Arkiv

Archive for 28 september, 2014

Det politiska läget i Vänersborg

28 september, 2014 Lämna en kommentar

Marie_DahlinPå måndag eller tisdag ska det nya styret vara klart. Det sa Marie Dahlin (S) till TTELA i onsdags:

”Förhoppningen är att vi på måndag eller tisdag har en konstellation.”

Och det är Marie Dahlin som håller i taktpinnen. Det är som bekant Marie Dahlin som ska bli kommunstyrelsens nya ordförande, Vänersborgs ”statsminister”.

Måndag är imorgon… Så idag söndag, så har vänersborgarna ingen aning om hur Vänersborgs nya styrande konstellation ska se ut. Vi i Vänsterpartiet har inte heller någon aning. Ingen har ringt, ingen har berättat. Vänsterpartiet står utanför alla diskussioner och uppgörelser. I varje fall med socialdemokraterna. Och, än så länge.

Det är viktigt vilka partier som Marie Dahlin och socialdemokraterna tänker luta sig mot för att styra Vänersborg de kommande fyra åren. Det är på många sätt avgörande vilka partier som de tänker sig ska stödja deras förslag i kommunfullmäktige. Det kommer nämligen att säga en hel del om vilken politik vänersborgarna kan förvänta sig fram till 2018.

BoCarlssonDet är väl bara en sak som är säker, Bo Carlssons centerparti lär ingå i Marie Dahlins planer. Socialdemokraterna och Centerpartiet har samarbetat tätt under 12 år och det finns inga tecken på att samarbetet ska upphöra. Tvärtom. Samarbetet tycks bli allt tätare. Det är nästan så att man har svårt att se att det är två olika partier.

Vilka partier som ska ingå i det nya styret är också viktigt av andra skäl, det påverkar hur fördelningen av platser i nämnder och styrelser ska bli. Och här handlar det inte bara om själva fördelningen mellan de olika styrande partierna. Vilka partier som hittar varandra och som samverkar, påverkar också fördelningen av antalet platser för respektive ”partikonstellation”. Och framför allt kommer tillsättningen av de åtråvärda och arvoderade posterna som ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i nämnderna och styrelserna att avgöras av vilka partier som samarbetar. Att få någon ordförandepost och sitta i ett presidium innebär automatiskt både mer information och mer ”makt” – över både process och beslutens utformning…

Men då är det inte bara de partier som socialdemokraterna vill samverka med som är av intresse. Även hur de andra partierna tänker kring samarbete är viktigt. Här handlar det om vilka partier som får möjlighet att sitta i nämnder och styrelser och dessutom kunna bli 1:e vice dataprogramordförande. Oppositionen har nämligen av tradition posterna som 1:e vice ordförande.

Det finns ett litet dataprogram som räknar ut antalet och fördelningen av platser för olika tänkbara samverkansmöjligheter. Jag tror att just i detta nu sitter representanter för varje parti med programmet och kalkylerar och simulerar… Det gör vi i Vänsterpartiet också.

Tipset är väl att den forna mini-alliansen, dvs moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, fortsätter sin samverkan. Det hoppas väl åtminstone kristdemokraterna som har mest att vinna på en samverkan. Partiets två mandat i fullmäktige räcker nämligen inte till för att partiet ska få platser i någon nämnd eller styrelse av egen kraft.

lidell_talarstol3Det lär dock bli det största partiet av dem, dvs moderaterna, som lägger beslag på presidieplatserna (1:e vice ordförande). Möjligtvis får folkpartiet en av posterna. Antagligen då Peter Göthblad i byggnadsnämnden eller Tove af Geijerstam i socialnämnden.

Välfärdspartiet fick bara två mandat i fullmäktige. Det räcker inte till någon plats i någon nämnd och styrelse, inte av egen kraft. Men vilka vill samverka med Välfärdspartiet? Det gjorde Vänsterpartiet och Miljöpartiet för fyra år sedan, en rent teknisk valsamverkan. Det gav Vänsterpartiet, och Miljöpartiet, extra platser, plus att Välfärdspartiet fick plats i några nämnder. Ett sådant samarbete tycks inte vara aktuellt i år, i varje fall inte just nu. trojka

Men vilka partier som ska ingå samverkan, politiskt eller tekniskt, får nog vänta tills alla vet hur Marie Dahlin tänker sig sitt styre. Det som ryktet förtäljer just nu är att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet pratar med varandra. En i min mening mycket intressant kombination. Dessa partier har nämligen stått väldigt långt ifrån varandra den gångna mandatperioden. Både politiskt och stundtals även på det personliga planet.

kurtkarlsson4Sverigedemokraterna står utanför all samverkan. Det är dock inte Kurt Karlssons eget val, inga andra partier vill ha med dem att göra. Fast jag skulle inte bli förvånad om Välfärdspartiet slänger ut en invit, mest för att Välfärdspartiet, som sagt, inte kan få några platser av egen kraft. I varje fall om inte Välfärdspartiet hittar någon annan samarbetspartner.

Sverigedemokraterna kommer dock att få platser av egen kraft, 6 mandat i kommunfullmäktige räcker för att få platser i alla större nämnder. Sverigedemokraternas stora problem är väl bara att de inte har tillräckligt med personer att fylla platserna. Kurt Karlsson kan ju inte sitta med överallt. Även om jag tror att han kommer att återfinnas i ganska många nämnder.

Vi i Vänsterpartiet kommer att få platser i alla större nämnder och styrelser av egen kraft. Det skulle kunna bli fler platser om vi samarbetar med något annat parti. Rent politiskt ligger miljöpartiet närmast för ett eventuellt samarbete. Men miljöpartiet har ofta visat sig vara ett mycket osäkert kort när det gäller samarbete. Partiet tycks ibland kunna samarbeta med vem som helst, bara partiet får igenom det allra minsta av sina krav, t ex att inte bebygga Mariedal Östra. Att Vänsterpartiet och socialdemokraterna/centerpartiet ska samarbeta är väl mindre sannolikt, även om vi har hittat varandra i några större frågor under mandatperioden, t ex landsbygdsskolorna och några budgetar. Å andra sidan står vi långt ifrån varandra när det gäller arenan, Sanden och hamnflytten till Vargön.

arena_vbgOch det är klart, varken Vänsterpartiet eller socialdemokrater/centerpartister har väl helt glömt alla de motsättningar som ligger bakom oss kring arenan, Toppfrys, JO-anmälningar etc…

Vänersborg har några spännande politiska dagar framför sig. Och det är Marie Dahlin och socialdemokraterna som har bollen. Det är först när denna boll är spelad som de andra partierna kan börja diskutera med varandra om eventuella samarbeten, politiskt eller tekniskt.

Kategorier:Val 2014
%d bloggare gillar detta: