaltning, och andra politiker, hela tiden har påpekat att eftersom eleverna från Väne-Ryr måste undervisas en eller två dagar i veckan på Onsjöskolan så upptar dessa elever även platser på Onsjö. Eleverna från Väne-Ryr hindrar så att säga därigenom andra elever från att gå på Onsjöskolan. (Eleverna går på Onsjö på grund av det saknas ämneslokaler och behöriga ämneslärare i Väne-Ryr.)

Även Ola Wesley (SD) upprepade Anderssons argument, men det var naturligtvis lika felaktigt då. Ett felaktigt argument blir inte sant bara för att det upprepas.

marianne_karlssonMarianne Karlsson (C) såg sig tvungen att anlägga en annan vinkling på detta felaktiga argument. Hon menade att det var bra att platserna upptogs av eleverna från Väne-Ryr, eftersom klasserna på Onsjö då blev mindre resten av veckan när Ryreleverna inte var där. Hur hon fick detta att gå ihop med sin partikollega Anderssons argument om att det behövdes fler elevplatser i kommunen förklarade hon inte.

Det var många ledamöter från oppositionen som undrade hur majoriteten kunde försvara att en skola bara hade 11 elever (inte 13 som TTELA felaktigt skriver) till hösten. Här var det Kurt Karlsson (SD) som skötte argumentationen. Och då blir inte debattnivån särskilt hög.

kurtkarlsson5Kurt Karlsson menade att skolan kommer att dra till sig elever och att elevantalet kommer att öka. Vad Kurt Karlsson, som för övrigt var emot att starta skolverksamhet i Väne-Ryr för 3 år sedan, grundade detta på kunde han emellertid inte redogöra för. Men han trodde och han hoppades. Detta trots att Väne-Ryr inte hade lockat till sig fler elever under de gångna åren, inte ens majoriteten av de barn som bor i Väne-Ryr… Varför Väne-Ryr skulle lyckas bättre de kommande två åren än de tidigare tre hade behövt beläggas med trovärdiga argument.

eckerbom15Lena Eckerbom Wendel (M) var också flitig i talarstolen. Hon menade att Skolinspektionen har ett riktvärde på minst 50 elever om någon vill starta en friskola och tyckte att Vänersborgs kommun skulle ta fasta på detta också för egen del. En skola behöver även i denna kommun bestå av minst 50 elever för att undervisningen ska kunna organiserar på ett meningsfullt sätt. Lena Eckerbom Wendel undrade vem eleverna på Väne-Ryr skulle samarbeta med när de hade grupparbeten…

Eckerbom Wendel ställde också frågan, vid upprepade tillfällen, hur få elever det egentligen kunde vara på en skola enligt de som ville fortsätta verksamheten. Hon fick aldrig något svar. (Väne-Ryr är enligt uppgift en av Sveriges minsta skolor.)

Några talare, däribland Mats Andersson (C), menade att undervisningskvaliteten blir högre på en liten skola. Här har undersökningar kommit fram till lite olika resultat, även om jag inte har sett någon undersökning på en sådan här liten skola. Men om det är så, så kan man undra varför inte centerpartiet vill lägga ner alla skolor i Vänersborg och istället bygga nya små skolor på 10-15 elever för samtliga elever… Alla elever ska väl få lika förutsättningar?

backmanmlInte heller Marie-Louise Bäckman (KD) trodde att en skola på 11 elever var särskilt bra för barnen. Hon menade att ett barn kan bli väldigt utsatt i en sådan liten grupp, samtidigt som det inte finns några andra grupper att vända sig till på den lilla skolan. Flera elever var viktigt för barns mognad och utveckling.

Marianne Karlsson (C) sa också att man ska lyssna på brukarna. Men gör Marianne Karlsson det? 15 av de 25 elever som bor i ”upptagningsområdet” har ju faktiskt valt andra skolor än Väne-Ryr. Det kanske är så att centerpartiet bara lyssnar på dem som har samma uppfattning som partiet? Det här var nog snarare ett argument för att flytta skolverksamheten…

MorganLMorgan Larsson (VFP) talade lite allmänt om en levande landsbygd. Och det är väl något som ingen är emot? Jag har i varje fall aldrig hört någon som har argumenterat för en död landsbygd… Men är 11 elever i en skola avgörande för ett levande Väne-Ryr? Min uppfattning, som jag också framförde, är att det viktigaste för Väne-Ryr är att ha kvar förskolan, förskoleklassen och fritids i skolbyggnaden. Då blir Väne-Ryr mer levande. Det är faktiskt något som också föräldrar i området har lyft.

Nä, argumenten från de som ville förlänga försöksverksamheten med skola i Väne-Ryr var inte övertygande. Kurt Karlsson (SD) kände nog detta på sig och utbrast från talarstolen:

”Vill man inte förstå så förstår man ingenting.”

karvling_talarstol2Det var riktat till mig. För visst var jag också framme i talarstolen, ganska många gånger till och med. Jag framförde de argument som läsare av denna blogg har sett redan tidigare. Det var inte första gången som sverigedemokraternas gruppledare och ”starke man” ifrågasatte mina intellektuella förmågor. Kurt Karlsson har en tendens att bli personlig ibland.

Det är lite beklämmande tycker jag att Vänersborgs kommunfullmäktige tar beslut mest på känsla och övertygelse och bortser från fakta och sakliga argument. (Det händer tyvärr alltför ofta.) Hur någon tror att föräldrarna i Väne-Ryr ska bli nöjda med beslutet är en gåta. En 2-årig försöksverksamhet, och sedan ska beslutet omprövas igen, skapar bara osäkerhet för föräldrarna. Vilken förälder vill sätta sitt barn på skolan och sedan eventuellt bli tvungen att placera om barnet till en ny skola med nya och okända kamrater efter ett eller två år? Föräldrarna valde ju inte Väne-Ryr under de gångna åren trots att de visste att skolverksamheten skulle bli permanent om minst 15 barn hade valt att gå på skolan. Vi som, till skillnad från sverigedemokraterna, var med om beslutet att starta skolverksamhet i Väne-Ryr, var övertygade om att det skulle inte bli några problem med att uppfylla kravet på 15 elever.

parents2Föräldrarna efterlyser ett långsiktigt beslut från kommunfullmäktige och inte detta ”hattande” med en 2-årig försöksverksamhet. Jag är övertygad om att fullmäktige istället skulle ha permanentat verksamheten med förskola, förskoleklass och fritids i Väne-Ryr. Och flyttat skolverksamheten till Onsjöskolan. Då hade föräldrarna vetat vad som gällde och vad de hade att utgå från. Det var också något som Lutz Rininsland (V) framförde från talarstolen.

Eller är det helt enkelt som Gunnar Lidell (M) befarar, att de styrande inte ”vågar” lägga ner skolverksamheten utan överlåter åt en ny majoritet (det är ju val nästa år) att göra det om 2 år?

Men nu är beslutet taget. Och en majoritet ville att skolverksamheten ska fortsätta i två år – och då ska alltså ett nytt beslut fattas.

vaneryr15_4Men om det ska bli ett levande Väne-Ryr i framtiden så kommer det att krävas ett aktivt samarbete mellan föräldraföreningen, BUN-förvaltningen och BUN-politikerna. Det krävs också, framför allt, att kommunens utvecklingskontor och kommunstyrelsens politiker träffar invånarna i Väne-Ryr för att gå genom en del frågor som har hanterats tämligen lättvindigt på senare tid…

Det fanns ett litet ljus. Joakim Sjöling (S) tycktes förstå att det var dags att bli aktiv under den nya prövoperioden och inte bara ”köra på och se vad som händer”, som Ola Wesley uttryckte sig.

Vi får hoppas att det blir bra.

PS. Du kan läsa mer om sammanträdet på Vänsterpartiets hemsida – ”Det blir nog inte bättre”.

%d bloggare gillar detta: