Arkiv

Archive for 22 januari, 2012

Mer om medborgardialogen

22 januari, 2012 2 kommentarer

medborgardialogHäromdagen skrev jag om den annalkande medborgardialogen, dvs den dialog med medborgarna som Barn- och Ungdomsnämnden ska genomföra om framtidens lokalisering av förskole- och grundskoleenheterna (här). Eller som det står i Projektdirektivet:

”Projektets syfte är att genom medborgardialog ta fram ett väl förankrat beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar struktur för Vänersborgs kommuns förskolor och skolor.”

Målet är att

”Medborgardialogen ska medverka till bästa möjliga beslut inför framtidens förskolor och skolor i Vänersborg.”

Det är bara det att Barn- och Ungdomsnämnden inte får vara med och utforma eller besluta om de alternativ som medborgarna ska ha dialog om!

Så kan det gå.

Det här har inte gett mig någon ro. Jag har funderat på detta. Demokrati för alla – utom för nämndens egna ledamöter? Vad har hänt?

projektdirektivNämnden beslutade om ”Projektdirektiven” i oktober förra året. Inför beslutet så läste nämndens ledamöter på alla papper, funderade och frågade andra om råd. På sammanträdet verkade allt bra. Alla skulle delta i en dialog, varenda medborgare. Nämnden diskuterade sin egen roll i processen och jag vet att några av ledamöterna hade synpunkter. Det tycktes som om hela upplägget skulle bli bra.

Nu blev det ju inte så. Därför tittade jag på nytt igenom Projektdirektiven. Och då är det som jag misstänkte. Det står inget om Barn- och Ungdomsnämnden. Det är styrgruppen hit och det är styrgruppen dit.

Så här står det i direktiven, som nämnden beslutade:

”Etapp 2 som avser förutsättningarna

  • Uppdatering av strukturutredningen. Utvecklingsledare, klart 2011-10-28.
  • Fastställa definition av krav och villkor för förskole- och skolverksamhet. Utvecklingsledare, klart 2011-10-28.
  • Medborgardialog för att ta fram olika förslag.
  • Förvaltningen lämnar förslag till var förskolor och skolor kan finnas i kommunen i en framtid. Dessa ska innehålla konsekvensbeskrivningar. Klart 2011-11-28.
  • Styrgruppen fastställa alternativ till framtidens förskolor och skolor. Klart 2011-12-01.”

Ingen nämnd… Men visst är politiker med. I styrgruppen. Politiker från M, S och KD. Nämndens presidium. Ordförande och förste och andre vice ordförande. De har full kontroll…

Jag känner mig lurad. Vi alla i nämnden tog nog för givet att det skulle vara nämnden som beslutade om alternativen. Kanske för att det i direktiven också stod:

”För att detta projekt skall nå uppsatta mål är det viktigt att Barn- och ungdomsnämndens ledamöter och förvaltningsledning prioriterar och aktivt leder projektet.”

Och:

”Styrgruppen ska rapportera status inklusive eventuella förändringar eller avvikelser vid åtminstone varje Barn- och ungdomsnämndssammanträde.”

Annalena Levin, hårdrockande centerpartist i nämnden, känner sig också lurad. Levin skriver i ett mail till nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel:

”Jag som ledamot i BUN och som ej sitter med i styrgruppen vill kunna bedöma om styrgruppen gör det arbete som vi har satt upp på dem att göra så att inte detta blir som ‘Arena’ frågan där vi vid sammanträdena fick muntlig information som i efterhand visade sig vara otillräcklig för att bedöma om man höll sig inom utsatta ramar både ekonomiska och utförandemässigt.”

Vi blev nog lurade redan i oktober. Eller lurade vi oss själva? Det står ju svart på vitt att styrgruppen fastställer alternativen. Varför såg jag inte detta? Varför såg ingen annan det?

Ibland tror man att man förstår. Fast man inte gör det. Det är deprimerande. Ibland får andra en att tro att man förstår. Fast de vet att man inte gör det. Det är ännu mer deprimerande. Om det nu är så.

Fast å andra sidan. Kan inte gamla beslut upphävas?

Hur det än är med både det ena och det andra, så är det i varje fall nämnden som tar det slutliga beslutet om framtidens skolenheter. Efter medborgardialogen. Även om M, KD tillsammans med sossarna, dvs presidiemedlemmarnas partier, och Folkpartiet har majoritet…medborgare

Men medborgarnas åsikter kommer nog att betyda en hel del.

Tror jag.

Hoppas jag.

%d bloggare gillar detta: