Arkiv

Archive for 10 januari, 2012

Nya utredningar om arenan

10 januari, 2012 Lämna en kommentar

arenan_lackageAlla som var i arenan förra tisdagen, kunde inte bara se IFK Vänersborg besegra Sandviken, de kunde också se hur regnet besegrade taket i arenan och formligen vräkte in. Det har jag skrivit om tidigare (”Drop-in i Arenan”).

Två dagar senare sa arenans tekniske driftschef i TTELA att:

”kanske måste vi byta ut några av plattorna till innertaket.”

Bakom kulisserna var det dock betydligt mer fart. Redan innan trycksvärtan på numret av TTELA den 4 januari hade torkat, där sportchefen påtalade ”läckaget” i arenan, kontaktade driftschefen på arenan COWI för att ta reda på vad orsaken kunde tänkas vara.

James Bucci återger i sin blogg igår (”Raindrops still falling on my head”) resultatet av undersökningen i sin helhet:

”Sned fasad mot NV:
Möjlig orsak kan vara bristande tätning mellan täckbeslag och sandwichelement på vägg i vertikala skarvar. Täckbeslag har vid montage försetts med påklistrade tätremsor från fabrik. Dessa tätremsor är dock ej tillräckligt tjocka vid sandwichelementens horisontella skarv (c/c 1200mm) vilket medför dålig tätning.
Handlingsplan: Silikonfog mellan beslag och sandwichelement vid varje horisontell elementskarv. Silikonfogen dras förslagsvis c:a 50mm in på varje sida över den horisontella elementskarven.

Över sittläktare i byggnadens nordliga del:
Revor i takduken har hittats vid inspektion. Orsak okänd.
Handlingsplan: … på Nordiska Tak reparerar dessa revor vecka 01 om vädret tillåter.

I byggnadens norra del vid hängränna:
Orsaken till detta läckage är svårt att härleda vid en vanlig besiktning.
Handlingsplan: Som första åtgärd föreslås ett “operativt” ingrepp vid en av de aktuella stuprören. Demontage av tätskikt och isolering görs för att frigöra ytan och därmed lättare kunna dra slutsatser kring läckans orsak. Som alternativ åtgärd föreslås att man med brandvattenslang spolar vatten lokalt vid ett stuprör för att därigenom avslöja läckans orsak.

I trapphus mm — byggnadens SV långsida:
Vid takinspektion upptäcktes några vattenfickor i skarven mellan bågtak och lågdel. Dessa vattenfickor har uppstått genom troligen flera små skador i tätskiktet på hela takbågens yta upp till nock. När dessa vattenfickor har “svärmat över” har vattnet runnit vidare ner under tätskiktet på lågdelen och medfört läckage. Dessa fickor har nu tömts på uppskattningsvis 10-20 liter vatten.
Handlingsplan: Vidare kontroll av tätskiktet på bågtakets yta ovan lågdelen utförs när vädret tillåter. Sannolikt finns där flera mindre eller större skador på tätskiktet som måste lagas. Det kan påpekas att denna del av Arenataket har hanterats hårt i samband med snöröjning.”

Strax före jul var det också en ”efterbesiktning av 2:års besiktning under garantitid”. Jag ska väl inte låtsas att jag vet vad detta innebar, men ett utlåtande över denna besiktning har i varje fall hittat sin väg till diariet.

”Installationer
Utrustning saknas i laddningsaggregat som kan ge startsignal till fläkt 5710-FF4 samt drifttillstånd.
Mätvärden från elmätare ispist och kök är ej anslutna.
Driftlarm är ej anslutet i larmcentral elkraft.

Överordnat system
I energistatistikprogram förekommer felaktiga enheter.
Summering saknas för värden av förbrukningsmätarna för varmvatten i system 5201.
System 5701 saknar kommunikation från aggregatets styrutrustning till apparatskåpets PLC.
Kylsystemets integrerade och webbaserade styr och övervakningssystem är urkopplat av kylentreprenören.

Dokumentation mm
Dokumentation för system 5510 bör revideras med anledning av att instängningslarm i frysrum ej är anslutet och ej är möjlig att få.

Funktioner
Larm till räddningstjänsten erhålls via relä i apparatskåp STYR då spänningen bryts till apparatskåp STYR. Detta är en oacceptabel lösning.
Gaslarmanläggningen bör kompletteras med ytterligare larmkontakt direkt kopplad till larm till räddningstjänst.
I denna entreprenad bör ingå att flytta kabel (som ger signal till räddningstjänsten) från apparatskåp till nya kontakten i gaslarmcentralen samt revidering av dokumentation för apparatskåp och program i WDC.
Larm erhålls för hög nivå i pumpgropar.
Utrustningen saknar separat larm för hög nivå. Det är sammankopplat med fellarm från utrustningen.
Larm för hög nivå utgår. Revidering görs av dokumentation och program i WDC.”

Jag överlåter åt mina läsare att tolka och dra slutsatser av ovanstående. En inte alldeles vild gissning kan väl i varje fall vara att det åtminstone lär dröja innan en slutbesiktning kan göras av arenan, i varje fall en godkänd sådan.

Den styrande mini-alliansen kan inte fortsätta att sitta och rulla tummarna. Gunnar Lidell och hans invigda måste göra något! Varför inte omedelbart sätta igång de utredningar kring arenan som Barn- och Ungdomsnämnden föreslog i september?

tartaJag kan för övrigt konstatera att det närmar sig kommunens födelsedag.  Lördagen den 4 feb bjuds alla vänersborgare på kaffe och tårta. 55 st 12-14 bitars ”Vänersborgstårta”, dvs gräddtårta med dekoration bestående av bild på bojorten tillverkad av marsipan, kommer att stå uppdukade på borden.

Det garanteras för övrigt att kalaset blir en ”torr” tillställning. Även om det är drop-in… Det hålls nämligen på kommunhuset.

Kategorier:Arena Vänersborg
%d bloggare gillar detta: