Hem > BUN 2015 > Barn- och Utbildningsnämnden 19/1

Barn- och Utbildningsnämnden 19/1

paGSå var då det nya politiska året anno 2015 igång! I varje fall för mig.

Idag genomförde nämligen den nya Barn- och Utbildningsnämnden (=BUN) sitt första sammanträde för mandatperioden. Både gamla och nya ledamöter lotsades framåt i förhandlingarna på ett tydligt och handfast sätt av nämndens nye ordförande Mats Andersson (C).

bla_fjarilOrdförande Mats Andersson var väl påläst och förberedd. Han hade till och med skrivit ner sitt inledningsanförande, där han med ganska högtravande ord manade till enighet och disciplin. Det hjälpte dock inte helt. Några kom för sent efter fikarasten och möttes av ordförandes tillrättavisning. Det var bra. Någon någonting ordning behövs det även i BUN…  ;)

Sammanträdet började redan kl 08.30, som ska bli den nya nämndens starttid under hela våren, och slutade inte förrän kl 16.45. Men då hanns hela den långa ärendelistan med. Dessutom hann nämndens ledamöter och diverse tjänstemän med att presentera sig för varandra. Tre av de närvarande politikerna var förresten lärare, vilket kanske bäddar för bra nämndbeslut i fortsättningen…  ;)

Jag har i diverse bloggar redogjort för sakinnehållet i de allra flesta ärenden som avhandlades på dagens sammanträde. (Se ”Nya BUN på gång”, ”Pengarna räcker inte!”, ”Mer om måndagens BUN”, ”Blir det några öppna möten?”, ”Ny detaljplan i Nordstan” och ”Viktiga kompletteringar i sista stund”.) Här tänkte jag redogöra för ”utfallet”.

open_doors2Ordförande Mats Andersson slog fast direkt i inledningen till sammanträdet, att frågan om att öppna nämndens möten för allmänheten inte skulle tas upp i nämnden förrän den utredning som kommunkansliet ska genomföra är klar. Kanslichef Katrin Siverby, som gästade dagens sammanträde, berättade vid ett senare tillfälle under mötet, att ”den praktiska handläggning”, som utredningen ska ta upp, handlar om t ex ”ska allmänheten kunna närvara när känsliga men ej sekretessbelagda frågor avhandlas?”, ”kan en del av ett sammanträde vara öppet och en del inte?”, ”kan ett sammanträde vara öppet den ena månaden, men inte den andra?” etc.

Jag kan ändå inte frigöra mig helt från känslan, och farhågan, att några politiker från de styrande partierna inte är helt bekväma med att öppna sammanträdena för vänersborgarna. Trots kommunfullmäktiges beslut. Men som det är nu är det bara för en ”vanlig ledamot” att gilla läget…

information3Nämnden fick en mängd information på sammanträdet. Förvaltningschef, verksamhetschefer, administrativ chef och elevhälsochef presenterade ”sina” verksamheter. Och det gjorde de, som vanligt, på ett mycket pedagogiskt sätt.

Dessutom redogjorde förvaltningschefen för de lagar och förordningar som reglerar och styr förskolans och grundskolans verksamhet… Förvaltningschefen informerade t ex om det fria skolvalet:

”Varje förälder har rätt att välja skola. Det är lagbundet.”

Och det är helt riktigt. Men tydligen verkar det som om inte alla rektorer i kommunen känner till detta… Förvaltningschefen får nog bli tydligare med denna information.

tarnaDet kan väl förresten också nämnas att nämnden fick reda på att nya rektorer för Brålanda/Skerrud, Tärnan F-6 och Norra skolan har utsetts. För övrigt meddelades också att Tärnan 7-9 ska byta namn till Silvertärnan…

Som sagt, mycket information, mer information. Det var om ersättningsregler och arvoden, det var om ”nuläge, behov och långsiktig organisation” osv. Man kan helt lugnt konstatera att nämnden står inför stora organisatoriska utmaningar under mandatperioden. Några skolor är redan nu ”överfulla”, andra tappar elever, vissa skolor behöver byggas ut och kanske behövs det också någon ny skola… Och situationen är liknande på förskoleområdet. (Det finns dock inga förskolor som tappar barn.) Nämnden måste ta ett långsiktigt grepp om situationen så snart som möjligt.

skola_bortJag kan inte låta bli att redovisa en fundering. Eller två. Kanske skulle Tärnan F-6 göras om till en högstadieskola, dvs flytta Vänerparksskolan 7-9 dit? Tillsammans med Silvertärnan skulle det då kunna bli en högstadieskola. Då skulle man kunna arbeta med integrationsfrågan med betydligt bättre förutsättningar. I det här scenariot skulle Tärnan F-6 kunna flyttas till Vänerparksskolan. Då skulle vi också få en skola närmare centrum vilket skulle vara en stor fördel. Kanske skulle den också kunna avlasta den ”överfulla” Norra skolan?

Men som sagt, vi får se vad som händer. Det tillsätts nog snart en utredning. Och den måste, enligt min mening, ta ett helhetsgrepp över hela situationen i Vänersborg.

pengar5Det blev också en del ekonomi. Nämnden gick ju med 17,1 milj kr i underskott förra året. (Jäpp, du läste rätt – 17,1 mkr.) I och för sig låg en del av underskottet på arenan och de andra fritidsanläggningarna – och dessa har ju nu överförts till Kultur- och Fritidsnämnden. Men BUN är i skriande behov av mer pengar.

Och detta ägnade dagens BUN en del tid åt…

brasklappNämnden blev helt enig om att gå till fullmäktige med ett yrkande om en ramhöjande tilldelning redan innevarande år på hela 23,4 milj kr. (Jäpp, du läste rätt igen, 23,4 mkr.) Samtidigt skickade nämnden med en brasklapp om att de 9 milj kr som nämnden har ”innestående” hos kommunstyrelsen också behövs, men den frågan tänker ordförande lyfta först nästa BUN-sammanträde. Nämnden gav också ett uppdrag till förvaltningen att noggrant analysera vad underskottet förra året beror på – i syfte att lättare nå en budget i balans innevarande år.

Komplicerat? Det är inget emot vad situationen blir för nämnden blir om den inte får några nya pengar…flirta2

karta_detaljplanNämnden yttrade sig också över förslaget till ny detaljplan för kv Poppeln och Pilen i Nordstan. På förslag av Vänsterpartiet, vilka annars?, ändrades skrivningen något i beslutet jämfört med förslaget, så att svaret blev positivare. Visst måste trafik- och skolsituationen i Nordstan lösas, men inte vill nämnden stå i vägen för nya bostäder i Vänersborg…

Undrar förresten, precis som Jenny som kommenterade en tidigare blogg, om det inte går att få plats med en ny förskola i området…

Kanslichefens två timmar ytterst intressanta föredrag (jag tycker faktiskt det!), om kommunal- och förvaltningslagarna, är något som jag tänkte återkomma till.

Men inte idag.

Sammanfattningsvis.

ordfklubbaDet var ett trevligt första sammanträde med den nya nämnden, där flera av nämndens nya ledamöter yttrade sig och gav prov på både insikter och engagemang. Och ett sammanträde där ordförande Mats Andersson skötte klubban på ett förtjänstfullt sätt.

Kategorier:BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: