Arkiv

Archive for 31 januari, 2012

En liten annons om medborgardialogen…

31 januari, 2012 3 kommentarer

annons”Välkommen till möten om framtidens skola.”

Så lyder rubriken på Vänersborgs kommuns annons i TTELA måndagen den 30 januari. I annonsen berättas om den kommande medborgardialogen.

Jag har fått många reaktioner på annonsen. Några föräldrar med barn i dalslandsskolorna tycker att annonsens rubrik är missvisande och nästan provocerande.

”Vad då  ‘framtidens skola’? Det handlar ju bara om att lägga ner skolor! Här på Dal får vi vara glada om det överhuvudtaget finns någon skola i framtiden!”

Sa alltså en förälder. En ganska upprörd förälder för övrigt… Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Hur skulle jag kunna det, jag vet ju inte vilka alternativ det kommer att finnas att ”välja på”. Fast jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden. Och det är faktiskt sant. Trots att annonsen påstår:

”Utifrån detta tar politiker och tjänstemän inom barn- och ungdomsförvaltningen fram olika alternativ för hur vi ska få bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar.”

Annonstexten stämmer inte. Politiker har inte tagit fram några som helst alternativ. Annonsen far med osanning. Såvida inte Barn- och Ungdomsnämndens presidium, dvs ordförande tillsammans med 1:e och 2:e vice ordförande, har tagit fram alternativ i hemlighet… Det skulle väl i och för sig bara betyda att de följer en kär gammal tradition bland betongpartierna i den här kommunen… Att fatta beslut mellan skål och vägg menar jag. Men jag har faktiskt svårt att tro att presidiet har gjort det. (Nu blev jag helt plötsligt osäker. Har jag det?)

Barn- och Ungdomsnämnden har inte varit med och tagit fram några alternativ! Det vet jag säkert! Alternativen har tjänstemännen tagit fram. Och ingen politiker i nämnden vet vilka dessa alternativ är. (Förutom då kanske presidiet…)

hmmTänk att en officiell annons från Vänersborgs kommun inte redogör för vad som verkligen har hänt… Hmm…

En annan förälder tyckte att formuleringen ”bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar” i annonsen var fel och direkt lögnaktig. (Hon sa faktiskt det.)

”‘Bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar’? Som blir över då eller? Efter det att arenan har fått sitt?!”

Jag håller faktiskt till stor del med den här föräldern. Det handlar inte om ”bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar”. För Barn- och Ungdomsnämnden handlar det om att förskola och skola får det som blir över när andra verksamheter har fått sitt. Arenans 30 miljoner kr kommer först, sedan kommer IFK Vänersborg. Och all frivillig musikundervisning. Och snart ska kommunala pengar slussas till en hamn i Vargön… Och sedan ska Bert ha en del uppe på Ursand…

Formuleringen ”bästa möjliga skola och förskola för våra skattepengar” är tillsammans med rubriken ”framtidens skola” vilseledande. Det är lätt att tro att Vänersborg ska göra en storsatsning på grundskolan. Och så är det ju inte. De styrande partiernas intention är att spara in på hyreskostnader genom att lägga ner skolor – en, två eller flera. Därom råder det inga som helst tvivel.

Annonsen kan ge upphov till ytterligare en missuppfattning…

När man läser annonsen får man intrycket av att medborgardialogen redan har börjat. Det intrycket hade t ex en kollega fått. Han var förresten den förste jag träffade på morgonen igår.

”Har medborgardialogen redan börjat? Varför har jag inte fått några papper eller röstsedlar eller vad det nu är?”

Nä, medborgardialogen har inte börjat. Det annonsen menade var att medborgare hade haft chansen i höstas att ge synpunkter på hur medborgardialogen skulle utformas. En slags medborgardialog om medborgardialogen alltså.

Fast för att känna till denna medborgardialog, så skulle man nog ha haft en väldans tur. Det var t ex inga annonser i tidningarna. Men det fanns en Facebook-grupp…

dialogVarenda gång det händer något kring medborgardialogen, så blir jag alltmer fundersam. Annonsen gör det inte bättre…

Det var ingen bra annons.

Och hur ska det bli med medborgardialogen? Enligt Nationalencyklopedin betyder dialog –”samtal mellan två eller flera personer”. Blir medborgardialogen en dialog värd namnet?

Jag hoppas fortfarande det.

%d bloggare gillar detta: