Arkiv

Archive for 8 januari, 2012

Behövs en ny hamn i Vargön?

8 januari, 2012 1 kommentar

vargon_hamnAv någon anledning som jag inte riktigt begriper tycks TTELA:s intresse för en ny hamn i Vargön vara stort. På den senaste tiden har det förekommit flera positiva artiklar.

Och visst, det kanske finns argument som talar för att flytta hamnen från Vänersborg till Vargön. Det är dock så att om kommunen ska ta ett beslut om en ny hamn, en investering som kan uppgå till flera hundra miljoner, så måste all information redovisas och alla frågor besvaras.

Det budskap som trummas ut är att en ny hamn i Vargön behövs, därför att godstrafiken på älven och i Vänern ökar. Vidare för att en hamn behövs för de företag som finns och att fler företag kommer att lockas till Vargön. Med det tänker då personer som Marie Dahlin (S) att fler arbetstillfällen skapas. (Hamnen i Vargön tycks vara en hjärtefråga för socialdemokraterna.)

I Vänersborgs hamn anlöpte 17 båtar under 2010 och 44.000 ton gods hanterades. 2011 ökade godshanteringen med 45 procent till en volym på runt 65 000 ton . (Hur många båtar som anlöpte 2011 framgår inte. Fram till juli var det 14 båtar.) Det gör TTELA till en stor nyhet.

Visst är det en stor ökning. Men då ska vi komma ihåg att det hela tiden är små volymer vi pratar om – och ett litet antal båtar. En ökning från t ex 1 fartyg till 2 st hade ju inneburit fartygen ökning med 100%…

Hamnen i Vänersborg utgör dessutom bara 5% av det sammanlagda godset för hamnarna i Vänern. Varför skulle en ökning av sjötrafiken i älven och Vänern gynna just Vänersborg? Varför ska fler båtar till Vänersborg, kan man fråga.

Blir det några arbetstillfällen då? Just nu är det 2 anställda i Vänersborgs hamn. (Källa: TTELA.) Skulle antalet båtar dubbleras med en ny hamn i Vargön, vilket är osannolikt, så skulle det kanske anställas 2 till. Inte många nya jobb för en investering på kanske 300 miljoner… (Fast enligt matematiken blir ökningen av arbetstillfällen, 100%!)

Skulle Vänersborg få ökade intäkter med en ny hamn då? 2009 betalade Vänerhamn knappt 6 miljoner kronor i arrende för alla företagets fem ham­nar. Vänersborg hade 5% av det sammanlagda godset… Det är inte svårt att räkna ut att en ny hamn inte kommer att gå runt, utan kommer att kräva årliga pengar från kommunen, dvs skattepengar… Från en redan ytterst ansträngd ekonomi…

Socialdemokraterna, som alltså är väldigt positiva till en ny hamn i Vargön, hoppas naturligtvis att den ska locka till sig företag. Hur sannolikt är detta? Kan man göra en stor investering på ett par hundra miljoner med utgångspunkt från förhoppningar? Jag tycker inte det. Det är oansvarigt.

Den styrande mini-alliansen diskuterar en ”lightvariant” av hamnen. Det skulle innebära en investering på 10-15 miljoner. Då är det tänkt att kajen i Vargön ska förstärkas så att den klarar av en hamnmobilkran.

Det är naturligtvis smakligare med 10-15 miljoner kr än kanske 300 miljoner, men fortfarande: Varför? Det skäl som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Christer Thobiasson (M), redovisar är:

”…för att få bort trafiken från Sanden.”

Kanske upp till 15 miljoner för att få bort trafiken från Sanden? Hur stor del av trafiken då?

Som det ser ut nu, så är det väl bara Vargön Alloys som skulle bli glada för en ny hamn i Vargön. Men då ska man komma ihåg att Alloys tar in den absoluta huvuddelen av sitt gods via den betydligt djupare hamnen i Uddevalla – och tänker fortsätta med det.

Det finns många frågor. Innan ett beslut om en ny hamn, ”light-” eller ”fetvariant”, ska fattas, så måste dessa frågor besvaras. Med vettiga svar!

                                                                                .

PS. Vill du veta mer om hamnplanerna i Vargön, så hänvisar jag till några tidigare bloggar: ”Hamn i Vargön?” och ”Vem har rätt, marknaden eller Vänersborgs kommun?

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: