Arkiv

Archive for 31 maj, 2017

Får BUN sina 14,7 miljoner?

ksauI förrgår så skrev jag om att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade haft sammanträde. (Se ”KSAU: Spänningen stiger”.) Vad som avhandlades och bestämdes visste jag inte vid det tillfället. Men nu har information ”sipprat ut”…

KSAU behandlade, bland många andra saker, barn- och utbildningsnämndens (BUN) begäran om att få ytterligare 14,7 miljoner kronor.

Det var, som bekant för läsare av denna blogg, kommunfullmäktige som i juni förra året avsatte 11 milj kr till en eventuell elevökning. Fullmäktiges beslut hade följande lydelse:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11 000 tkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än tio elever (jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget 2017), ersätts nämnden per elev, med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats, för motsvarande plats under 2016.”

oppositionDet var oppositionen (M+L+KD+V+VFP) som röstade igenom detta beslut, de styrande partierna (S+C+MP) ville överhuvudtaget inte avsätta några pengar till en elevökning.

Det var 11 milj kr som avsattes. Vi i oppositionen trodde att det skulle räcka. Men vi ”garderade” oss. Den andra delen av beslutet, som börjar med ”om antal elever…”, är en tydlig markering att oppositionen ville säkerställa för en kompensation om elevökningen blev ännu större än beräknat.

Och nu blev det så att elevökningen överträffade förväntningarna. Det fanns i januari hela 154 fler elever i grundskolan än vad BUN hade budgeterat för. Barn- och utbildningsnämnden gick på den formulering som återfanns i den senare delen av beslutet och begärde i februari kompensation för hela elevökningen, dvs 14,7 milj kr. Det kan noteras att nämndens beslut var enhälligt.

triumvirat3I KSAU har de styrande partierna majoritet. Och inställningen till grundskolan hos de styrande partiernas tunga namn är välkänt vid det här laget. Marie Dahlin (S), Peter Trollgärde (S) (Bo Carlsson, C, var frånvarande) och Marika Isetorp (MP) beslutade att BUN bara skulle få 11 milj kr. De styrande partierna vill alltså ge så lite pengar som möjligt till eleverna i Vänersborgs skolor… (Hade de fått som de ville i fullmäktige, så hade BUN överhuvudtaget inte kompenserats för elevökningen.)

lidell_gothbladRepresentanterna för oppositionen, dvs två av de som röstade igenom beslutet i fullmäktige om kompensation för en elevökning, såg till den andra delen av beslutet. Alltså precis som fullmäktige hade tänkt. Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) röstade därför att BUN skulle få hela det begärda beloppet, dvs 14,7 milj kr.

kalender3Vad jag förstår så beslutades det inte om någon tidpunkt för utbetalningen, men jag antar att det spelar mindre roll. Nu vet BUN, och förvaltning, och rektorer, och pedagoger, att åtminstone 11 milj kr ska betalas ut under året. Och då kan pengarna tas med i den pågående planeringen för nästa läsår.

Hela ärendet ska upp i kommunstyrelsen nästa vecka för ett slutgiltigt beslut. KSAU:s beslut är nämligen att betrakta som endast ett förslag. Kommunstyrelsen beslutar som den vill. Och i kommunstyrelsen har inte de styrande partierna någon egen majoritet…

Vi får se hur sverigedemokraterna kommer att rösta. Det blir, som inte är helt ovanligt nu för tiden i Vänersborg, de som blir tungan på vågen. Men antagligen röstar de som Ola Wesley (SD) gjorde i BUN i februari, dvs att BUN ska få hela det begärda beloppet.

Så det finns med andra ord fortfarande hopp om att BUN ska få sina 14,7 milj kr.

Kategorier:BUN 2017, KSAU
%d bloggare gillar detta: