Arkiv

Archive for 14 januari, 2012

Snart BUN!!

14 januari, 2012 Lämna en kommentar

Det ”politiska året” har börjat så smått. Det är väl i och för sig aldrig helt uppehåll med politiken, menfyrverkeri en viss stiltje har ändå rått. Fast det är klart, många politiker i mini-alliansen och socialdemokraterna har ju politik som ett mer eller mindre heltidsarbete – och därför har det väl surrats en hel del i kommunhusets korridorer mellan alla helgdagar. En del av surret har nått mina öron. Dock är det mesta av surret än så länge obekräftat, de formella politiska sammanträdena har ju knappt  kommit igång, så jag får återkomma till detta.

Nu har i varje fall handlingarna, de flesta, skickats ut inför Barn- och Ungdomsnämndens nästa sammanträde. Om ungefär 1,5 vecka är det dags. Då kommer det politiska året att vara igång på allvar. I varje fall för mig.

Allvar och allvar. Det börjar ganska lugnt. Nämnden ska inledningsvis få en presentation av Kultur och Fritids verksamhetsområde. Arenan lär väl tas upp… Kanske får nämnden reda på hur det står till med bygget efter allt regnande…

Sedan börjar själva sammanträdet.

Under den första punkten tar nämnden upp den så kallade ”korta verksamhetsberättelsen”. Den innehåller förra årets verksamhet, jämförelsetal, målavstämning, ekonomi, personal och investeringar. Den har dock inte skickats ut än, så det är lite svårt att säga vad som kommer att stå där.

fritidsgardFörvaltningen föreslår på nämndens andra punkt, att fritidsgårdarna Sörgården i Brålanda och Lyktan i Vargön ska, utöver de nuvarande kommunala bidragen på 340 000 kr, få ett extra tillskott på ytterligare 250 000 kr.

Det var som… Tänker jag, och säkert andra i nämnden med mig. Det är nog första gången sedan valet som den ”nya” nämnden lättar på plånboken. Ska detta bli den styrande mini-alliansens nya giv?

Våra fritidsgårdar utanför centrala stan är viktiga. Som det står i underlaget:

”Likvärdiga möjligheter till trygg och meningsfull fritid i hela kommunen är en viktig del i utvecklingen av Vänersborg som ungdomskommun. En, ur ett ungdomsperspektiv, attraktiv öppen fritidsverksamhet bidrar till ett tryggare samhälle och till det goda livet.”

Även om det är lite väl högtravande ord, så får man hålla med. Det är viktigt att kommunen satsar lite grann på ungdomar, även i Vargön och Brålanda…

Barn- och Ungdomsnämnden ska också yttra sig över en mycket speciell motion av folkpartisten, tillika Demokratiberedningens (och Byggnadsnämndens) ordförande, Peter Göthblad.

Göthblad skriver i sin motion:

”Vänersborg har ingen policy för förtroendevalda när det gäller användandet av datorer vid nämndmöten, Något vi borde ha. Föredragare vid möten kan kanske känna sig ovälkomna om man sitter och skriver eller läser från dator när någon eller några håller föredrag.”

Det är faktiskt sant. År 2012! Göthblad tycker inte att ledamöter ska få skriva på datorn. Socialdemokrater bestämde den förra mandatperioden att alla reservationer skulle vara egenhändigt(!) skrivna, nu kanske det beslutet kompletteras – ”egenhändigt skrivna för hand”…

Men det blir nog inget med det, i beslutsförslaget står det:

”… det är ordförande som ansvarar för ordningen på nämndens sammanträden, samt att alla förtroendevalda måste förutsättas vara koncentrerade på innehållet i pågående möte och därmed använder sin digitala utrustning med förnuft. Upprättande av en policy bedöms ej var nödvändigt.”

oversynEfter punkten ”Svar på samråd avseende detaljplan för kvarteret Astern mm” så ska nämnden ta upp den ”strukturella översynen”.

Den ”strukturella översynen” handlar om hur kommunens ska organisera kommunens förskolor och grundskolor i framtiden. Med andra ord, vilka enheter som ska läggas ner…

Det här är tuffa frågor. Därför har Barn- och Ungdomsnämnden beslutat att hålla en så kallad medborgardialog i frågan.

På nästa sammanträde ska Sven-Eric Sjöbergh (jo då, han jobbar fortfarande kvar på Barn- och Ungdomsförvaltningen) tillsammans med ordförande Lena Eckerbom Wendel redogöra för aktuell information i ärendet.

BUN ska alltså bara lyssna till information. Det här har redan fått nämndens centerpartistiske ledamot Annalena Levin att reagera. Hon skriver så här i ett mail till ordförande Eckerbom Wendel, med kopia till nämndens ledamöter:

”Skriftlig fråga till BUNs ordförande inför sammanträdet 23/1 2012
Kommer styrgruppen för strukturella utredningen detta möte att visa upp och föredra underlaget som skall visas för allmänheten den 7 februari i medborgardialogen? Det står bara informera under punkten på dagordningen och det kan ju vara väldigt olika saker som vi har erfarit.
Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som “Arena” frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.
Om ni har tänkt att redovisa detta skriftligt och muntligt så är det bra, och då är min fråga hur jag gör i ett informationsärende om jag inte anser att styrgruppen har uppfyllt sitt uppdrag?
Om ni inte har tänkt att redovisa detta skriftligt, så är min fråga varför och hur vi före mötet med allmänheten ska kunna sätta oss in i förslagen och kunna svara på frågor?”

Annalena Levin har naturligtvis rätt i sina funderingar.

Innehållet i medborgardialogen, förslagen som medborgarna ska ta ställning till, måste naturligtvis behandlas och beslutas i nämnden. Det får inte vara så att det finns någon dold agenda, där dialogen tas som förevändning för nedläggning av skolor. Den 27 dec skrev ju Gunnar Lidell och Lena Eckerbom Wendel mfl i en debattartikel i TTELA:

”Vi vill göra oss av med dåligt utnyttjade skollokaler.”

Det kan ju få övriga ledamöter att vara på sin vakt… Det kan nog bli en del diskussion kring den här frågan. Det är ju faktiskt också så att den budget som tilldelats olika skolenheter för 2012, får vissa rektorer att fundera på om de ska tvingas att lägga ner enheter…

Det kan väl tänkas att det kommer upp andra yrkanden på den här punkten…

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: