Hem > BUN 2017, Skola och utbildning > BUN: Profilklasserna försvinner

BUN: Profilklasserna försvinner

Idag hade barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde.

Det finns inte så mycket att rapportera när det gäller beslut. Men det blev en hel del information och diskussioner. Jag tänkte dock stanna upp vid en enda punkt i denna blogg, en punkt som dessutom bara var en del av en informationspunkt, punkten ”Förvaltningschefen informerar”.profil3

Det handlar om profilklassernas vara eller inte vara i Vänersborg.

En skola har enligt Skollagen rätt att använda ett antal minuter i vissa ämnen, jämfört med timplanen, för att anordna något som heter ”Skolans val”. Skolan får använda 20% av antalet timmar i ett ämne eller en ämnesgrupp till detta, ämnena engelska, svenska och matematik är dock undantagna. Skolverket ska också ha godkänt en plan för undervisningen.

Det är Skolans val som i dagligt tal kallas profilämne. Det är bara en skola i Vänersborg som har en ”renodlad” sådan här profil och det är Vänerparken med dess musikinriktning. Silvertärnans idrottsklasser har bara sin ”profil” under ordinarie idrottstimmar och ”Elevens val”, medan Vänerparkens bildklasser har sin Bild-profil i bildämnet, Elevens val och 60 min extra tid. (Bildeleverna får alltså en längre skolvecka än normalt.)

valjaEleverna i åk 6 väljer under vårterminen till en sådan här profil i åk 7 och till musikklasserna anordnas särskilda urval. Det betyder att en elev inte automatiskt själv kan bestämma om hen ska börja i profilklassen. Hur det här urvalet ska gå till regleras i Skolförordningen. Vänerparken följer förordningen.

rektorEnligt Skollagen och Skolförordningen är det rektor och endast rektor som beslutar om ”Skolans val”/profilklass ska anordnas på en skola. Frågan om profilklasser är alltså ingen fråga för barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg.

Vänersborg hade katastrofalt dåliga betygsresultat under vårterminen 2017. Det har jag skrivit om tidigare. (Se t ex ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.) De enda klasserna som håller ställningarna något så när är just profilklasserna. Det innebär inte bara att kunskapsresultaten, ”måluppfyllelsen”, är mycket dålig i Vänersborgs kommunala skolor, utan också likvärdigheten. Skillnaden mellan skolor och klasser är oerhört stor. Och det är ett problem…

En arbetsgrupp har tillsatts, och arbetat i snart ett år, för att jobba med frågor kring måluppfyllelsen och likvärdigheten. Gruppen består av 15 personer och i den ingår representanter för förvaltningen, rektorer och pedagoger. Frågorna har också lyfts i personalgrupperna på de olika berörda likvardigskolorna.

Arbetsgruppen har kommit fram till att högstadieskolorna inte är likvärdigt organiserade. Samtidigt är det positivt att eleverna i profilklasserna får arbeta mer med sina intressen. Och det vill arbetsgruppen försöka utveckla på alla skolor.

Konkret betyder det att elever i åk 6 inte ska få välja profilklasser inför hösten 2018. Profilklasserna i sin nuvarande form ska alltså försvinna. (De elever som redan går i en profilklass ska få fortsätta att gå i profilen också i åk 8 och åk 9.)

Det är istället tänkt att högstadieskolorna ska tillgodose elevernas intressen på ett bättre sätt genom att utveckla arbetet med Elevens val på respektive skola. Hur detta ska se ut håller arbetsgruppen på att titta på – inget är riktigt klart i nu-läget.

Att avskaffa profilklasserna i sin nuvarande form är alltså på sätt och vis beslutat. Det tycks som om alla inblandade tror på denna idé. Men som sagt, formellt är det de båda rektorerna på Vänerparken och Silvertärnan som fattar beslutet.

bunBUN informerades för första gången idag om vad som var på gång. Och vad nämnden anser saknar helt betydelse i sammanhanget. Nämnden har inget med beslutet att göra och har inte heller diskuterat frågan tidigare, i varje fall inte på detta konkreta sätt. Däremot höll alla politiker, som yttrade sig, helt med om det kommande beslutet. Ingen framförde någon önskan att hen ville behålla profilklasserna, inte heller Vänsterpartiet.

Jag tror att integrationen och likvärdigheten i Vänersborgs skolor kommer att vinna på denna förändring. Och det tror jag på sikt också kommer att gynna kunskapsresultaten. Det blir också en minskad ”bortgallring” i 6:an, när vissa elever blir antagna på profilerna, medan andra, kanske i samma kompisgäng, inte blir det. Det är också övervägande pojkar i idrottsklasserna, medan det i musikklasserna är en majoritet flickor. Inte heller detta är en bra situation.

Det som skolorna, och förvaltningen, nu måste titta närmare på, och utveckla, det är att Elevens val på andra skolor blir (ännu) bättre och ger eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sig i något av skolans ämnen.

.

PS. Jag har genom åren ibland skrivit om profilklasserna. Här är några bloggar:

 1. Profilklasser – nu och i framtiden (28 mar 2017)
 2. Profilklasser. Eller inte.” (3 apr 2013)
 3. Några rader om profilklasser” (15 nov 2011)
 1. Nina Schmidt
  14 november, 2017 kl. 00:59

  Jag hoppas att fler människor vaknar och reagerar. Särskilt ni som har yngre barn. Mina barn har haft den fantastiska möjligheten att gå i profilklass.

  Varför ta bort något som genererar bättre resultat än på andra skolor i kommunen, något som skapar en lugn och trygg skolmiljö där ungdomarna får vara sig själva och att i några minuter extra i veckan syssla med det de brinner för ( plus efter skoltid när de tränar) . Varför inte lära av framgångsfaktorerna? Fast det är förhoppningsvis planen rektorerna har eftersom jag vet att de är kloka personer fast min oro är att ingen tydligen vet riktigt hur likvärdigheten ska se ut än….? Och ändå fattas beslutet??

  Problemet är kanske att många rektorer, lärare, politiker blir så fokuserade på de ”viktiga” ämnena matematik svenska mm när resultaten sjunker och att det är lätt att tänka att estetiska ämnen är något ” kul” vid sidan av som inte är lika viktigt, något som vi kan ta outbildade lärare till. Estetiska ämnen som enligt hyllmeter av forskning tydligt förbättrar elevers förmåga att lära många olika viktiga framtids kompetenser. Ann Bamford forskare och känd för the Wow factor tar i sin forskning upp exempel på länder som valt att satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning för att förbättra skolresultaten. Finland, Kanada och Sydkorea ligger alla i topp i internationella undersökningar som Pisa och satsar brett på estetik och kreativitet i skolan. Tydligast är det i USA Där kontrollerar varje stat sin egen skola. De stater med de mest traditionella systemen är de som har sämst resultat, medan de stater som har satsat på estetiska ämnen och mer kreativ undervisning har höjt sina resultat. Estetiska ämnen och kreativ undervisning stärker elevernas kritiska tänkande. Det förbättrar språkinlärning, särskilt skriva och läsa. Vi vet också att det förbättrar matematikresultaten.En NO-lärare kan vara en väldigt kreativ och konstnärlig lärare.I Finland och Kanada ( där vi har de bästa skolresultaten och där man vill bli lärare) har man insett värdet av detta. Där måste alla lärarstudenter läsa konst. Personligen vet jag att många lärare vill vara mer kreativa men ”testskolan”‘ som skapats i tron att nå bättre resultat hindrar och stressar våra duktiga lärare.

  Ett argument jag hört emot profilklasserna är testningen. Då är det väl lika illa med nationella prov från år tre och betyg, för de är väl också en bedömning som skapar stress hos både elever och lärare? Eller inom sporten? Låt alla få sin profil om det är problemet. Det är en initial kostnad men med bättre resultat är det ju en social investering. Och det är politiken som kan göra något åt det!
  Jag tror i och för sig att ungdomar behöver tränas i grit/uthållighet/förmåga att möta motstånd och kämpa och där ligger Sverige risigt till i mätningar.

  Människor med samma intressen ger varandra också extra kraft och motivation som smittar på andra ämnen vilket sker på Vänerparken.

  Skolan ska vara likvärdig det håller jag helt med om, men rättvist behöver inte alltid vara lika.

  Det finns ytterligare argument… Vi är en musikkommun eller? Betyder det ingenting? Vi gör fantastiska avtryck i Sverige, Europa och världen, vi har en dansscen som växer fram, en musikskola med stort engagemang från lärare, elever och föräldrar, en orkesterklass mm. Kulturen är en framgångsfaktor inte bara för barn och ungdomars lärande och välmående utan också för allas psykiska välbefinnande och vår samhällsutveckling.

  Så jag är nu grymt nyfiken på planen rektorerna har för att ta tillvara på lärandet från profilklasserna och säkra en likvärdig skola som inte bara innebär lika lite estetiska ämnen för alla utan en rejäl satsning med kvalitativ utbildning i estetiska ämnen för alla.

  Även om det fortfarande för mig är konstigt att ta bort musikprofil i det jag trodde var en musik kommun…..

 1. No trackbacks yet.

Lämna ett svar till Nina Schmidt Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: