Arkiv

Archive for 13 september, 2014

Vill du ha förändring i Vänersborg?

13 september, 2014 5 kommentarer

bralanda13sept_4Så har då valrörelsens sista politikerdebatt genomförts. Den hölls idag i Brålanda.

Och jag kan inte låta bli att undra…

Är Vänersborgs kommuninvånare nöjda med Vänersborgs kommun och Vänersborgs kommuns politiker? Eller vill de boende i Vänersborgs kommun ha en förändring?

Vänersborgs kommun har under de senaste fyra åren letts av en mini-allians bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater – under ledning av Gunnar Lidell (M). Många vänersborgare hade stora förväntningar på Gunnar Lidell då han tillträdde den prestigefyllda posten som kommunstyrelsens ordförande år 2010.

Men…

lidell_talarstol3Har Gunnar Lidell och mini-alliansen levt upp till de förväntningar på förändring som vänersborgarna ställde på dem? Har de skött barn- och ungdomsfrågorna på ett bra sätt? Har förskolor och skolor fått de ekonomiska medel till personal och undervisningsmaterial som barnen och ungdomarna behöver? Har alla barn och ungdomar fått det stöd de behöver och har rätt till? Var mini-alliansens förslag att lägga ner ett antal landsbygds- och andra skolor ett bra förslag? Var det ett riktigt beslut att lägga ner äldreboendet Gläntan? Har byggnadsfrågor skötts på ett för vänersborgarna tillfredsställande sätt? Har Gunnar Lidell hanterat arenafrågan som vänersborgarna önskade? Är mini-alliansens inriktningsbeslut att flytta hamnen till Vargön för ett antal hundra miljoner bra?

Kan man svara ”ja” på dessa frågor, då ska man naturligtvis rösta på Gunnar Lidell eller något av de partier som ingår i mini-alliansen.

Är man inte nöjd med Gunnar Lidells styre, svarar man ”nej” på frågorna – då ska man rösta på något annat parti.

Marie_DahlinSka man istället rösta på Socialdemokraterna eller Centerpartiet? Leder en röst på Socialdemokraterna eller Centerpartiet till förändring?

Socialdemokrater och centerpartister har samarbetat under snart 12 år och samarbetet tycks ha blivit allt intimare. En röst på det ena partiet är i praktiken en röst på det andra. Eller rättare sagt, en röst på något av dessa partier är en röst på Marie Dahlin (S) som kommunstyrelsens BoCarlssonordförande och Annie Lööfs partikollega Bo Carlsson som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Är det detta som vänersborgarna vill se den kommande mandatperioden?

Socialdemokraterna och Centerpartiet hade makten i Vänersborgs kommun under åren 2006-2010. Det var en mycket dyr period för Vänersborgs skattebetalare. Då byggdes Arena Vänersborg för den otroliga summan av 300 milj kr. Då var TV här och gjorde reportage kring Toppfrysskandalen, när kommunen förlorade 9 milj kr på ett bräde. Svt uppmärksammade även utbetalningar till en konsult som var kompis med ledande socialdemokrater och vars utredning var i det närmaste totalt intetsägande. Bo Carlsson glömde att skriva på ett papper kring Solängen som gjorde att kommunen förlorade 17 milj kr i momspengar. Bara för att nämna något av det som hände…

Och alla dessa katastrofala ”misstag” betalades bland annat av barnen och ungdomarna. Socialdemokraterna och Centerpartiet sparade enormt på grundskolan under sin tid. 140 lärartjänster försvann från kommunen. 140 stycken! Vänersborgs skolor har inte hämtat sig från denna enorma nedskärning än!

Har väljarna glömt hur det var den förra mandatperioden? Är Socialdemokraterna och Centerpartiet förlåtna? Tycker vänersborgarna att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska få en ny chans att leda kommunen?

Svarar man ”ja” på dessa frågor, då ska man naturligtvis rösta på Marie Dahlin och Bo Carlsson.

Svarar man ”nej” – då ska man rösta på något annat parti.

kurtkarlsson4Är Sverigedemokraterna ett alternativ?

Visst. Men bara om man tycker att det är helt på sin plats med politiska representanter som inte sätter sig in i frågorna, som inte läser kommunala protokoll och handlingar, som inte läser utredningar, som inte deltar i debatter etc. Och som i stort sett alltid avstår från att delta i kommunfullmäktiges beslut.

Tycker vänersborgarna att de vill ha kunniga och insatta politiker som vet vad de talar om – då är Sverigedemokraterna inget alternativ.

Välfärdspartiet? Miljöpartiet?

MorganLarsson_kommunisetorp_ekoMiljöpartiet och Välfärdspartiet är inte helt lätta att förstå sig på. Väldigt mycket kretsar kring det egna partiet och den egna ledaren. Det handlar mer om att synas än att fatta bra beslut. En liten skog i Mariedal kan t ex bytas mot ett äldreboende på Gläntan (Miljöpartiet) eller chansen till lite inflytande (Välfärdspartiet).

Tack vare att dessa partier aldrig haft chansen att ta ansvar för Vänersborgs styre, så har de inte heller kunnat göra några misstag.

Så visst kan en röst på Miljöpartiet och Välfärdspartiet leda till förändring i Vänersborgs kommun. Frågan är bara – vilken förändring?

Om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hur kommunen har skötts de senaste åtta åren, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med de ekonomiska resurser som har gått till kommunens barn och ungdomar, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med behandlingen av de äldre som bodde på det nedlagda Gläntan, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hanteringen av byggnadsärenden, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med hanteringen av Arena Vänersborg, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med att kommunen ska lägga ner hundratals miljoner kronor på en oviss hamnflytt till Vargön, om Vänersborgs kommuninvånare inte är nöjda med att beslut fattas på förhoppningar och önsketänkanden – då finns det inte många partier att välja på.

V_logga_mindreDet finns ett parti som har redovisat sitt politiska arbete under hela mandatperioden. På Vänsterpartiets hemsida, på Lutz Rininslands blogg och på min egen blogg har vårt arbete redovisats in i minsta detalj. Vi har velat visa vad Vänsterpartiet gör, vad vi tycker och hur vi resonerar. Vi har velat ge alla vänersborgare information om det politiska spelet i kommunen och vi har velat bjuda in alla kommuninvånare till en diskussion om vad som är bäst för Vänersborg och hur Vänersborg bör styras.

Och vi i Vänsterpartiet är stolta över vårt arbete.

Med andra ord:

Vill du ha en förändring i Vänersborg – rösta på Vänsterpartiet!

Och har du redan röstat, kom ihåg att du kan rösta en gång till. Den senaste rösten, är den som gäller…

Kategorier:Val 2014
%d bloggare gillar detta: