Arkiv

Archive for 29 september, 2014

Kunskapsförbundet Väst

29 september, 2014 2 kommentarer

protest3Elevprotester, grupp på Facebook, protestlistor, pengalöfte från Marie Dahlin (S), motion av Lutz Rininsland (V) och debattartikel av Marika Isetorp (MP). Det rör på sig.

Kunskapsförbundet Väst, kommunalförbundet mellan Vänersborg och Trollhättan som har hand om gymnasieskolorna och komvux, behöver mer pengar.

Det är egentligen ingen nyhet att Kunskapsförbundet behöver pengar. Det har förbundet behövt ända sedan det startades. Gymnasieskolorna i både Vänersborg och Trollhättan gick faktiskt med underskott innan förbundet bildades. Kunskapsförbundet startade med andra ord sin verksamhet med ett minus!

Men inte nog med det. Antalet elever fortsatte att minska under förbundets första år. Årskullarna blev mindre (färre elever började åk 1 än som slutade åk 3) och andelen elever som sökte friskolor ökade för varje årskull (det sista året har Kunskapsförbundet sett en vändning).

Och det är väl egentligen det som har varit förbundets huvuduppgift – att genom besparingar få ekonomin att gå ihop. För övrigt en mördande tråkig uppgift, gissar jag, för de tjänstemän, chefer och rektorer som brinner för utbildning och som vill utveckla, inte avveckla, gymnasie- och vuxenundervisningen.

svangrem2Men Kunskapsförbundet har gjort så gott det har kunnat. Det har sparat. Förbundet har ”gjort sig av” med lokaler, vilket har inneburit stora besparingar. Dessutom har personalstyrkan minskats – och det mer än vad som är en följd av minskade elevkullar. Vilket, tycker jag, inte är ett bra sätt. Kvaliteten på undervisningen minskar och konkurrensförmågan mot friskolor försämras…

För en politiker som ”står utanför” förbundet har väl då och då tanken slagit en, utifrån erfarenheterna i Vänersborgs kommunfullmäktige, att det knappt har varit några diskussioner överhuvudtaget kring Kunskapsförbundet, varken om ekonomi eller inriktning. Förbundets framtid var inte ens en valfråga. På något sätt tycks det som att alla problem har lyfts av fullmäktiges axlar och lagts på de politiker som är med i Kunskapsförbundet. Det är som om eleverna inte längre är Vänersborgs angelägenhet. Eller Trollhättans (förmodar jag att de tänker i Trollhättan också).

lidell_fragaGunnar Lidell (M) visade väl detta ganska tydligt när han blev intervjuad i TTELA häromsistens:

”Gunnar Lidell i Vänersborg säger att han inte är tillräckligt insatt i sakfrågan…”

Och då sitter ändå Gunnar Lidell med i ägarsamrådet, ägarsamrådet som får direktinformation av förbundet åtminstone en gång varje kvartal! Som i april i år. Då meddelade Kunskapsförbundet svart på vitt i en tjänsteskrivelse:

”Detta innebär i konstruktionen av uppdragsavtal (konstant påse pengar) att platserna för Gymnasial vuxenutbildning minskar …”

Så visst visste Lidell. Eller borde ha vetat.

I skrivelsen avslutade Kunskapsförbundet med att begära mer pengar av ägarkommunerna Vänersborg och Trollhättan:

”…Kunskapsförbundets Väst framlagda ansökan hos medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg om utökat anslag för gymnasial vuxenutbildning 2014 och inleda dialog för 2015 års behov.”

nomoneyDet blev inga mer pengar. Inte i den budget som Vänersborgs kommunfullmäktige antog i juni i varje fall. (Trollhättan tar sin budget senare under året).

Nu är det inte bara Gunnar Lidell (M) som sitter i ägarsamrådet och pratar med Kunskapsförbundet. Det gör även Vänersborgs blivande ”statsminister” Marie Dahlin (S). Och efter aprilmötet hördes inga protester eller krav från Marie Dahlin om mer pengar till vuxenutbildningen.

De kommunala politikernas intresse och engagemang har inte varit så där gôrbra…

Det finns röster som hävdar att kommunalförbundet mellan Vänersborg och Trollhättan är en misslyckad konstruktion. Så långt skulle inte jag vilja gå. Inte så att det inte finns brister, för det finns det, men bristen på pengar hade funnits där även om Vänersborg och Trollhättan hade skött utbildningen var och en för sig. Förutsättningarna att få en bra gymnasie- och vuxenutbildning är större med ett kommunalförbund. Det är fortfarande min övertygelse.

Däremot behöver det göras något åt fullmäktigepolitikernas intresse… Och styrning.

Lutz Rininsland (V) har skrivit en motion om bristerna i styrningen av Kunskapsförbundet Väst. Rininsland pekar på att problemen måste utredas och yrkar att kommunledningen:

”återkommer till fullmäktige med förslag hur kommunikationen och beslutsgången kan förbättras”

vaknaKunskapsförbundets ”akuta” ekonomiska kris har det positiva med sig att politikerna i fullmäktige nu tycks vakna till och inse att något måste göras. Marika Isetorp (MP) har vaknat och skrivit en debattartikel. Och Marie Dahlin (S) har pratat om att 4 milj kr har avsatts till att förstärka förbundet. Det måste i så fall innebära att Trollhättan ska avsätta kanske 6 milj kr (eftersom Trollhättan är större).

Tyvärr kan jag emellertid inte hitta dessa avsatta pengar någonstans i papper eller protokoll från Vänersborg. Jag tror helt enkelt inte att det finns något beslut på ytterligare 4 milj kr från Vänersborg. Eller är det så att Marie Dahlin blandar ihop dessa pengar med de 10 milj kr som Kunskapsförbundet har fått i löfte att överskrida budgeten med (eller som det heter, ”det ska regleras i bokslutet…”) när det gäller ungdomsgymnasiet? (Dessa pengar är separerade från vuxenutbildningen.)

Det hindrar dock inte att Vänersborgs kommunfullmäktige skulle kunna ta ett sådant beslut i november. Om nu 4 milj kr från Vänersborg räcker… Jag tror knappast det. Det troliga är att det behövs omkring 8 miljoner från Vänersborg och omkring 12 miljoner från Trollhättan. (Förhoppningsvis kommer också riksdagspartiernas vallöften att infrias med mer pengar till utbildning.)

kunskapsforbundet_vastNYJag behöver nog inte upprepa alla argument på nödvändigheten av Kunskapsförbundets behov av att tillföras mer pengar. Det är bara att konstatera. Det som krävs är kort och gott handling.

Mer pengar till Kunskapsförbundet Väst snarast!

%d bloggare gillar detta: