Arkiv

Archive for 6 januari, 2012

IFK Vänersborg och hyresavtalen

6 januari, 2012 3 kommentarer

avtalArena Vänersborg är aktuell på många sätt. Inte bara med anledning av att den läcker. (”Drop in i arenan”)

I januari ska avtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg angående kommunens uthyrning av loger, restaurang etc i arenan till IFK omförhandlas.

Hittills har IFK hyrt 11 loger för sammanlagt 450.000 kr per år. Det är ungefär 41.000 kr per loge. IFK hyr i sin tur ut dem för 120.000 kr. Det blir en nätt liten vinst på 79.000 kr per loge, sammanlagt 869.000 kr. Det är pengar som rinner rakt ner i IFK:s fickor. Från kommunen. (Enligt uppgift så har IFK dock inte lyckats hyra ut en loge denna säsong.)

IFK tjänar också pengar på att hyra ut restaurangen. IFK hyr restaurangen och cafét av kommunen för ungefär 150.000 kr per år. Dessutom hyr IFK också kontorslokaler i arenan för hyror som ligger under marknadspriset. IFK betalar 168.000 kr per år till kommunen. Då ingår allt i denna hyra, värme och varmvatten, el, VA, sophämtning och snöröjning.ifk

Med andra ord så sponsrar Vänersborgs skattebetalare IFK med en nätt liten summa varje år. Och då är de 100.000 kr som kommunen betalar för att IFK ska ha stadsvapnet på sina matchdräkter oräknade…

När avtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg skulle skrivas under så skrev den dåvarande kommunjuristen Andreas Billock (24/11 2009):

”Undertecknad besitter inte rätt kompetens för att lämna ett utlåtande över hyresnivåer för byggnader och kan därför inte säga något om detta. Med detta sagt stannar jag vid att erinra om att det inte är uteslutet att subventionerade hyror kan komma att bedömas som ett otillåtet understöd till enskild.”

Det är konstigt att ingen har klagat på kommunens subventioner till IFK Vänersborg… Varför har t ex inte Blåsut gjort det?

I ramavtalet/principöverenskommelsen mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun när det gäller nyttjandet av arenan så står det dessutom:

”det är viktigt att kommunen står upp för IFK:s exceptionella särställning som nyttjare. Som ‘mottjänst’ bör IFK markera sin roll som social bärare i arenan.”

Avtalet skrevs under av S Anders Larsson och Stig Bertilsson.

Nu ska alltså hyresavtalen mellan kommunen och IFK Vänersborg omförhandlas.

Det verkar som om IFK Vänersborg vill förhandla ner samtliga hyror. Anledningen är väl att det inte går så bra för IFK rent sportsmässigt, trots de senaste vinsterna mot Villa och Sandviken, vilket leder till att det också går sämre rent ekonomiskt. Det är nämligen svårt för IFK att få sponsorer. Det är svårt för IFK att hyra ut logerna. De företag som hyr logerna tycker att hyran är för hög… Det arrangeras ju inget annat än bandymatcher i arenan. Inte ens en kaninutställning verkar det som… Fast, det tycks bli en bomässa i april. När isen är borta…

Men… Ska Vänersborgs skattebetalare gå in och betala ännu mer till IFK? Ska skattebetalarna subventionera ännu mer av IFK:s verksamhet genom att sänka hyrorna? Bara för att sponsorerna överger IFK? En bandyklubb?

Det är inte vettigt att kommunen ska ta ytterligare pengar från t ex barn och ungdomar för att ge till IFK!

vanersborgs_ifIgår fick jag förresten ett mail från Vänersborgs IF, en av kommunens största ungdomsföreningar med ca 750 medlemmar varav ungefär 550 aktiva. Mailet skickades till kommunen och de politiska partierna. Föreningen vädjar om stöd från kommunen och mailet avslutas med:

”Hör av er om ni vill börja samarbeta med oss i Vänersborgs IF.”

Det finns andra idrotter i Vänersborg, det finns andra föreningar – än bandy och IFK Vänersborg…

En kommun ska enligt lagen behandla alla sina invånare lika. Även föreningar som inte sysslar med bandy…

.

PS. Enligt uppgift så ligger IFK fortfarande efter med inbetalningarna till kommunen för förra året…

Kategorier:Arena Vänersborg, IFK
%d bloggare gillar detta: