Arkiv

Archive for 2 september, 2014

Att sticka huvudet i Sanden

2 september, 2014 5 kommentarer

struts_blundaFlera partier går i valrörelsen ut med att Sanden ska bebyggas. De mest drivande partierna för projektet är moderaterna och socialdemokraterna. De största betongpartierna vill se mer betong på Sanden. Om man ska vara lustig.

Fast planerna är inte särskilt lustiga.

Socialdemokraterna är svåra att diskutera frågan med. De har tydligen fattat ett internt partibeslut i frågan, och då är det så. Inget mer att diskutera typ. Och ger man sig inte som vänsterpartist, så får man höra argument som ”det ordnar sig bara viljan finns”. Eller, ännu vanligare, ”prata med Marie Dahlin, det är hon som är vår taleskvinna”.

Moderaterna pratar om att det är ”marknaden” som bestämmer om det ska byggas på sanden2Sanden. Jag vet inte vem den här marknaden är, men hen är inte med i moderaterna i varje fall. ”Nej, moderaterna vill inte bygga på Sanden, men det är ok om marknaden vill.” Får jag höra vid moderaternas valstuga vid torget….

Det känns onekligen som Vänersborgs största partier bedriver strutspolitik. Och det i ordets bokstavliga bemärkelse. För ska man bortse från alla hinder kring en byggnation av bostäder på Lilla Vassbotten (=numera Sanden), så krävs det att man sticker huvudet i Sanden.

pergamentFörst en kort historik.

Under den förra mandatperioden (2006-2010) hade den dåvarande kommunledningen bestående av Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C) storslagna planer för Sanden. Ett utvecklingsbolag, Vassbotten AB, bildades och kommunen skulle tillsammans med privata aktörer (RL Skand AB) bygga både bostäder och ett stort köpcentrum.

Planerna gick i kras. Parterna hade skilda förklaringar och vad som var den verkliga orsaken kom väl aldrig riktigt fram i ljuset. Något som för övrigt var mer regel än undantag under den förra mandatperioden. (Jag har en känsla av att det även kostade kommunen en del pengar… Vilket också var mer regel än undantag under den förra mandatperioden…)

Det var då det. Tillbaka till nutiden… Planerna på att bebygga Sanden lever alltså vidare.

fakta1Jag har försökt att ta reda på fakta som har redovisats om Sanden och planerna på byggnation.

Den 17 april i år behandlade Samhällsbyggnadsnämnden en skrivelse från tjänstemännen om hamnflytten till Vargön. I denna skrivelse togs också Sanden upp. Fast ganska kortfattat. Förvaltningschef Sophia Viktröm föredrog ärendet för ledamöterna i nämnden.

Skrivelsen slår fast att Sanden är ett område för framtida bostäder. Redan i maj 2008 beslutade nämligen Kommunstyrelsen att byggnadsför­valtningen skulle upprätta ett program för detaljplaner för området. Programmet upprättades fyra månader senare och som en följd av ett beslut i kommunstyrelsen i oktober samma år bearbetade byggnadsförvaltningen dessutom programmet.

Och visst, Sanden med närheten till centrum, kommunikationer och allt vatten runt omkring är väl lite av ett drömläge för bostäder. Det kan man inte argumentera emot. (Även om det finns de som anser att området passar bäst för industri, hamn och handel. Som det är nu alltså. De menar att det är ett bra område att locka hit företag med.)

Men…

Tjänstemännen skriver redan i inledningen till skrivelsen den 17 april 2014:

”Det finns dock hinder som måste övervinnas innan det kan bli aktuellt att bygga bo­städer där.”

FryserOch konstaterar kyligt på det språk tjänstemän använder när de är tveksamma, eller kanske till och med negativa, till hela idén:

”Planen rekommenderar att förutsättningarna för bostadsbebyggelse i området utreds. Vid beslut om bostadsbebyggelse erfordras en mycket långsiktig planering.”

En gång till:

”… en mycket långsiktig planering.”

Det finns nämligen många problem med området, mycket som talar mot en bebyggelse av Sanden.

0För att det överhuvudtaget ska gå att bebygga området så krävs det först och främst att hamnen och industrierna på Sanden flyttas till en annan plats. Men då ska man också komma ihåg att det även i framtiden måste finnas en kaj i området, där båtar kan lägga till vid broöppning. På denna plats måste också allmänheten ha tillträde. Det sägs också från kommunala tjänstemän att Sjöfartsverket vill ha kvar en nödkaj i hamnen. Om detta innebär något ytterligare, som tar plats, och pengar, vet jag inte i nu-läget.

Det finns hinder ja…

1För det första är mar­ken på Sanden utfylld av byggnadsmassor.

Det skriver förvaltningen kort och gott. Kommundirektör Ove Thörnkvist skriver lite mer när ärendet går vidare till kommunstyrelsen den 21 maj (2014):

”Området består av fyllnadsmassor som vi vet är förorenade, men inte av vad.”

Det står inget mer, men kommundirektören drar slutsatsen att detta bör utredas ytterligare. Och det ter sig väl helt naturligt. Kommunen har ju råkat ut för överraskningar förr när det gäller förorenade massor; vid t ex arenabygget och byggandet av bostäder vid Quality. Sanering av förorenade massor kan kosta stora, stora summor. Saneringen för t ex ett bostadshus vid Quality kostade kommunen 9 milj kr…

2Det andra problemet, trafikstörningar.

Tjänstemännen på Samhällsbyggnads skriver:

”I dag kommer störningarna från trafiken på Vassbottenleden och Dalbobron, från järnvägstrafiken och från båttrafiken och från industrier i den södra delen av området. Buller från vägtrafiken innebär att bostads­byggnader måste byggas speciellt oljudbullerskyddande.”

Förvaltningen konstaterar alltså buller och störningar från alla håll…

3Det som inte nämns, det är att det finns restriktioner från exempelvis Trafikverket, att bygga vid trafikleder där farligt gods transporteras. Och farligt gods, det transporteras rätt som det är på både järnvägen, Dalbobron och på kanalen. Det finns t ex regler och förordningar kring att balkonger, friskluftsintag och entréer inte får vara vända mot farliga godsleder. Jag tror faktiskt också att det är så, att det inte bör ligga bostäder överhuvudtaget 100 meter ifrån… Det handlar ju om att det kan ske olyckor med gaser och sådant. Visst, det kanske går att lösa, men kostnaderna lär öka.

Det här var egentligen en tredje punkt, dock inget som har nämnts i de kommunala skrivelserna. Men naturligtvis vet experterna i Byggnadsförvaltningen vad som gäller kring detta.

4Som en tredje (eller ska jag räkna den som en fjärde?) punkt tar tjänstemannaskrivelsen också upp närheten till industri. Det här utvecklas inte, det står bara att detta innebär:

”speciella åtgärder.”

Och det låter väl inte riktigt bekvämt. I varje fall torde även detta vara något som man måste veta mer om. Eller också köper kommunen upp marken och industrierna får flytta. (Jag återkommer till detta.)

Kommundirektören anger ytterligare två skäl i sitt yttrande till kommunstyrelsen.

5”Sanden ligger lågt och är därmed utsatt vid höga nivåer på Vänern enligt kommunens översvämningsprogram.”

Detta torde vara bekant för alla vänersborgare, i varje fall för de som var med vintern 2000-2001. Översvämning är en reell risk i Vänersborg, och Sanden är det område som ligger allra sämst till. Det handlar inte om det blir en översvämning. Det handlar om när.

En del kommuner försöker lösa problemen med vallar etc. Det visar sig dock oerhört kostsamt och i vissa fall dessutom omöjligt. Marie_Dahlin

Ett bra exempel på att sticka huvudet i sanden var väl när Marie Dahlin (S) diskuterade översvämningar i P4 Väst den 20 augusti 2012:

”Och då är ju översvämningsrisken ett bekymmer, men å andra sidan känner jag att kan man bygga i Holland så visst kan man bygga i Vänersborg.”

För snart 6 år sedan (dec 2008) kunde vi läsa följande på Sveriges Radios hemsida:

”Nederländerna satsar 75 miljarder euro för att skydda sig mot eventuella översvämningar i framtiden.”

Om det är möjligt för Vänersborg att lösa översvämningsproblematiken på Sanden, vilket vi inte vet eftersom inga utredningar har gjorts (vad jag vet), torde det driva upp kostnaderna för kommunen och skattebetalarna ordentligt. Frågan är väl också hur försäkringsbolagen ställer sig… Om det vet vi heller ingenting.

hus_nordkr5En sak vet vi, byggnadsförvaltningen säger nej till byggnation på t ex Hamngatan, Nordkroken och Gardesanna pga översvämningsriskerna. Och då kan man undra, varför tror kommunen att det går att bygga på Sanden, när Byggnadsnämnden inte ens tror att Andersson kan bygga en andravåning på sitt hus i Nordkroken?

6Kommundirektören nämner också, och nu är vi uppe i den femte (sjätte?) punkten.

”En splittrad ägarbild och befintliga verksamheter försvårar en omvandling från industriområde till bostadsområde.”

Det är helt riktigt som kommundirektören skriver (naturligtvis). Man skulle också kunna skänka en tanke på vad det skulle kosta kommunen att ”lösa in” all mark och alla fastigheter. Man kan väl förutsätta att ägarna ser tillfället att ta bra betalt för sin egendom, i synnerhet som de vet hur mycket kommunen traktar efter området. Vilket i sin tur naturligtvis påverkar priset för de som vill bygga där och, i slutändan, hyresgästerna.

Det är också en svårighet för kommunen att anvisa alternativa lokaliseringar för företagen.

7Var detta en sjunde punkt månne?

Alla dessa punkter sammantaget visar på nödvändigheten av att åtminstone utreda mer. Att som moderater och socialdemokrater (och faktiskt också centerpartister och, tror jag, både folkpartister och kristdemokrater) utlova byggnation är i det närmaste ohederligt utifrån de fakta som föreligger. Trots att det är val. Eller ja… Det ligger väl i och för sig i linje med traditionen hos dessa partier – beslut utifrån förhoppningar och önskedrömmar…

Vänsterpartiet anser att kommunen måste ha fakta på bordet innan saker utlovas och beslut fattas.

naven_bordet2Och det krävs tveklöst ytterligare utredningar innan några löften kan ges eller något ställningstagande kan göras överhuvudtaget.

Om en utredning skulle visa att byggnation är möjlig, så måste naturligtvis också kostnaderna för kommunen utredas. Allt tyder på att dessa blir gigantiska (i varje fall med kommunala mått mätt). Och då måste man också fråga sig – vem kan ha råd ha bo där?

I våra storstäder bygger företag dyrt, men där finns det ju å andra sidan massor med människor som är beredda att betala eftersom stigande marknadsvärden snabbt kompenserar för alla utgifter.

Om alla utredningar skulle visa att det vore ett bra och ekonomiskt rimligt alternativ för kommunen att bygga på Sanden, så bygg!

Men tills dess, stick inte huvudet i Sanden! Börja istället att bygga någon annanstans, varför inte på Skaven.

Kategorier:Sanden, Val 2014
%d bloggare gillar detta: