Hem > BUN 2017, SD > BUN: Sverigedemokratisk beslutsångest

BUN: Sverigedemokratisk beslutsångest

mariedal_norraIdag hade Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) sitt majsammanträde. Det avslutades på eftermiddagen med besök på särskolorna i Mariedal och Norra skolan.

Sammanträdet började annars med en så kallad verksamhetsuppföljning. Nämnden fick veta att förvaltningen hade initierat ett ”projekt” där några rutinerade speciallärare hade åkt runt och besökt kommunens förskolor. De hade studerat undervisningen och kunskapsutvecklingen utifrån de kriterier som Skolinspektionen hade använt i sina inspektioner. (Dock inte av förskolorna i Vänersborg.) Nämnden fick reda på att det fanns en del att förbättra på förskolorna.

Det var ett bra initiativ. Pedagoger behöver ibland input och synpunkter från välvilliga ”inspektörer” utifrån. Det är ett bra sätt att stimulera till pedagogisk diskussion och utveckling ute på förskolorna. Det borde dock, anser jag, vara en uppgift för förskolecheferna, respektive rektorerna på grundskolorna. De borde få tid till detta, dvs tid till att vara de pedagogiska ledare som Skollagen förutsätter. Men det kan de inte få, och har inte, så länge kommunen lägger på dem en massa andra uppgifter, som t ex fastighets- och personalfrågor. Dessa uppgifter, och andra, borde särskiltsmiley_flirt anställda utföra. Anser jag. (Vi får se om moderaterna tar detta förslag och gör till sitt eget. Som de har gjort med tanken på ett tvålärarsystem… ;) )

När det gäller situationen på våra förskolor så finns det just nu platser för alla kommunens barn. Problemet är ”bara” att platserna inte alltid finns på de förskolor som föräldrarna efterfrågar. Så finns det inga platser i Frändefors, Tärnan och centrum, medan det finns lediga platser på Onsjö.

Det blev en del diskussion kring delårsrapporten. (Ja, det var dags för denna, igen…)

delarsrapportDelårsrapporten kommer lite olägligt när det gäller nämndens förväntade resultat. Förvaltningen har inte och kan inte mäta dessa resultat i detta läge, så tidigt på året. Därför finns det inga gröna ”ploppar”, dvs de ploppar som visar att nämnden har uppnått sina mål. Men trots att det är omöjligt för förvaltningen att uttala sig om de förväntade resultaten, så är den ändå tvungen att upprätta en sammanställning – och lämna den vidare i hierarkin. Så fungerar byråkratin… Dokumentationen är viktigare än verksamheten…

underskottI delårsrapporten ingår också ekonomin, och då blir det intressantare. BUN beräknas göra ett underskott i år på 16,9 milj kr. Den stora minusposten är grundskolan som står för ett prognosticerat underskott på 18,2 milj kr. Men då är inte de pengar inräknade som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2016 att BUN skulle få om elevantalet ökade. Vilket elevantalet har gjort med råge…

Som bekant är för läsare av denna blogg, så har inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) behagat ta upp denna fråga i kommunstyrelsen. Därför ska jag för övrigt, på morgondagens fullmäktigesammanträde, ställa en fråga till Dahlin om detta. (Se ”Grundskolan – hot om drastiska nedskärningar!”, där man också kan läsa mer i detalj vad frågan handlar om.)

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C), som tillhör det styrande blocket av partier, lämnade därför följande förslag till beslut:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad delårsrapport per den 30 april 2017 med helårsprognos.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att avvakta med att vidta beskrivna åtgärder i väntan på Kommunstyrelsens utbetalning av medel som kommunfullmäktige reserverat till Barn- och utbildningsnämnden i budget 2017.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på eventuella åtgärder som ej är av personalnedskärande karaktär till september månads sammanträde.
Barn- och utbildningsnämnden ser det som orealistiskt med personalnedskärningar i verksamheten eftersom förskola, grundsärskola och grundskola fått ett utökat barn- och elevantal.
I övrigt överlämnas rapporten till ekonomikontoret.”spara2

Och det var ett bra förslag – med ett undantag:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på eventuella åtgärder som ej är av personalnedskärande karaktär till september månads sammanträde.”

question_mark2Varför ska förvaltningen leta sparåtgärder (för det var det som detta avsnitt handlade om) när kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska få mer pengar? BU-förvaltningen ska väl inte behöva ägna en massa tid åt att leta besparingar när kommunstyrelsen är skyldig att betala ut pengarna?

Vänsterpartiet föreslog att ”sparparagrafen” skulle strykas och den övriga texten bli nämndens beslut.

Det blev votering…

wesleyOch då fick Ola Wesley (SD) stora skälvan… Han fick uppenbarligen beslutsångest.

S+C+MP förordade ordförande Anderssons förslag, V+M+KD (L och VFP hade inga ledamöter närvarande på dagens sammanträde) ville stryka ”besparingsparagrafen”.

Näst siste ledamot att rösta var Wesley (SD), han hade avgörandet i sin hand – det stod 4-5 och kvar att rösta var bara ordförande Andersson själv, och hur han skulle rösta var ju tämligen solklart…

tid_gar_langsamtWesley behövde betänketid. Det var 30 långa sekunder…

”Vi kör ett ja då.”

Sa Wesley (SD) till sist.

6-5 för ordförandes förslag. Då märkte ordförande att det hade blivit lite fel i voteringspapperen. Och voteringen fick göras om.

När turen kom till Wesley – avstod han.

5-5. Men eftersom ordförande har utslagsröst så vann ändå ordförandes förslag.

Jag undrar hur Wesley hade röstat om voteringen hade fått göras en tredje gång… Kanske hade det blivit ett nej då?

Nämnden diskuterade också lite om informationsmötet i Väne-Ryr som föräldraföreningen hade bjudit in till. Tre av nämndens ledamöter hade varit närvarande på det mötet. Men det har jag redogjort för i en tidigare blogg. (SeSkola i Väne-Ryr?”.)

sernFlera politiker har under de senaste dagarna varit på en konferens med SERN i Forli, som ligger i Italien. Det är Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Peter Göthblad (L) som har fått den äran att representera politikens Vänersborg. Eftersom SERN håller på med en del samarbetsprojekt med skolor så undrade jag om någon i BUN:s ledning eller i BU-förvaltningen hade blivit inbjudna att representera Vänersborg.

Det hade de inte…

Kategorier:BUN 2017, SD
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: