Hem > Centerpartiet, NÄRF, Skandal > Lögner i NÄRF!

Lögner i NÄRF!

lidell_talarstol3Inte för att han skulle erkänna det, men jag tror att kommunalrådet Gunnar Lidell (M) har läst mina bloggar om NÄRF…

Gunnar Lidell har nämligen ställt ett antal frågor till NÄRF. Och fått svar. Antagligen har Lidell velat kontrollera uppgifterna i mina bloggar, och samtidigt passa på att ta några steg vidare genom att ställa några följdfrågor. Och det tycker jag att Lidell gör helt rätt i. (Lidells brevväxling med NÄRF finns att läsa i kommunens diarium.)

skandiaGunnar Lidells första fråga är på många sätt den viktigaste:

”Förbundschef Per Andersson, hur mycket har han totalt erhållit i tjänstepension (Skandia), samt per månad från det han anställdes?”

perandersonnarf2Gunnar Lidell ställer alltså precis samma fråga som jag ställde till NÄRF och som jag också har redovisat i bloggen ”NÄRF – löner och avsked”. Lidell får samma dokument som jag fick i svar. Och där står det, precis som jag har redovisat, att NÄRF har betalat in 2.047.283 kr till Skandia sedan februari 2012 för Per Anderson.

I dokumentet till Gunnar Lidell har dock någon, för hand och för säkerhets skull, skrivit i utdraget till inbetalningarna till Skandia:

”Inbetald tjänstepension för Per Anderson.”

Det råder följaktligen ingen som helst tvekan att den tidigare förbundschefen Per Anderson har fått stora månatliga inbetalningar till en tjänstepension.

BoCarlssonNarfDe här inbetalningarna till en tjänstepension är unika i Vänersborgs kommun. De förekommer helt enkelt inte. Inte ens kommundirektören har denna förmån. Men NÄRF har tydligen en annan policy. Och Bo Carlsson (C). Det är ju Bo Carlsson som har skrivit på anställningsavtalet från den 22 nov 2011 med Per Anderson. Och det är i detta avtal som dessa förmåner har bestämts.

Jag skrev om denna pensionsförmån redan för 2,5 år sedan (se ”NÄRF”):

”Men det som slår mig är att NÄRF, förutom den höga lönen, också betalar en tjänstepensionsförsäkring på drygt 45.000 kr i månaden till sin förbundschef.”

tystnadVad jag vet så reagerade ingen då (3 juni 2013), inte ens Gunnar Lidell. Och därför trodde åtminstone jag att denna förmån var allmänt känd, och accepterad, bland de styrande betongpolitikerna. Fast de ville tala tyst om den exklusiva förmånen…

denyMen där trodde jag tydligen fel. Inbetalningarna till Per Andersons pensionsförsäkring var inte allmänt kända, i varje fall inte bland flera av de styrande politikerna. Förbundschefens pensionsförmåner har helt enkelt förnekats. Enligt uppgift har Bo Carlsson själv förnekat dem så sent som nu i höst.

Det här förnekandet av fakta hade jag ingen aning om. Och det torde ha fått min blogg från både juni 2013 och december i år att för vissa framstå som lögn och förbannad dikt. Och jag själv som lögnare.

nyhetMen mina trogna bloggläsare – det är än värre… Visst har det ljugits, också så att säga ”officiellt”. Men det är inte jag som har ljugit…

narf_protJag har i min hand mötesanteckningar från ett ägarsamrådsmöte den 17 mars 2014. (De finns också diarieförda i kommunens diarium av Gunnar Lidell.) Det är de officiella och justerade anteckningarna från ett möte mellan NÄRF:s politiska ledning och ledningen för de kommuner som ingår i NÄRF, dvs Vänersborg, Trollhättan, Mellerud och Färgelanda.

Politiker som var närvarande från Vänersborg var Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). Trollhättan representerades av Paul Åkerlund (S), Peter Eriksson (M) och Monica Hansson (S). Robert Svensson (C) och Johnny Stucken (S) var där från Mellerud, liksom politiker från Färgelanda.

I mötet var också flera höga chefstjänstemän representerade. Från Vänersborg var kommundirektör Ove Thörnkvist och ekonomichef Thomas Sannemalm, som även förde anteckningarna, närvarande. Noteras kan också att NÄRF:s förbundschef Per Anderson, liksom NÄRF:s ekonomichef Alicja Zawadzka-Przychodzen fanns på plats.

deny2Under punkt 8 i minnesanteckningarna står det:

”Gunnar Lidell ställer en fråga om extra pensionslösningar finns för förbundschefen, vilket dementerades. Ägarrådet konstaterade att frågan därmed är utagerad.”

Läs gärna citatet en gång till. Vad står det egentligen?rott_kort

Bloggläsare. Det här är unikt, det här är skrämmande. Det står nämligen i ett officiellt dokument från ett officiellt sammanträde att förbundschef Per Anderson inte hade några ”extra pensionslösningar”.

Och det vet vi, att det är en ren och skär lögn!

Det är en lögn nu och det var en lögn 2014! Förbundschefen Per Anderson hade ”extra pensionslösningar” från den dag han tillträdde sin tjänst!

Och det vet åtminstone två personer som satt på mötet. Förbundschefen Per Anderson själv visste det och Bo Carlsson visste det. Det var ju dessa två som undertecknade anställningsavtalet.

Ska jag leverera en kvalificerad gissning? Jag är övertygad om att också NÄRF:s vice ordförande Monica Hansson (S) och NÄRF:s ekonomichef Alicja Zawadzka-Przychodzen kände till anställningsavtalet och pensionsförmånen. (Zawadzka-Przychodzen är för övrigt vid sidan av sitt arbete i NÄRF också socialdemokratisk fullmäktigeledamot i Trollhättan…)pensionsforman2

Om det fanns någon mer som visste om sanningen om pensionsförmånen vet jag inte. Men det kan nog anses troligt…

Tänk! Är det inte svårt att både ta till sig och smälta att någon på det officiella sammanträdet dementerade, dvs förnekade, att Per Anderson hade extra pensionslösningar – på en direkt fråga från Gunnar Lidell? Det har jag.

Någon ljög alltså Gunnar Lidell rakt i ansiktet. Och inte bara det, någon ljög också mitt framför ögonen på Paul Åkerlund, Robert Svensson, Ove Thörnkvist, Thomas Sannemalm och de andra.

carlsson_pinocOch vem var det då som ljög på sammanträdet, vem var det som förnekade pensionsförmånen? Det framgår inte av anteckningarna, men som jag ser det kan det bara vara en person – Bo Carlsson! De andra på mötet visste ju inte säkert. Och de som visste, det fanns ju några, de skulle aldrig dra en lögn mitt framför ögonen på Bo Carlsson. De visste ju att Bo Carlsson visste. Och då måste de åtminstone avvakta för att höra vad Bo Carlsson sa innan de själva uttalade sig… Och hade Carlsson sagt sanningen hade ju ingen annan kunnat ljuga… Detta är, det vill jag understryka, en gissning från min sida. Fast en tämligen kvalificerad sådan om jag får säga det själv.

NÄRF har alltså betalat in 2.047.283 kr till Skandia sedan februari 2012 för Per Anderson. Och det har ju naturligtvis varit fördelaktigt för honom. Men ingen skugga ska falla över Anderson. Jag menar, NÄRF och ordförande Bo Carlsson ville ju ha honom som chef. Per Anderson framför då sina löneanspråk och sina krav. Och som anställd vill man naturligtvis ha så bra villkor som möjligt. Självklart. Och Bo Carlsson gick med på dessa villkor…

lidellGunnar Lidell (M) har idag skrivit ett brev till direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (Direktionen har för övrigt haft sammanträde idag… Jag tror att brevet lästes upp, men jag vet inte närmare vad som sades. Kanske står det att läsa i TTELA imorgon tisdag.)

Lidell är inte glad. Snällt sagt. Gunnar Lidell hänvisar i sitt brev till det svar han fick vid mötet den 17 mars 2014. Och som han trodde på. Det är väl inte att överdriva om man säger att Lidell känner sig något lurad…

Lidell skriver:

”Det mest uppseendeväckande, för att inte säga oacceptabelt, är hur NÄRFs förbundsledning kunde dementera att det fanns några ”extra pensionslösningar” vid Ägarsamrådsmötet.”

Det är tuffa ord från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Mycket tuffa…

sparkadFörbundschef Per Anderson är avskedad från och med årsskiftet. Det har beslutats av NÄRF:s ordförande Bo Carlsson och vice ordförande Monica Hansson (se ”NÄRF – löner och avsked”).

Per Anderson ska få behålla sin månadslön på 70.750 kr i ytterligare två år, men i beslutet står inget om pensionsförmånen. Enligt rykten på ”golvet” så ska inbetalningarna fortsätta i två år till, medan rykten i ”huset” säger att det är en förhandlingsfråga mellan NÄRF och Per Anderson. Och i så fall har de inte kommit överens än, för det finns fortfarande inget ”slutavtal” påskrivet av Per Anderson. (I varje fall inget som är diariefört denna dag den 21 december.)

Gunnar Lidell ställer tre följdfrågor till NÄRF:s direktion:

 1. ”Vem/vilka hos NÄRF har beslutat om den generösa tjänstepensionen för Per A ?
 2. Har Direktionen informerats, och i så fall när?
 3. Kommer utbetalningarna att fortsätta under förbundschefens uppsägningstid? (58.000:- x 24 månader= ca 1.4 mkr + lön ?)”

Det ska bli mycket intressant att se vilka svar som Gunnar Lidell får… (Fast svaret på den första frågan vet jag redan…)

Mitt i denna stora skandal kan jag slutligen inte låta bli att tänka:

BoCarlsson3Hur mycket har inte denne centerpartist Bo Carlsson kostat Vänersborgs kommun? Det var inte bara det att Bo Carlsson var inblandad i skandalerna kring arenabygget och försäljningen av Topp, Bo Carlssons missade namnteckning på Solängenpapperen kostade kommunen 17 milj kr i uteblivna momspengar. Dessutom misstänkte både revisorer och andra att fiberavtalet i Gestad kostade några miljoner för mycket… Och nu NÄRF… Och tydligen ska samme Bo Carlsson sköta fastighetsaffärerna med regionen angående Nuntorp…

Kan Bo Carlsson (C) sitta kvar som ordförande i NÄRF? Kan Bo Carlsson (C) sitta kvar som kommunalråd i Vänersborg?

Eller som Gunnar Lidell avslutar sitt brev till NÄRF:

”Fråga 4: Kommer de ansvariga inom NÄRF att ta sitt ansvar?”

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF, Skandal
 1. Rune Lanestrand
  8 januari, 2016 kl. 16:27

  Bo Carlsson är en fräck och fullkomligt skupelfri politiker som tydligen passar bra in i centerpartiet. Annars borde han varit avsatt för länge sedan.

 2. brålandabo
  22 december, 2015 kl. 09:41

  Det är vid sådan här bra bloggar och ttela-artiklar som snacket återigen börjar om som ofta har orden ”kompetens”, ”klia ryggar”, ”politikerförakt” och ”slöseri med andras pengar”. Oavsett om det handlar om bedrövliga anställningsavtal och lönenivåer, långa och dyra hyreskontrakt, sanslösa arena-projekt, osäkra textil-projekt, styrning av kommunalt bolag eller topp-affärer. Alltid finns det en höjdarpolitiker såsom kommunalråd eller en politisk nämndordförande bakom varje diskussion, beslut och underskrift.

  Men för att bli anställd som hög politiker (kommunalråd, mfl.) verkar ingen som helst utbildning behövas, bara helst en lång karriär från ungdomsförbundet och framåt som gett erfarenheten att argumentera för sina och partiets sakfrågor.
  Om det ingår arbete med avtal och förhandlingar är det kanske dags att Vänersborgs kommun inför utbildningskrav såsom högskola eller universitet. Kommunalråd och nämndpresidier behöver uppenbarligen utbildning. Har politiker en eftergymnasial examen med juridik, ekonomi eller statskunskap samt också examen inom respektive facknämnd ex.vis socionom, ingenjör, pedagog, mm. Då har allmänheten lite svårare att kalla sina högt betalda kommunalråd och nämndpresidier för inkompetenta.

 3. Adam Frändelid
  22 december, 2015 kl. 07:05

  Det måste rimligen ha förts samtal inom NÄRFs politiska leding hur villkoren för Per Anderssson skulle se ut i samband med anställningen.Det är ju en förhandlingsfråga mellan NÄRF och Per Andersson. Det kan väl orimligen enbart stanna på en ordförande att känna till villkoren för den högsta chefen på NÄRF. Det måste ju finnas ett intresse från hela direktionen att få reda på och ha insyn i hur avtalet för den högsta chefen slutligen ser ut även om jag förstår att alla inte kunde va med i samtalet med Per Andersson om hans löneanspråk och förmåner. Det känns möjligen som att NÄRF för det fall det inte finns får arbeta fram tydliga rutiner för hur man ska förfara i sådana här situationer.

 4. Kate Giaever
  21 december, 2015 kl. 23:11

  Ja vad säger man… Dina frågor angående Bo Carlsson är väl berättigade att ställa. Tyvärr vet nog både du och jag svaret…

 5. 21 december, 2015 kl. 20:14

  Jag tror att Bo Carlsson är lika storsint som L-G Ljunggren när det gäller att ta sitt ansvar. Eller som man säger, mycket snack men lite verkstad …..
  Dina uppgifter chockar mig. Fast, å andra sidan, det finns inget som kommer från politikerhåll i Vänersborg som egentligen kan förvåna längre.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: