Hem > Brålanda, Kommunfullmäktige 2014, Ursand > Fullmäktige – och lite om Brålandabadet

Fullmäktige – och lite om Brålandabadet

Igår var det kommunfullmäktige. Ett ganska lugnt sådant. Det var bara snälla och harmlösa beslut. Inte alls som i Byggnadsnämnden… Ibland undrar jag om inte partierna samlar kraft inför den stundande budgeten i juni. Och framför allt, det stundande valet…

Det gäller naturligtvis inte Vänsterpartiet. Vi ångar på som vanligt. Förhoppningsvis märker vänersborgarna det. Dock kan vi knappast påverka fullmäktiges dagordning.

2014-03-26 18.11.14Kvällen inleddes med information av gäster från Botswana.

Vänersborg har samarbete, ett partnerskap, med Chobe i Botswana. Representanter från Vänersborg har varit där och nu återgäldas besöket. Det är ett 2-årigt projekt, som handlar om social inkludering med fokus på bland annat funktionsnedsatta och våld i nära relationer. Du kan läsa mer på botswanavbg.blogg.se.

Kommunfullmäktige beslutade igår om en ny nämndorganisation för nästa mandatperiod. Den stora, och enda, förändringen blir att alla frågor kring arena-fritid, musik och ungdom flyttas från Barn- och Ungdomsnämnden till en “nyinrättad” nämnd som kommer attbandyklubba kallas Kultur- och Fritidsnämnden. Kulturfrågorna blir naturligtvis kvar sedan tidigare.

Vi får väl hoppas att inte “bandykulturen” kommer att prägla den nya nämnden…

Förändringen innebär att Barn- och Ungdomsnämnden blir en renodlad utbildningsnämnd. Nämnden borde följaktligen byta namn till Barn- och Utbildningsnämnden – anser jag. Antalet ledamöter i denna nämnd minskas från 13 till 11 ledamöter. Noteras kan att nämnden då i stort sett bara hanterar lagstadgade uppgifter. Till skillnad från den nya Kultur-och Fritidsnämnden som vad jag förstår bara har en lag som styr dess verksamhet, Bibliotekslagen.

Alla partier var överens om förändringen i nämndorganisationen, utom Moderaterna. De ville nämligen slå ihop Byggnadsnämnden och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Det ville inte fullmäktige.

kurtkarlsson3Kurt Karlsson (SD) var lite sur för att inte Sverigedemokraterna hade blivit inbjudna till de diskussioner som föregick beslutet. Men det hade de enligt ordförande Anders Forsström visst blivit. Och allt tyder på det. Både Vänsterpartiet, Välfärdspartiet och de andra partierna (som inte sitter i PFU, där frågan bereddes) hade det. Det är nog så att Sverigedemokraterna inte har någon större koll…

Ursand diskuterades. Ärendet hette ”Planprogram för Ursands camping”. Ärendet tog ursand3cegentligen inte upp de viktigaste frågorna, som t ex att utreda ”åretruntboende” på Ursandsområdet “i anslutning till planområdet”.

Detta beslutade Kommunstyrelsen på egen hand, med knapp majoritet, att det skulle utredas. Efter ett förslag av Gunnar Lidell (M). Men det här får fullmäktige överhuvudtaget inte yttra sig om.

Kommunfullmäktige godkände ”Program för Ursands camping mm” och att Byggnadsnämnden upprättar en detaljplan med utgångspunkt från programmet.

Programmets syfte är att utreda och redovisa:

  • ”Lämplig övergripande markanvändning för området
  • Möjligheter att förbättra infrastruktur (vatten, avlopp, vägar och gång- och cykelvägar) till och från området
  • Allmänhetens tillträde till strandområde
  • Öka tillgänglighet till och från området”

Men det är som Lutz Rininsland sa från talarstolen:

”Under tiden som planprogrammet växte fram har åtminstone punkt 2 och 4 blivit överspelade – det behövs ingen utredning längre, investeringar är ju på gång och långt framskridna.”

gothbladDet är väl bara att hoppas att det blir en bra detaljplan frampå. Man kan väl dock ha sina tvivel på vad som händer och ska hända i Ursandsområdet… Särskilt som Byggnadsnämndens ordförande, den ständigt aktuelle Peter Göthblad (FP), inte ser några som helst problem med alla Bert Karlssons förehavanden, inklusive brott mot strandskyddet…

Nu finns i stort sett bara ett konstaterande att ingenting är klart, allt ska ske senare och först då kommer det att finnas en chans att säga nej. (Det går att läsa mer på Vänsterpartiets hemsida även på min partivän Magnus Kesselmarks blogg.)

Det inkom i vanlig ordning också en del motioner, men de ska behandlas och beredas innan det kommer några konkreta förslag att ta ställning till. Marie Dahlin (S) lämnade in en intressant interpellation om nedläggningen av Gläntan. Den ska Socialnämndens ordförande Tove af Geijerstam (FP) besvara nästa sammanträde. Det blir intressant.

MorganLarsson_kommunMorgan Larsson (VFP) motionerade om att Vänersborg ska ha en äldreombudsman. Det skulle nog behövas. Då hade med all säkerhet denne ha stoppat Morgan Larssons med fleras beslut att lägga ner Gläntan…

Även ett medborgarförslag om tågstopp i Brålanda lämnades in till fullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde också taxa för viloplats vid djurkyrkogård för smådjur på Holmängen. Flera ledamöter såg väldigt positivt på att det äntligen har blivit en djurkyrkogård. En av dem var socialdemokraten Kate Giaever:

“Ärendet har tagit många många år. Det är en stor glädje att idag få fatta detta beslut.”

Det var nästan så att man kunde tro att Giaever talade om ett annat beslut…

Kate Giaever offentliggjorde nämligen i tisdags sin ”övergång” till Vänsterpartiet. Giaever är och har varit ledamot i kommunfullmäktige i många, många år. För Socialdemokraterna. Hon har också under sin aktiva tid i S varit ordförande i Byggnadsnämnden. Giaever blir en bra förstärkning i det redan starka vänsterpartilaget…

Välkommen till Vänsterpartiet Kate Giaever!

Som sagt. Det var ett lugnt sammanträde. Och när det är lugnt i sessionssalen – då är ordförande Anders Forsström nöjd och glad. Det var han igår.

Däremot är inte alla kvinnliga ledamöter så nöjda och glada… När TTELA publicerar bilder från fullmäktige så brukar det alltid vara på män. Eftersom Vänsterpartiet också är ett feministiskt parti, så råder jag bot på detta.

kvinnor

Till sist.

affarDet stod i gårdagens “Vänersborgaren” att det inte har funnits några skriftliga avtal för badet i Brålanda. Det är helt fel. Det är på badet i Hallevi som det inte har funnits några.

Annelie som har drivit badet i Brålanda i en massa år har skrivit till både Vänersborgaren och berörda i Kommunhuset. Annelie skriver:

Jag har haft skriftliga avtal i alla år, och NU målas jag ut som en bov! Hur vore det om alla höll sig till fakta och är ärliga när ni skriver i tidningar och går ut i media? Har tidningen ingen skyldighet att kolla upp de fakta som lämnas? Kan man bara anta att de stämmer? Att det blev fel i förra veckans tidning är fruktansvärt tråkigt, att det nu en vecka senare, när en rättelse ska göras blir fel igen är skamligt! Det här är FÖRTAL!!! Har det kommit ut någon artikel på Vänersborgs hemsida som jag kan hänvisa till?”

Det är mycket tråkigt, snällt sagt, för Annelie att felaktiga uppgifter sprids. Kommunen har dock publicerat en rättelse på sin hemsida:

“Då det har rått olika uppgifter kring skriftliga avtal när det gäller Brålandabadet, vill Vänersborgs kommun förtydliga att det har funnits årliga avtal mellan kommunen och extern part fram till och med den gångna säsongen 2013.”

Rätt ska vara rätt.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: