Arkiv

Archive for 4 september, 2014

Mandatperiodens sista fullmäktige

4 september, 2014 2 kommentarer

reporterDet är inte utan att man börjar känna sig lite som en journalist. Även denna gång lyste nämligen TTELA med sin frånvaro. Nu har TTELA inte bara underlåtit att rapportera från tre valdebatter med samtliga partier från Vänersborg inblandade, nu har TTELA också slutat närvara när kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, sammanträder. Istället bevakade TTELA en debatt med ungdomsförbunden på gymnasiet tidigare under dagen. Jag undrar hur TTELA resonerar när de prioriterar vad som ska bevakas eller inte.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde innan valet var likt mandatperiodens första. De stora betongpartierna (M, S, FP, C och KD) slöt sig samman i samtliga frågor. Och dessutom tycktes vallöftena ha stannat utanför dörrarna till sessionssalen. (Se också Lutz Rininslands blogg från sammanträdet.)

lidell_talarstol2Det första ärendet på dagordningen handlade om att kommunfullmäktige skulle avge ett yttrande till Kammarkollegiet över en skrivelse från 8 hushåll i kommunen. De 8 hushållen har vänt sig till Kammarkollegiet för att få gränsen mellan Trollhättan och Vänersborg flyttad. De vill tillhöra Trollhättan. Nu skulle fullmäktige avge ett yttrande. Kammarkollegiet hade nämligen gett kommunen bakläxa för att det förra yttrandet bara var signerat av kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) och inte fullmäktige som Kammarkollegiet hade krävt. En smärre sammanblandning av fullmäktige och sig själv som Lidell hade förbisett…

Lutz Rininsland (V) tyckte att förslaget till yttrande var pinsamt. Det hänvisades till att Trollhättan hade sagt nej till en ändring av kommungränsen och därför skulle också Vänersborg göra det. Vad som inte skrevs var att Trollhättan hade sagt nej därför att politikerna i Trollhättan hade fått reda på att Vänersborg skulle säga nej. Och inte ville Trollhättan ha en grannfejd om 8 hushåll… Med andra ord, ett cirkelresonemang på hög nivå. Så typiskt.

Och inte nog med det. I bakgrundsmaterialet hänvisas till att en motion om att flytta gränsen redan har avslagits av fullmäktige. Men det var en helt annan, och mycket större, fråga, som inte hade med de 8 hushållens begäran att göra. För att inte tala om att det dessutom hänvisades till ytterligare en motion, en motion som fullmäktige inte ens har behandlat.

Man kan tycka hur som helst i sakfrågan, men nu handlade det om att yttra sig till Kammarkollegiet, som är den instans som faktiskt beslutar. Och då skulle man nog kunna begära att Vänersborg skickar en riktig och genomtänkt motivering till Kammarkollegiet.

lyssnaAtt alla partier i valrörelsen säger sig vilja lyssna till invånarna i Vänersborg, men inte gör det när det gäller, är kanske en annan fråga…

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville ha ett annat yttrande till Kammarkollegiet. Det ville inte de andra partierna…

Fullmäktige beslutade också att avsätta 88 milj kr till investering på Birger Sjöberggymnasiet. Äntligen, sa flera talare. Äntligen, säger jag med.

Nu påstod i och för sig Gunnar Lidell (M) under debatten, som inte var mycket till debatt eftersom alla var överens nu i valtider, att inget hade gjorts på gymnasiet sedan 60-talet. Det var väl en liten överdrift. När jag gick där så var gymnasietaket platt. Det är det inte nu. För att ta ett exempel.

Gunnar Lidell startade med andra ord sammanträdet lite trevande. Men han kom igen senare.

fastighet2Kommunen beräknas att göra ett överskott i år också. I debatten om att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få en del av dessa pengar, ungefär 10 milj kr, till fastighets- och gatuunderhåll, så sa Bo Carlsson (C) faktiskt något bra och tänkvärt.

Om dessa pengar inte hade använts före årsskiftet utan efter, så hade det kallats RUR, dvs kommunen hade använt pengar från tidigare års överskott. Då hade kommunen enligt M, FP, KD, VFP och MP inte kunnat använda pengarna. Då hade dessa partier kallat det ”att låna pengar”. Och det hävdar dessa partier med bestämdhet att kommunen inte ska göra. (I varje fall inte om pengarna skulle användas till skola och förskola…)

Sa alltså Bo Carlsson. (Fast parentesen var min.)

Kommunfullmäktige skulle också yttra sig över en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering, ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017”.

kurtkarlsson4Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna gjorde sin entré i talarstolen. Valrörelsen tog plats i salen.

Kurt Karlsson hade två synpunkter. När det gällde makt och mäns våld mot kvinnor, så tyckte Kurt Karlsson att innehållet var alltför överdrivet och ”politiskt korrekt”. Han menade att kvinnors våld mot män har ökat och detta, menade tydligen Kurt Karlsson, var ett lika stort problem som mäns våld mot kvinnor. Karlsson hänvisade också till vetenskapliga studier, dock utan att nämna vilka. Det kanske var säkrast så…

Marika Isetorp (MP) blev oerhört upprörd. Helt förståeligt.cykel2

”Jag blir bara arg!”

Isetorp menade att mäns våld är så oerhört mycket mer omfattande. Och så är det naturligtvis. Kurt Karlsson är ute och cyklar. Som vanligt.

Kurt Karlsson (fortfarande SD) ansåg också att det hedersrelaterade våldet skulle få en bra mycket större plats i strategin. Kurt Karlsson målade upp ett omfattande våld relaterat till religion, kultur och klannormer.

Tove af Geijerstam (FP) bet ihop för att bevara lugnet:

”Jag kan efter alla mina år i socialutskottet vittna om att det hedersrelaterade förtrycket förekommer mycket i alla familjer, i minst lika hög grad i svenska familjer.”

ma_illaKurt Karlsson och sverigedemokraterna har en otäck förmåga att skylla alla problem i samhället på de svagaste grupperna. Det handlar hela tiden om att slå neråt och slicka uppåt. De med makt görs till offer och de utan till syndabockar. Svaga grupper ställs mot andra svaga grupper – och de ansvariga går fria…

Det är en otäck tendens med dofter från svunna, bruna tider…

flygplanDet blev också en diskussion om kommunens förlusttäckningsbidrag på 840.000 kr till Fyrstads Flygplats AB. Det trots att frågan egentligen inte blir aktuell förrän det nuvarande avtalet löper ut. Miljöpartiet hade motionerat i frågan.

Miljöpartiet ville att flygresenärerna ska betala sina egna kostnader, medan Gunnar Lidell (M) ansåg att kommunens subventioner är nödvändiga för näringslivets skull.

Det blev en ganska lång diskussion. Lutz Rininsland (V) upplyste om att EU har lagt stränga restriktioner på det offentligas subventioner till flygets verksamhet. Just nu råder övergångsbestämmelser.

tyngdPå något sätt känns det som alla hade rätt på sitt sätt. Det är helt enkelt en fråga där man måste väga tyngden från olika intressen mot varandra. Intressant är emellertid att moderaterna i vissa fall, typ när det gäller företag som i det här fallet, är väldigt positiva till bidrag, men i andra fall, när det gäller de människor som verkligen behöver hjälp, är negativa…

Jag hade ställt en fråga till Gunnar Lidell om Re:newcell. Som svar fick jag bland annat en nyutkommen delårsrapport från Wargön Innovation. Och det var ju snällt. Jag återkommer när jag har läst och funderat klart.

Det ställdes fler frågor till Gunnar Lidell.

Lutz Rininsland frågade om restiden till Göteborg. Det står ju i moderaternas annonser att det tar 40 min, medan alla som åker vet att det tar 51 min.

drommar2Gunnar Lidell:

”Det finns potential. … Det är ett visionärt inspel.”

Rininsland tyckte att detta då borde framgå i moderaternas annonser, att annonserna typ gäller ett löfte i valrörelsen 2026…

Efter återigen en fråga från Rininsland och svar från Lidell kan det konstateras att Vänersborg bryter mot lagen och inte upprättar någon bostadsförsörjningsplan denna mandatperiod…

Men arbetet fortskrider, sa Lidell.

”Nästa mandatperiod ska det vara klart.”

Förhoppningsvis har vi en annan majoritet i fullmäktige då.

krigsofferKurt Karlsson avslutade mötet med att återigen antyda sitt förakt för samhällets allra svagaste grupper. Det gällde asylboendet vid Restad Gård. Jag ska inte gå närmare in på denna fråga, utan bara konstatera att asylboendet ute på Restad är ett resultat av ett avtal mellan ägarna till lokalerna och Integrationsverket. Kommunen har inte alls varit delaktiga.

Det handlar dock om medmänsklighet med människor som flyr krig. Och det framförde Gunnar Lidell på ett mycket bra sätt. Heders Gunnar!

Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna tog med sig valrörelsen in i sessionssalen, medan betongpartierna slöt sig samman till ett block.

%d bloggare gillar detta: