Arkiv

Archive for 1 september, 2014

Fråga om Re:newcell

1 september, 2014 Lämna en kommentar

questionLedamöterna i kommunfullmäktige har rätten och möjligheten att ställa frågor till de olika ordförandena i kommunens nämnder och styrelser. På onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige tänkte jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M):

Den 27 augusti hade Svenska Dagbladet en artikel om återvinning av kläder och textilier. Miljöminister Lena Ek vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förslag om ett insamlingssystem där producenterna själva tar mer ansvar för återvinningen skulle kunna se ut.

Det fick mig osökt att tänka på Re:newcell. Under politikerveckan i Visby i somras visade Re:newcell upp den, i varje fall i Vänersborg, berömda gula klänningen. Kommunen hade även ”ambassadörer” på plats.

Det är nog inte bara jag som är intresserad av hur det går med Re:newcells omtalade etablering i Vargön. Jag vet att det finns en avsiktsförklaring med Re:newcell och Vänersborgs kommun, en avsiktsförklaring som också har förnyats vid ett tillfälle för nästan exakt ett år sedan.

I den senaste avsiktsförklaringen står det under ”Gemensamt mål och åtaganden”:

”Parterna är införstådda med att Re:newcells målsättning är att investeringsbeslut kring fullskaleanläggning ska kunna tas inom 18-24 månader samt att ett positivt beslut påverkas av bland annat teknologiutvecklingen och av om etablering av en sorterings- och förbehandlingsanläggning kommer till stånd på Wargön.”

Min fråga:

Har kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) något att säga om när vi kan räkna med att nästa steg tas?

Kategorier:Hamnar
%d bloggare gillar detta: