Hem > Allmänt Vänersborg, Carlsson Bo, Centerpartiet, Magnus Larsson, Sikhall, VSS > Historien om Magnus Larsson (11)

Historien om Magnus Larsson (11)

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen ”Historien om Magnus Larsson (10)”.

Det finns ett dokument i kommunens diarium som “sticker ut” på ett anmärkningsvärt sätt. Det är ett nedskrivet vittnesmål från ett möte mellan föreningar och personer som alla trodde sig ha ett intresse av att stoppa Magnus Larssons fastighetsinnehav i Sikhall. Dokumentet ger en bakgrund och sannolikt även en förklaring till hela “förköpsskandalen”. Det är inte helt omöjligt att, om inte alla, så åtminstone väldigt många pusselbitar i och med detta vittnesmål faller på plats.

Det var ett möte sammankallat av Vänersborgs Segelsällskap i segelsällskapets lokaler på Sanden i Vänersborg. Vittnet, låt oss kalla honom ”Assar”, kontaktade senare Magnus Larsson och berättade vad som hade utspelat sig på mötet… Magnus Larsson blev säkert både förvånad, chockad och stridslysten när han fick reda på vad som hade sagts. När han förde det vidare var det inte alla som trodde, eller kanske ville tro, på vad han hade att berätta. Det var känsliga och bestickande uppgifter. Det var först några år senare som vittnet Assar skrev ner sitt vittnesmål, signerade det med namn, adress och telefonnummer och skickade det till kommunen. Där blev det diariefört och därmed en offentlig handling.

Assar kände inte Magnus Larsson vid tidpunkten för mötet på Sanden. Men han reagerade starkt på vad som sades och avhandlades på mötet. Han lärde sedan känna Magnus Larsson under åren som gick.

Assar var medlem i hembygdsföreningen i Gestad. Och föreningen var kallad till mötet. Mötet hölls enligt Assar strax efter att det hade blivit klart att Magnus Larsson hade vunnit budgivningen på fastigheterna Sikhall 1:4, Sikhall 1:6 och Sörbo 1:4. Han kom dock inte ihåg den exakta tidpunkten, men menade att det bara var några dagar efter att Magnus hade skrivit på köpeavtalet den 17 oktober 2005.

Det var Vänersborgs Segelsällskap (VSS) som hade tagit initiativ till mötet. Förklaringen till det var att de kallade föreningarna tidigare hade haft möten och VSS liksom de andra föreningarna hade intressen att bevaka i Sikhall. Segelsällskapet ägde fastigheten Sikhall 1:22 som i och med förvärvet hade blivit “omringad” av Magnus Larssons fastigheter. (Se bild.)

Och på Larssons fastighet låg det bland annat även en stenpir som segelsällskapet var intresserat av att använda.

Det jag ska återge nu är en persons vittnesmål, det är Assars vittnesmål. Det är således en sida av saken. Jag har inte talat med de andra personerna som uppges ha närvarat på mötet. Så jag vet inte vad de har för uppfattning om vad som avhandlades och sades. Men de har med all sannolikhet hört talas om det skriftliga vittnesmålet. Magnus Larsson har nämligen skickat med det i många skrivelser både till kommunen och till Länsrätten under åren. Han har också berättat om mötet för alla som har velat lyssna. Jag har aldrig hört att någon har dementerat uppgifterna.

Det finns inte heller några skrivelser i kommunens diarium som ger någon annan version av vad som sades på mötet. Och det är mycket anmärkningsvärt om de andra inblandade inte hade försvarat sig om de ansåg att vittnesmålet var felaktigt. De borde i så fall ha anmält vederbörande för förtal eller åtminstone skickat in en egen skrivelse till kommunen där de bemötte uppgifterna.

Jag har i samband med skrivandet av dessa bloggar tagit kontakt med vittnet Assar. Han står fortfarande fast vid uppgifterna. Det är sanningen menar han.

Med dessa ord tänker jag beskriva vad vittnet har skrivit om mötet strax efter att Magnus Larsson hade köpt fastigheterna i Sikhall i oktober 2005.

På mötet närvarade två representanter för Vänersborgs Segelsällskap. Det var dåvarande ordförande och en person som jag vet hade starka kopplingar till kommunens tjänstemannaorganisation (Arena-Fritid), åtminstone något år efter detta möte. (Jag avstår från att nämna namn.) Det var även två representanter för hembygdsföreningen i Gestad, vittnet Assar och föreningens ordförande. Dottern till hembygdsföreningens ordförande och hennes make var budgivare i fastighetsaffären som Magnus Larsson vann… Även en representant från Stiftelsen Sikhalls magasin var närvarande, liksom två personer från Brattens fritidsområde. Och så var det Bo Carlsson (C), som också hade varit spekulant och budgivare i fastighetsaffären. Carlsson hade dock betonat på mötet att han var där som privatperson och inte som kommunalråd eller ordförande i samhällsbyggnadsnämnden…

Till sist var kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) med via telefon. Magnus Larsson själv var inte kallad till mötet. Ja, han visste självklart inte ens om det.

Assar skriver i sitt diarieförda vittnesmål:

“Syftet med mötet var att säkra stenbryggan för allmänheten med kommunalt förköp, under kvällen drev Segelsällskapet och Bo Karlsson om att hela gården borde förköpas inkl avstyckad sommarstuga samt utmarker vid kiosken mm. Det var här telefonkontakter med kommunalrådet Lars-Göran Ljunggren gjordes. För att förköpet skulle gå igenom uppmanades berörda föreningar att skriva en anhållan om kommunalt förköp till kommunen, allt skulle nu tas från Magnus Larsson. Man förespeglade sedan hur de olika delarna skulle fördelas mellan närvarande föreningar.”

Det här är naturligtvis sprängstoff, om det är sant. Det är dels jäviga personer och dels höga politiker i Vänersborgs kommun, och en som är båda delarna, som tillsammans sitter och planerar hur de ska ta Magnus Larssons ärligt och rättmätigt köpta fastigheter ifrån honom.

Assar skrev också att Magnus Larsson under mötet hade:

“målats upp som mycket olämplig ägare av Sikhall 1:6”

Smutskastningen av Magnus Larsson satte tydligen igång direkt och blev en del av förköpsplanen.

Assar från hembygdsföreningen slogs av de inblandade personernas jävsituation:

“Vid mötet slogs jag av vilka starka krafter som verkade mot Magnus som person och vilka positioner de hade i beslutsprocessen med jävsituationer och egen vinning.”

Assar ville samtidigt med vittnesmålet om mötet också komplettera med en händelse som inträffade senare. Då kom han i kontakt med dåvarande stadsarkitekten – och fick återigen ta del av förtalet och ryktesspridningen, mot Magnus Larsson:

“[Stadsarkitekten] undrade om inte jag hört om allt negativt som sägs om Magnus Larsson och om jag gjort det borde ta avstånd från honom.”

Det här påstår alltså Assar att en hög tjänsteperson i kommunen sade till en vanlig kommuninvånare. Om det stämde torde det vara ett tämligen tydligt bevis på hur det pratades om Magnus Larsson i kommunhuset. Och vittnesmålet var sannolikt helt korrekt. Samme stadsarkitekt har nämligen utgjutit sig över Magnus Larsson som person även i andra sammanhang – enligt helt andra personer.

Och, det måste jag tyvärr tillägga. Det skvallras fortfarande om Magnus Larsson i kommunhuset. Det har jag hört både med egna öron och från åtskilliga vittnesmål. Det faller dock utanför denna blogg. Men jag hoppas att de som pratar och för illasinnade rykten vidare läser om när, hur och inte minst varför Magnus Larsson blev ett samtalsämne i kommunhuset.

Jag blev alldeles matt när jag alldeles nyligen läste ovanstående vittnesmål för första gången. Det är också en av anledningarna till att jag började gräva i hela förköpsaffären, och började skriva denna bloggserie. Det är svårt att tänka sig att ledande politiker, tjänstemän och andra konspirerar på ett sådant här sätt mot en enskild kommuninvånare. När de dessutom har egna intressen i ärendet… Jag vet inte hur man skulle reagera om man fick reda på att något sådant här hade drabbat en själv.

I detta fall påstår alltså ett vittne, skriftligt, att viktiga personer i kommunen, som i många fall alltså dessutom var jäviga, på ett möte hade förtalat en enkel skog- och jordbrukare från Sikhall och Gestad och dragit upp planer och riktlinjer på hur de skulle gå tillväga för att beröva honom hans rättmätigt och ärligt förvärvade egendom.

Det är sanslöst. Jag tror inte heller att jag är ensam om att nu, till sist, förstå vidden av förtalskampanjen och konspirationen mot Magnus Larsson.

Jag undrade i en tidigare blogg hur kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) kunde veta något om fastighetsaffären i Sikhall och varför den skulle vara intressant för kommunen. Och hur han mycket snabbt kunde formulera en skrivelse till kommunstyrelsen där han uppmanade till förköp av de fyra fastigheterna i Sikhall. (Se ”Historien om Magnus Larsson (4)”.)

Jag har med all sannolikhet fått svaret på de frågorna i vittnesmålet.

Det rapporteras om ytterligare ett möte i Segelsällskapets lokaler. Assar var emellertid inte närvarande då, så jag har inte en aning om vad som sades eller ens vilka som var närvarande.

Fortsättning följer i bloggen Historien om Magnus Larsson (12)”.

===

Bloggar i denna serie:

 1. Anders Johansson
  24 september, 2021 kl. 23:28

  Jag har iaf bestämt mig för vilket parti jag kommer rösta för i fortsättningen.
  Stefan är troligtvis på samma linje.

 2. Magnus Larsson
  24 september, 2021 kl. 12:26

  Det är en hel del okunskap och inkompetens som råder i vårat kommunhus.
  Det är så här som förvaltningslagen, PBL:en och strandskyddet är skrivet, det ska inte spela någon roll var i landet man bor eller vilken position i samhället man har så är lagen lika för alla. Om våran skakiga missbrukare på torget söker bygglov eller landshövdingen själv så är lagen lika.
  Det är det här dom inte klarar av att hantera i kommunhuset.

  • Anders Johansson
   24 september, 2021 kl. 13:52

   Men att öppet ljuga för dom som avlönar en är ändå att gå på tok för långt.

 3. Anders Johansson
  24 september, 2021 kl. 10:17

  Det är kommunens skattebetalare i Sikhall som blir lidande för denna Personliga Vendetta.
  Nu har alla medborgare betalat V&A avgiften så då har dom fått det dom ville från början.
  Att tjänstemännen säger att dom ser positivt på en detaljplan och landsbygdsutveckling visar sig nu vara rent skitsnack!

  Att detta får pågå i det upplysnings samhälle vi bor i är rent för Jäv…..

  Det är säkert ingen ide att gå till TTELA heller för dom kommer inte våga skriva om eländet som får pågå.

  Här är vi många i Sikhall som gått och längtat och framför allt ”trott på våra politiker” efter fler tomter, båtplatser, GC-väg, säkrare bilväg, belysning, sjöbodar, utveckling av badstrand (eller iaf något underhåll till skillnad från idag), att campingarna kan exploatera, att eländig skog och sly tas bort, men vi har blivit blåsta hela tiden.

  När personer som har hand om detaljplanen aktivt motarbetar den så kan man tänka sig hur dom sitter i kommunhuset o skrattar åt småfolket i Sikhall som är så dumma att dom tror på sina egna avlönade politiker.

  Sen gällande Segelsällskapet så har dom i alla tider sätt sig över bosatta i Sikhall, jag har aldrig varit med om att dom varit positiva till något som gynnar Sikhall, helst hade dom velat ha Sikhall för sig själva och det har dom nästan lyckats med då flera politiker är medlemmar i klubben.
  Dom och Kommunen har ALDRIG varit mån om det rörliga friluftslivet i Sikhall till skillnad mot Magnus Larsson som sätter sina privata ägor till förfogande.

  Jag har gång på gång haft möten och kontakt med kommunen och dom har hittat på alla möjliga kommentarer och ursäkter för att detaljplanen blir fördröjd,
  Tur att man har antecknat allt så man kan ta det vidare.

  Man är så förbannad på hanteringen att man sitter o skakar.

  • Birger Johansson
   2 september, 2022 kl. 08:15

   Har läst denna blogg och förundras över kommunen agerande har ni försökt att kontakta uppdrag granskning
   Birger

 4. Britt-Marie Tengblad
  24 september, 2021 kl. 02:34

  Magnus kan sköta Sikhall bättre än kommunen han kan göra det mer attraktivt än någon annan så sluta att förfölja Magnus man blir bara förbannad hur kommunen beter sig. Det är inte konstigt att vi inte får mer företagare för det är ständigt krångligt i Vänersborgs kommun.

 5. Kate Giaever
  23 september, 2021 kl. 20:19

  Jag blir uppriktigt ledsen när jag läste detta. Tvivlar inte ett ögonblick på att det har hänt.
  Att Bosse och Lars-Göran alltid varit som ler och långhalm har ju aldrig varit någon hemlighet, men att det var så här illa är ju för jävligt. Hur ska detta sluta, och när ska det sluta.

  • Anders Johansson
   24 september, 2021 kl. 10:26

   Det kommer sluta med att VSS får sina bryggor på kommunens mark som är avsett för det ”Rörliga fridluftslivet” och alla bosatta i Sikhall får se sly växa upp framför sina hus.

   • Tommy Fält
    29 september, 2021 kl. 22:37

    VSS har inga bryggor på kommunal mark!

 6. per-arne johansson
  23 september, 2021 kl. 20:03

  återinför tjänstemannaansvaret och förbjud kommuner att äga fastigheter de ej använder i daglig lag krävd verksamhet .

  • Kate Giaever
   23 september, 2021 kl. 20:24

   Paj, tror inte tjänstemannastyre är svaret. De är människor de med. En del är bra, en del är skit med egen agenda. Makt korrumperar var den än uppstår.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: