Arkiv

Archive for 14 september, 2014

BUN imorgon 15/9

14 september, 2014 Lämna en kommentar

val2014_1

Valdag.

Upp tidigt på morgonen och iväg med valsedlar till de djupa skogarna i Dalsland… Yrvaken och trött… Sundals Ryr, Brålanda, Skerrud och Åttersrud…

Och sedan var det dags att rösta själv.

The same procedure as every year.”

val2014_3Tydligen bor jag där Vänersborgs kommun börjar… Jag röstar i valdistrikt 1 på Norra skolan. Förra valet fick Vänsterpartiet 18,55% av rösterna här. Det ska bli mycket spännande att se hur resultatet blir idag. Det är lika osäkert som resultatet i hela kommunen…

Så vilket humör man är på när man kommer till morgondagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) får jag reda på först senare i kväll.

Jo, det är faktiskt sammanträde med BUN imorgon. De digitala handlingarna damp ner för omkring 10 dagar sedan, medan kompletterande handlingar dök upp i mailboxen i torsdags kväll.

Jag har inte haft tid att titta på det kompletterande utskicket förrän nu. Det var lite synd. Det står mycket där som folk kanske borde ha vetat innan valet. Å andra sidan, hade kommuninvånarna bestämt sig innan, så hade de väl inte ändrat sig nu.

underskottDet går inte bra för BUN, inte ekonomiskt. Det går tydligen bättre ”pedagogiskt”, men det får nämnden mer information om i morgon. BUN uppvisar ett underskott på 5,8 milj kr för perioden januari till augusti. Och det beräknas att underskottet hamnar på 7,5 milj kr vid budgetårets slut.

7,5 miljoner kronor är mycket pengar.

Underskottet beror på fler barn än beräknat i förskola/pedagogisk omsorg och högre personalkostnader i grundskolan än budgeterat. Det sistnämnda beror enligt underlaget på:

”svårigheter att få till en organisation som möter skollagens krav.”

Jag är inte säker på vad som åsyftas mer specifikt med ”skollagens krav”. Men jag blir ändå inte förvånad över det här underskottet inom grundskolan. Det skrev jag om redan när budgeten togs förra året. Det var egentligen uppenbart för alla som ville se att den budget som mini-alliansen (M+FP+KD) tog tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet inte var realistisk. Budgeten gav BUN futtiga +54.000 kr mer jämfört med året innan. Det var ett hån mot kommunens barn och ungdomar.

Förvaltningen kan uppenbarligen inte hålla budget, om den ska följa Skollagen.

Även Arena-Fritid beräknas göra ett underskott. Som vanligt. Årets underskott prognostiseras till 4,5 milj kr. Förvaltningen skriver:

”Underskottet avser i huvudsak driften av fritidsanläggningarna. Anläggningarna har ett stort underhållsbehov.”

Vänersborgs kommun och underhåll är en fråga för sig. Rent generellt så sköts inte underhållet på kommunens fastigheter som det borde. Och har så inte gjorts på många år. Nödvändigt underhåll skjuts bara på framtiden. Och så en dag står man där – med fastigheter och anläggningar som inte kan användas…

bombDet bristande underhållet är en tickande bomb… En bomb som tickar väldigt snabbt och högt just nu…

BUN står inför stora investeringsbehov. Förutom underhåll på en massa skolfastigheter, så vill nämnden också bygga en ny förskola i kvarteret Hönan, ha konstgräs i Brålanda, köpa in IT-utrustning osv osv.

Imorgon ska nämnden behandla ”Budget 2015/Mål- och resursplan 2015-2019: Reviderat budgetförslag avseende investeringar”. Det är nämligen så att kommunstyrelsen den 2 juni beslutade att återremittera investerings- och exploateringsplanen:

”Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att, utifrån kommunstyrelsens beslut om anvisningar 2014-03-12, inkomma med reviderade förslag till investerings- och exploateringsplaner.”

Det är helt enkelt så att kommunstyrelsen inte godkänner de investeringar som BUN vill göra de kommande åren. Bakläxa typ.

talkingOch det är egentligen konstigt att det har blivit så här, att BUN får bakläxa menar jag. Man skulle väl kunna tycka att de ledande moderaterna borde ha pratat, och ”synkat”, med varandra, dvs Gunnar Lidell (ordf KS), Lena Eckerbom Wendel (ordf BUN) och Christer Thobiasson (ordf SHB)…

Kommunstyrelsens (eller är det budgetberedningens?) bantade förslag på investeringspengar för BUN får enligt förvaltningens skrivelse enorma och förödande konsekvenser för verksamheten:

  • ”Barn- och ungdomsnämnden kan inte leva upp till de krav som finns på IT-satsningar avseende digitala lärverktyg och skolbibliotek enligt skollagen och Skolinspektionens krav på åtgärder.”
  • ”… konsekvensen kommer att bli förtätning i redan trånga lokaler, främst i centrum.” (gäller förskolor; min anm.)
  • ”…tillfälliga provisoriska lösningar och organisatoriska anpassningar…”
  • ”…inhyrda moduler…”
  • ”Arbetsmiljön är inte tillfredsställande.”
  • ”Om undermåliga ventilationsåtgärder inte åtgärdas så måste lokalerna vädras mer och kan få till följd förlängd skoldag och ökade skolskjutskostnader.”
  • ”En inspektion från myndigheter borde leda till föreläggande om åtgärder.”
  • ”Delar av idrottshuset och övriga anläggningar kan komma att stängas.”

Och Sörbyvallen kan glömma sitt konstgräs…

sjunkande_skeppDet är inte direkt ett dukat bord som mini-alliansen lämnar efter sig… Och inte heller kan socialdemokrater och centerpartister svära sig fria från ansvar – de styrde ju kommunen dessförinnan. Och underhållet var knappast bättre då. Det är nästan som jag tycker synd om de partier som ska ta över detta sjunkande skepp.

En sak är i varje fall klar när det gäller morgondagens sammanträde. Som vänsterpartist kan jag inte delta i beslut som leder till att Skollagen inte kan följas eller att våra barn och ungdomar får en allt sämre miljö eller kvalitet på undervisningen.

Och för resten, varför är det alltid så himla lätt att renovera i kommunhuset? Där byggs det ena efter det andra om, utan diskussion. Medan elever och skolpersonal tvingas jobba i undermåliga miljöer…

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: