Arkiv

Archive for 16 september, 2014

Referat från BUN 15/9

16 september, 2014 1 kommentar

skrikaDet har varit en viss trafik på min blogg nu direkt efter valet. Jag antar att många förväntar sig att jag ska skrika ut min besvikelse och komma med förklaringar, eller bortförklaringar, till varför Vänsterpartiet tappade två mandat i Vänersborg. Och visst är jag både förvånad och besviken. Men jag väntar lite med att skrika och förklara och följer istället Roys råd, som jag fick på Facebook, så länge:

”Direkt efter att ett valresultat blivit klart skall det inte ageras. Det skall lutas tillbaka och blundas. Och tänkas.”

Barn- och Ungdomsnämnden hade sammanträde igår. På mötet fanns det ingen tid att varken luta sig tillbaka eller blunda. Det var nämligen fullt upp. Nämnden startade sammanträdet kl 13.15 och slutade inte förrän kl 19.30.

Det var för övrigt den ”gamla” nämnden som möttes, och ska så göra fram till årsskiftet. Det är ju den ordningen i kommunerna att det nya valresultatet inte slår igenom i nämnder och styrelser förrän den 1 januari 2015.

sammanbitenLedamöterna var för övrigt något dämpade när de anlände till kommunhuset och rum 225. Det var endast centerpartisterna som tycktes nöjda med valresultatet, Centerpartiet gick ju fram ett mandat. Sverigedemokraternas frammarsch (+4 mandat i Vänersborg) verkade dock lägga sordin på de flesta, till och med på socialdemokraterna, trots att de gick fram 2 mandat. (Innerst inne var de nog lite glada…) De andra partiernas ledamöter var sammanbitna, vissa av dubbla anledningar…

Nämnden fick som första ärende information om att den nya översiktsplanen i kommunen är under utarbetande. Den kommer invånarna så småningom att få ta del av och vara med och diskutera. (Redan nu kan du som är intresserad få mer info här.)

Förvaltningen informerade sedan nämnden om kunskapsutvecklingen bland kommunens elever. Kunskapsutvecklingen kan väl sammanfattas med att resultaten sakta går uppåt. De flesta skolor har egentligen väldigt bra resultat, men det är några som ”sticker ut” i negativ bemärkelse.

analyzeFörvaltningschef Javette redogjorde för förvaltningens analys av resultaten. Han såg brister i likvärdigheten mellan skolenheter, inom skolenheter (främst i 7-9-skolor) och att behörigheten bland lärarna sjunker. Åtgärderna för att öka likvärdigheten bestod i att se över skolstrukturen (även inom en skola), organisationen och resursfördelningen, t ex den sociala resursen. Menade alltså förvaltningschef Javette.dyster

Det här ska nämnden diskutera mer noggrant senare i höst.

I delårsrapporten (det var dags för den igen…) framgår det att prognosen för Barn- och Ungdomsnämnden är ”dyster”. Ett underskott på 7,5 milj kr beräknas för år 2014. Underskottet i grundskola-fritids beräknas bli 4,4 milj kr, Arena-Fritid 4,5 milj kr och musikskolan 0,6 milj kr. Inga särskilda åtgärder vidtas emellertid i nu-läget, mer än att enheterna ska iaktta återhållsamhet. Förvaltningen strävar också efter att försöka minska mediakostnaderna (el och värme mm). Det sistnämnda kan resultera i att man kortar säsongen för is och uppvärmningen av konstgräset på Vänersvallen.

honan2Nämnden fick också information om hur arbetet med den nya förskolan i kvarteret Hönan fortlöper. Och det var ingen rolig information…

Arbetet med den nya förskolan fortlöper inte… Det har helt enkelt blivit stopp.

Byggnadsnämnden fattade häromsistens inget beslut om bygglov, utan återremitterade hela ärendet… (Det har vi också kunnat läsa i TTELA och på denna blogg.)

Stadsarkitekt Wångblad hade estetiska synpunkter på den planerade förskolan. Wångblad var inte nöjd med fasaden på entrésidan och inte heller med taklutningen och höjden. Taket skulle vara platt. Vilket är en anmärkningsvärd tanke i det snörika Vänersborg. Men inget förvånar när det gäller byggnadsförvaltningen i den här stan. Synpunkterna från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen var dock inte estetiska. Här menade någon tjänsteman att antalet kvadratmeter per barn var för litet. Miljö och Hälsa kom fram till denna slutsats genom att av någon anledning räkna bort köks-, toalett- och andra ytor. Och sedan jämföra de kvarvarande ytorna med riktlinjer från Socialstyrelsen. Som inte längre gäller!

katastrofDet här är en präktig skandal med katastrofala konsekvenser. Byggnadsnämndens återremitteringsbeslut innebär att Barn och Ungdomsnämnden inte kan påbörja det planerade förskolebygget i höst. Och vilket är ännu värre. BUN kan inte utnyttja de avsatta investeringsmedlen för år 2014! Och dessa avsatta pengar får inte tas med till nästa år!!

Och häng med nu.

Eftersom de avsatta pengarna inte får tas med till nästa år, så måste BUN använda 2015 års investeringsmedel till förskolan på Hönan (då antagligen omritad och omprojekterad). Men dessa medel är avsatta till helt andra investeringar. Som nu måste skjutas fram till en oviss framtid!

Och inte nog med det. BUN måste dessutom skära ner på sina tilltänkta och nödvändiga investeringar, eftersom kommunstyrelsen samtidigt har bantat nämndens investeringsramar för de kommande fem åren. (Vilket var nästa punkt på dagordningen, men ärendena hörde liksom ihop.)

Av dessa två anledningar (inget bygglov för förskolan i år och mindre pengar till investeringar) kan Barn- och Ungdomsnämnden därför inte vidta nödvändiga åtgärder (investeringar) på en lång rad skolor och förskolor samt fritidsanläggningar, åtgärder som måste vidtas om nämnden ska kunna utföra sitt kommunala uppdrag och dessutom ge skolor och förskolor de nödvändiga förutsättningarna för att genomföra sina statliga uppdrag. Utan investeringar kan inte heller BUN garantera barnens, ungdomarnas och personalens hälsa och välbefinnande – förutom att BUN också åsidosätter myndighetskrav, regler och lagar…

Det blev mycket diskussion kring detta. Hur skulle nämnden agera?

Alla partier i nämnden var egentligen överens i sak, nämligen att nämnden måste få investera. De flesta partier var dock beredda att fatta beslut om både besparingar på investeringarna och framflyttning av de som kunde genomföras. Och sedan komplettera beslutet med en konsekvensbeskrivning, som på något sätt skulle ”friskriva” nämnden från konsekvenserna.

brasklappVi i Vänsterpartiet var dock tydliga med att vi inte skulle delta i ett sådant beslut. Vi menade att ett sådant beslut skulle innebära att nämnden blir ansvarig för alla konsekvenser. (Det finns vissa gamla rutinerade politiker som har blivit visa av erfarenheten…) Kommunstyrelsen och andra skulle typ strunta i vår ”brask-lapp”. Och bara se själva beslutet.

Därför sa Vänsterpartiet nej. Vänsterpartiet sa istället ja till att yrka på mer investeringspengar!

Det blev som sagt en långdragen diskussion.

Resultat blev – nämnden blev överens. Enhälligt!

Barn- och Ungdomsnämnden enades om att besluta, att till kommunstyrelsen helt enkelt översända förvaltningens ”besparingsförslag”, som tog hänsyn till kommunstyrelsens investeringsanvisningar, och som förvaltningen var skyldig att utarbeta. Nämnden lämnande naturligtvis också en motivering, förutom att förvaltningen hade gjort tydliga konsekvensbeskrivningar i sitt förslag.

kasta_tarningNu ligger bollen hos kommunstyrelsen och, ytterst, kommunfullmäktige. Eller om man ska ge nämndens handlande en mer klassisk touch:

”a´lea iacta est”

Sammanträdet slutade inte i och med denna diskussion, men resten av eftermiddagen/kvällen blev i viss mån lite av ett antiklimax…

Det kan väl passa bra att avsluta denna allra första eftervalsblogg med lite fakta från mångkulturens Vänersborg.

I Vänersborgs skolor talas 41 olika språk. De största språken är (i ordning): somaliska, arabiska, romani, albanska, bosniska och engelska.

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: