Arkiv

Archive for 24 januari, 2012

BUN (2) 23 jan: Bokslut 2011 och lite annat

24 januari, 2012 1 kommentar

Barn- och Ungdomsnämnden behandlade inte bara den kommande medborgardialogen på gårdagens sammanträde. Det var en del andra frågor också.

bloggareMen först kan jag notera att det finns flera bloggare i BUN – inte bara min partikollega Magnus Bäckström och oppositionskollega Marika Isetorp (MP), utan nu även Annalena Levin från Centerpartiet. Annalena (eller Levin, som Marika, förlåt Isetorp, skulle säga) har blivit alltmer kritisk till den förda politiken från mini-alliansen. Så till skillnad från sina tidigare kollegor i socialdemokraterna (S och C har ju styrt kommunen under de två senaste mandatperioderna) har hon alltmer intagit en oppositionell roll. Kanske snart dags att hälsa Centerpartiet välkommen i gänget? Fast… Får ”centerchefen” Bo Carlsson råda, och det får han antagligen, så blir centern nog kvar i betonggänget…

Allihop, dvs Bäckström, Levin och Isetorp, har bloggat om gårdagens nämndsammanträde. (Du kan läsa inläggen genom att klicka på deras namn.)

Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp de flesta av de frågor som Barn- och Ungdomsnämnden behandlade igår. (Se ”Snart BUN!!” och ”Kort verksamhetsberättelse”.) En enig nämnd ökade således det ekonomiska stödet till fritidsgårdarna Sörgården i Brålanda och Lyktan i Vargön, en enig nämnd avvisade folkpartisten Göthblads motion om att förbjuda datorer och mobiltelefoner på sammanträden och en enig nämnd beslutade att

”föreslagen detaljplan för kvarteret Astern bör kompletteras och preciseras för att möjliggöra planering av förskolor/skolor och för att skapa säkra skolvägar.”

Så var det då det här med ”Bokslut 2011: Kort verksamhetsberättelse”. Siffrorna i verksamhetsberättelsen kan ju ingen göra något åt just nu, året har ju gått. Dessutom ser nämnden ut att göra ett litet överskott för 2011. Inte så mycket att diskutera alltså.

Jag ställde en fråga om hur det kunde komma sig att några enheter gick back medan andra gjorde plus (se tidigare blogginlägg ”Kort verksamhetsberättelse”). Svaret var att den centrala skolenheten hade gjort en organisation för ett högre elevantal än som sedan blev fallet. På Mariedal hade insatserna för barn i behov av särskilt stöd kostat mer än beräknat. Det hade blivit en förberedelseklass i modersmål mer på Tärnan. Och på andra enheter blev det underskott på grund av ”särskilda åtgärder” på personalsidan. Med andra ord, allt verkar vara i sin ordning. Inget att diskutera.

Det fanns några formuleringar i den korta verksamhetsberättelsen som inte handlade om ekonomi. Jag skrev om dessa formuleringar innan mötet (”Kort verksamhetsberättelse”) och var också den som tog upp dem till diskussion. Jag skriver det, därför att Annalena Levin skriver i sin blogg att

”Jag och Marianne i Centerpartiet och några till retade sig på denna formulering.”

Annalena vill ta en liten poäng där… Lite orättvist tycker jag. Men visst, Annalena och Marianne Karlsson blev uppretade. Efter att jag hade tagit upp formuleringarna… :)

Den första formuleringarna löd:

”Då grundskolans organisation inte har anpassats till förändringar i elevunderlaget finns ett stort antal små skolor och svårigheter för dem att möta skollagens krav.”

Sven-Eric Sjöbergh var tydligen den tjänsteman som hade formulerat detta, så det blev han som svarade på min fråga. Sjöbergh försvarade formuleringen med att praxis har visat att Skolverket inte ger tillstånd för friskolor att starta, om de är mindre än 50 elever.

Formuleringen i verksamhetsberättelsen var med andra ord fel. Skollagen hade inga sådana krav, Skolverket hade inga regler och ”praxis” handlade om nystart av friskolor – ganska långt smiskfrån ”gamla” etablerade kommunala skolor.

Sven-Eric Sjöbergh hade ”förhastat” sig. (Det är inte första gången…)

Förvaltningschef Javette sa att han skulle ändra skrivningen i texten…

Det fanns en annan formulering som också var, om inte fel så i varje fall tveksam, men av en annan anledning:

”… omstruktu­rera och effektivisera verksamheten så, att en större andel av resurserna kan användas i under­visningen.”

Det luktade nedläggning av skolenheter om den här formuleringen, något som inte ens bör antydas i den här typen av dokument. Förvaltningschef Javette försvarade formuleringen med att förvaltningen såg det tvärtom. Förvaltningen hade ett uppdrag utifrån en bestämd, av politiker beslutad, budget. Och pengarna måste räcka till uppdraget… Så kan man nog se det…

Men visst innebär det att förvaltningschefen anser att undervisningen har för lite pengar…?

Och visst, så är det. Förvaltningschefen har sagt detta öppet inför nämnden vid flera tillfällen. Dock har aldrig någon lyssnat på honom…. Mer än Vänsterpartiet då… Och någon enstaka gång Miljöpartiet.

Förvaltningschefen lovade att ändra denna formulering också…

Annalena Levin (C) var lite tveksam om hon ville ge Kent Javette förtroendet att ändra i texten på egen hand. Hon ville helst se texten först, innan hon bestämde sig… Kent Javette undrade om då hon inte litade på honom…

Annalena Levin skriver i sin blogg:

”Då tillade Stefan Kärvling den erfarne Vänsterpartisten i gänget att om han (Kent Javette; min anm.) inte justerade detta rätt så kommer vi aldrig att lita på honom någon mer gång och sedan klubbades den igenom :-)

Till sist fick nämnden, efter drygt 5 timmars sammanträde, veta att det är ett möte med advokaterna nästa vecka om takraset och att Fastighetschefen har tagit över takreparationen på arenan.

Dessutom har Barn- och Ungdomsförvaltningen äntligen, får man väl drista sig till att säga, gjort upp med Trenova om de lokaler som Huvudnässkolans elever gick i. Nämnden får betala 1,41 miljon kr i återställningskostnad.

Trenova var alltså inte bara en dålig lösning, om än tillfällig, på de stora problem som skapades när sossarna med S Anders Larsson i spetsen och Centerpartiet gick mot vänersborgarnas vilja och lade ned Huvudnässkolan. Den blev dyr också.

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: