Arkiv

Archive for 9 september, 2014

Re:newcell – en återkoppling

9 september, 2014 2 kommentarer

lidell_talarstol2På kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags ställde jag en fråga om Re:newcell till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M). (Se här.) Som svar fick jag bland annat ett dokument, ”Wargön Innovation – delrapport första halvåret 2014”.

Jag har nu läst delrapporten.

Och jag blev inte direkt klokare.

Det kan först konstateras att Re:newcells planerade etablering på Wargön:

”ses som ’case 1’ för Wargön Innovation.”

Som det står i rapporten.

Det betyder helt enkelt att hela ”industriprojektet” ute vid Vargön ska börja med Re:newcells etablering. Re:newcell är alltså strategisk för hela områdets eventuella utveckling.

Det jag ville veta om Re:newcell, när jag ställde frågan till Gunnar Lidell, var när vi kan:

”räkna med att nästa steg tas.”

rapport3Det står egentligen ingenting om detta i rapporten, det står bara att arbete pågår. Det handlar om att ”bygga upp intressegrupper”, ”bygga upp nätverk”, ”koppla på utveckling”, ”utveckla metodiken”, ”föra en nära dialog” etc. Och så har det ingåtts nya och fördjupade samarbeten. Och visst kan det väl vara så, att sådana här processer är nödvändiga. Men det har alltså inte hänt något konkret i Vargön.

I rapporten skriver Wargön Innovation att:

”Samtidigt ställs från aktörerna många frågor kring projektets nästa steg och kring hur och när en fysisk pilotanläggning kommer att byggas upp.”

Det är väl på sätt och vis det jag också har frågat om. Det står emellertid inte i rapporten vad aktörerna har fått för svar. Eller om de har fått något. Möjligen kan följande vara svaret:

”Det finns en tydlig ambition…”

Med andra ord. Det tycks som om det gäller att vänta och se… Viljan finns typ. Vi hoppas… Och detta är kanske också det svar som Gunnar Lidell egentligen gav på min fråga.

För övrigt är rapporten från Wargön Innovation positiv (fattas bara!) när det gäller själva teknikutvecklingen. Den talar om att:

”teknikutvecklingen för Re:newcell [har] tagit avgörande nya steg”

gul_klanning2Och:

”under Almedalsveckan kunde ett helt plagg, en gul klänning, visas där tyget framställts av både Re:newcellfibrer och textilfibrer av dissolvingmassa (från träd)”

Rapporten berättar vidare att:

”Det teknikgenombrott som klänningen illustrerar har givit stor uppmärksamhet och inneburit ett antal nya kontakter och förfrågningar kring Wargön Innovation.”

Vad det nya består i, vet jag av naturliga skäl inte riktigt. Jag vet bara att återvinning av textilier är något som har pågått i åtskilliga år. Och detta gör mig lite osäker på hela Re:newcells idé. Det känns som att det krävs mer än en gul klänning för att övertyga.

hamnbild2Det är intressant att det inte någonstans i rapporten nämns något om nödvändigheten av en hamn i området. Det tycks alltså inte som om en hamn i Vargön skulle vara nödvändig för Re:newcell och dess eventuella etablering. Den fördel som nämns i rapporten om just Vargön som lokaliseringsort är istället:

”Många av de kontaktade är positiva till Wargön som plats eftersom den ligger nära Göteborg med ett gott logistiskt läge och ger möjlighet för utbyggnad av ny industri i en region med stark industritradition.”

Det enda som står i rapporten om en hamn i Vargön är bara att utredningsprocesser pågår i kommunen.

Rapporten pekar för övrigt på en stor svaghet med hela projektet. En svårighet för etableringar i Vargön är nämligen att:

”både stora och små bolag som idag har egen produktion oftast ser Wargön Innovation som en framtida möjlighet att hyra pilotutrustning under kortare tid för att sedan åter producera på ordinarie produktionsplatser.”

Det lär vara ett stort vågspel att uppföra stora och dyrbara anläggningar enbart ämnade till uthyrning. Jag undrar faktiskt, om det egentligen finns några kommersiella intressen som skulle våga göra stora och massiva investeringar i laboratorier, anläggningar och fastigheter enbart grundade på mycket osäkra uthyrningar…

En annan nackdel med området är också:

”att det i dagsläget inte finns byggnader/infrastruktur och redan etablerad verksamhet på plats.”

Hela rapporten avslutas med de utmaningar som hela projektet i Vargön står inför:

”Utmaningen för Wargön Innovation är att under hösten 2014 skapa förutsättningar och kunskaper för att ta nästa stora steg och därmed gå från projekt till fortlöpande verksamhet. Detta kommer att medföra att ett antal avgörande beslut måste tas där långsiktig organisationsstruktur och huvudmannaskap, basfinansiering mm klarläggs och där förutsättningar skapas för att bygga de fysiska anläggningarna.”

tokigtDet känns som att det är en mycket lång väg att gå innan vi ser ett eventuellt resultat i Vargön…

Så allt vi kan göra nu tycks vara att hålla tummarna och hoppas på att det blir något av hela projektet. För det hade ju varit fantastiskt för kommunen!

Men att fatta ett beslut om att flytta hamnen från Vänersborg till Vargön redan nu torde ha varit i det närmaste befängt utifrån denna rapport.

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: