Arkiv

Archive for 26 maj, 2017

KF 23/5 (2): Övriga ärenden

kf23majTisdagens kommunfullmäktige handlade inte bara om skolverksamhetens vara eller inte vara i Väne-Ryr. (Se ”KF: Fortsatt skolverksamhet i Ryr”.) En mängd andra ärenden avhandlades också. De flesta ärenden behandlades dock mycket snabbt. Jag tror att ledamöterna hade fått sitt lystmäte av debatter tillgodosett efter skolfrågan…

Sammanträdet började med att ledamöterna fick en utmärkt genomgång av den personalekonomiska redovisningen. (Se ”KF 23/5: Personal”.) Vi fick också reda på att nästa års rapport kommer att ha med resultatet av personalenkäten – som det inte gjordes någon under 2016. Det blir ett bra komplement.

Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag i alla ärenden. Det gällde t ex miljöpartiets motioner, delägarskapet i Inera, aktualitetsprövningen av översiktsplanen och strategin mot våldsbejakande extremism och extremt våld. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

kunskapsforbundet_vastNYDet gällde också minialliansens motion om Kunskapsförbundet Väst. (Se ”KF 23/5: Mat och hat mm”.) Men först efter en votering. Värt att notera från de korta inläggen i denna fråga var Lena Eckerbom Wendels (M) upplysning om att kunskapsresultaten sjunker (på gymnasiet) för elever som bor i Vänersborg. Hon undrade vem som var ansvarig – Vänersborg eller KFV. Intressant fråga…

MorganLMorgan Larsson (VFP) blev tillrättavisad av Marie-Louise Bäckman (KD) för sin motion om trygghetsboende i Vargön. Bäckman menade att Larsson bara ville tillskansa sig ”credit” för något som redan var beslutat av socialnämnden. Och så var det nog.

Det är inte första gången som Morgan Larsson motionerar om saker som redan är beslutade, under behandling eller som något annat parti redan har motionerat om. Larsson vill säkerligen ”profilera” sig inför det kommande valet.

mikroalliansenMorgan Larsson och välfärdspartiet fick stöd av sverigedemokraterna. Vilket för övrigt händer allt oftare. En ny liten ”mikroallians” tycks ha formats…

Ola Wesleys (SD) interpellation angående hyra av Folkets Hus besvarades av Marika Isetorp (MP). Bakgrunden var att sverigedemokraterna hade blivit nekade att hyra lokal på Folkets Hus och Wesley menade att det var fel eftersom Folkets Hus uppbär bidrag från kommunen. (Se återigen ”KF 23/5: Mat och hat mm”.)

Isetorp svarade att Folkets hus har:

”agerat felaktigt och kultur- och fritidsförvaltningen för diskussion med föreningen för att säkerställa att avtalet följs framöver.”

Det gjorde sverigedemokraterna nöjda.

motion2En del motioner presenterades för kommunfullmäktige, men de ska nu behandlas och kommer sedan tillbaka för beslut. Det var Vänsterpartiets motion om ”rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” (se ”Informationsmotion”) och fyra (!) motioner från sverigedemokraterna.

SD:s motioner handlade om att kommunen ska rusta upp och bygga nya grillplatser, asfaltera alla smågator i centrum och måla alla övergångsställen vita (!) samt en motion om att det ska serveras svensk husmanskost i kommunens skolor och att det alltid ska finnas en soppa som alternativ på skollunchen. Den sistnämnda motionen slog i mångt och mycket in öppna dörrar. Den fjärde motionen handlade om att utreda om det går att bygga ett parkeringshus någonstans i centrum.

En ny ledamot valdes in i barn- och utbildningsnämnden. Bengt Rydholm (VFP) går in i stället för Gunnar Johansson (VFP).

Marie_Dahlin2Till sist besvarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) min fråga:

”Varför har kommunstyrelsens ordförande låtit bli att ta upp ärendet på dagordningen och hur är beskedet idag, kommer barn- och utbildningsnämnden att få sina pengar till hösten?”

Bakgrunden till frågan var att barn- och utbildningsnämnden inte har fått de pengar som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 för elevökningen. (Se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”.)

Jag vet inte om jag fick något riktigt svar. Men jag tror att Dahlin lovade att pengarna skulle betalas ut, men inte förrän i december…

Marie Dahlin försäkrade i varje fall att ingen annan kan få dessa pengar. Och det var ju ett glädjande besked… Dahlin sa också att den exakta summan ska fastställas först i slutet på året, i samband med bokslutet. Har BUN rätt att få allt, så får BUN allt – om avräkningen stannar på ett mindre belopp så utbetalas ett mindre belopp. Dahlin konstaterade också att ”just nu” vill BUN ha 14,7 milj kr, alltså drygt 3 milj utöver de avsatta pengarna. (Fullmäktige avsatte 11 miljoner.) Marie Dahlin sa också att man vet aldrig hur det ser ut i slutet på året… Det verkade dock som om Marie Dahlin tyckte att det ”räckte” med 11 miljoner, oavsett hur många elever som tillkommer…

karvling_talarstol2Min uppfattning var att pengarna ska betalas ut fortast möjligt, eftersom det är nu som pengarna behövs. Jag menade också att rektorer och personal måste få besked om vad som gäller. Annars riskerar förtroendet för kommunen att undergrävas och planeringen ute på skolorna inför det kommande läsåret att försvåras – allt arbete blir osäkert och onödigt tidskrävande. (Läs för övrigt TTELA:s tolkning av diskussionen – ”Pengarna till skolan dröjer”.)

Lösningen är kanske att barn- och utbildningsnämnden helt enkelt kör som om ”inget hade hänt”, och kallt räknar med att pengarna kommer… Någon gång…

%d bloggare gillar detta: