Solvarm vann!

Det är en glädjens dag på Sikhall!

Familjen Solvarm fick idag ett permanent tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för sitt cirkulära och mycket omtalade VA-system, det så kallade “System Two”.

Det var oppositionens ledamöter som röstade för Göran Stenmans (V) yrkande på ett permanent tillstånd. De fyra som röstade för detta beslutsförslag var förutom Stenman (V) själv, Piotr Gabrys (M), Lennart Bergh (M) och Mathias Olsson (SD).

Underbart!

Tyvärr var det tre ledamöter som fortfarande höll fast vid förvaltningens (tjänstemännens) förslag. Det förslaget handlade som bekant om ett förlängt tidsbegränsat tillstånd med mängder av villkor och krav. Jag skrev om detta förslag i en tidigare blogg “Solvarm 9: Förvaltningens nya krav”. Om förslaget hade antagits hade det inneburit att Vänersborgs kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd hade gått emot domen från Mark- och miljödomstolen från den 2 september 2019. Domen slog ju fast att Solvarms VA-system sammantaget var bättre än kommunens.

De tre politiker som INTE ville ge familjen Solvarm ett permanent tillstånd för sitt unika VA-system var ledamöterna från de styrande partierna – Ann-Marie Jonasson (S), Anneli Guilotte (S) och Johan Andersson (C). Kom ihåg dessa partier i valet nästa år. Och alla ni centerpartister i Gestad- och Sikhallsområdet, notera hur centern röstade…

Varför röstade de emot? Ja faktum är att det är svårt att veta. Det framfördes nämligen inga argument från deras sida – varken för tjänstemännens förslag eller mot Göran Stenmans (V) förslag. Det var en stor tystnad. Och varför ordförande Ann-Marie Jonasson (S), som i kommunfullmäktige betonade sin lojalitet mot Sveriges lagar, hellre lyssnade på sina egna tjänstemän än de som är experter på lagarna, och miljöfrågor, domarna i Mark- och miljödomstolen, är det många som nu frågar sig.

Dessa ledamöters ställningstagande gör mig faktiskt bedrövad. Och särskilt för att de inte ens framförde några argument för sitt ställningstagande. 

Jag avslutar bloggen med att helt enkelt återge det beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade med röstsiffrorna 4-3 på Göran Stenmans (V) förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar Anders Solvarm tillstånd till avloppsanläggningen System Two på fastigheten Vänersborg Sikhall 1:20. Till anläggningen får anslutas spillvatten från WC samt BDT. Även matavfall från matavfallskvarn får anslutas.

Villkor/försiktighetsmått

 1. Avloppsanläggningen ska uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7 (mått på mängden syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet) och anges som utgående halt mg/l.
 2. Avloppsanläggningen ska uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (totalmängd fosfor) och anges som utgående halt mg/l.
 3. Avloppsanläggningen ska uppnå minst 50 % reduktion av kväve (totalmängd kväve) och anges som utgående halt mg/l.
 4. Avloppsanläggningen ska kontrolleras regelbundet. Kontrollerna ska dokumenteras och på begäran tillhandahållas tillsynsmyndigheten.
 5. Provtagning avseende BOD7, totalfosfor, totalkväve, intestinala entrokocker och escherichia coli ska genomföras vid ett tillfälle under januari månad varje år vid punkt Ö. Proverna ska analyseras av ett oberoende laboratorium som är ackrediterad av Swedac. Analysresultaten ska tillställas tillsynsmyndigheten.
 6. Avvikelser och driftstörningar ska skyndsamt meddelas tillsynsmyndigheten. Vid behov ska fastighetsägaren skyndsamt upprätta en åtgärdsplan.

För handläggning av ärendet tas ut en avgift om 8 400 kr /8 x 1 050 kr).”

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut är inte bara en seger för familjen Solvarm, utan också för rättvisa och sunt förnuft! Och miljön!

 1. Anders Johansson
  25 maj, 2021 kl. 18:17

  Äntligen!!! Så som dom har jobbat för detta beslut som egentligen är solklart.
  Nu önskar vi bara att du Stefan luskar o skriver lite om vad som händer med Detaljplanen i Sikhall, den skulle ju vara på plats inom 1-2 år vid informationsmötet om VA, visserligen innan alla skrev på VA.

 2. LasseVbg
  20 maj, 2021 kl. 10:07

  Så bra…undrens tid äro icke förbi. Nu kan miljö- och hälsoskyddsnämnden och förvaltningen börja jobba med väsentligheter, som att förbättra kommunens läckande avloppsanläggningar.

 3. Pontus
  19 maj, 2021 kl. 20:40

  Hurra!!!

 4. Åsa Olin
  19 maj, 2021 kl. 19:58

  Äntligen, bra att det finns politiker som orkar kämpa för rättvisa 🙏🏻

 5. Magnus Larsson
  19 maj, 2021 kl. 19:42

  Rätt beslut.
  En lättnad för Solvarm som inte bara varit ekonomiskt drabbad utan även mår dåligt.
  Jag hjälper ett annat par med en avloppsanläggning till en sommarstuga mitt i skogen.
  Miljö och ohälsa överdriver skyddsavståndet till vattenbrunnen, först med 100 meter vilket nästan ingen tomt klarar att uppfylla.
  Nu kräver dom 50 meter vilket nästan ingen tomt heller klarar.
  Paret är nu inne på att ta bort sin vattenbrunn och bara använda den till bevattning och istället ta tillvara på regnvatten.
  Kraven börjar bli lite väl hårda och omöjliga att uppfylla.
  Kommunens egna läckande ledningar har ett skyddsavstånd på 10 centimeter

 6. Per Sjödahl.
  19 maj, 2021 kl. 19:29

  Ett bra beslut, tycker jag.

 7. Gunnel Boman 8
  19 maj, 2021 kl. 19:12

  Äntligen

 8. Björn
  19 maj, 2021 kl. 19:00

  Äntligen lite vett!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: