Hem > Byggnadsnämnden, Juta, Restad Gård, strandskydd > Byggnadsförvaltningen och David på Juta (6/7)

Byggnadsförvaltningen och David på Juta (6/7)

Anm. Det här är en direkt fortsättning på bloggen ”Byggnadsförvaltningen och David på Juta (5/7)”.

Det som har beskrivits i fem bloggar om Jutafastigheten på Restad är på sätt och vis historia. Byggnadsnämnden fattade sitt beslut och rättsväsendet avslog alla Davids överklaganden. Och David och hans fru stod där med staket, trädgårdsland, skyltar mm som måste tas bort. Det mesta hade dessutom funnits där när David köpte fastigheten…

Davids drömhus hade blivit ett mardrömhus…

I Vänersborg är det känt att vi har en flitig, noggrann och plikttrogen miljö- och byggnadsförvaltning. I varje fall när det gäller ärenden rörande vissa personer, t ex i Solvarm i Sikhall, Magnus Larsson i Sikhall, blåbärsodlaren vid Hästefjorden, Arne på Nordkroken (se här) och David på Juta. Det kanske också kan förklara att det inte alltför sällan tar några månader innan invånarna kan få besked i olika byggärenden – byggnadsförvaltningen har andra saker som måste prioriteras…

Den 21 januari i år, 2021 alltså, så fick David och hans fru ett brev från Miljö- och byggnadsförvaltningen:

“… vill med detta brev informera er om handläggningen för strandskyddstillsyn återupptas på fastigheten.”

Förvaltningen ville förvissa sig om att David efterlevde villkoren i strandskyddsdispensen och att:

“tomtplatsavgränsningen är fastställd och att det därmed inte får finnas anläggningar eller anordningar utanför tomtplatsavgränsningen som avhåller.”

Byggnadsförvaltningen tappade nog några ord i slutet av meningen. Kanske skulle det stå typ:

allemansrättslig tillgång till strandområden”

Eller:

”ger en hindrande och starkt avhållande effekt och därmed strida mot strandskyddets syfte.”

En knapp vecka senare så stod två tjänstemän utanför Jutahuset. De kom en tidig morgon utan att ge sig till känna. De antecknade och fotograferade. Och det är väl i och för sig inget konstigt med det, det ingår i deras jobb. Men Davids fru som var ensam i huset undrade lite förskräckt vad som pågick.

Notera att bilden till höger är tagen inifrån huset och att tjänstemännen faktiskt står utanför den av byggnadsnämnden fastställda tomtplatsen/hemfridszonen. Det märks väl ganska tydligt att det inte blir mycket till “hemfrid” med den gränsen – särskilt inte om David och hans fru skulle sitta på altanen…

Tjänstemännen hittade mycket att anmärka på. Följande noterades och diariefördes den 27 januari:

 • “1 st odlingslott placerad utanför tomtplatsavgränsning
 • 2 st utemöbler placerade utanför tomtplatsavgränsning
 • 4 st planterade trädgårdsträd med inhägnad utanför tomtplatsavgränsning
 • 1 st staket vid sydöstra fastighetsgräns utanför tomtplatsavgränsning
 • 1 st klippt gräsmatta utanför tomtplatsavgränsning
 • 8 st trädgårdsbelysning utanför tomtplatsavgränsning
 • 1 st privatiserande skylt vid entrén till fastigheten”

Och allt dokumenterades med kamerans hjälp. Detta är bara två av fotografierna:

     

De utsända tjänstemännen konstaterade också under rubriken “Övrigt”:

 • “Avgränsning saknas längst tomtplatsavgränsning utifrån villkor i given dispens
 • 8 st lyktstolpar utanför tomtplatsavgränsning finns och har dispens.”

Två dagar senare, den 29 januari, damp det återigen ner ett brev i Davids brevlåda. Byggnadsförvaltningen meddelade att det som fanns utanför tomtplatsavgränsningen inte fick finnas där. Detta eftersom åtgärderna:

“hindrar och avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.”

Och därmed strider åtgärderna på “Jutatorpet” mot:

“strandskyddets ena syfte att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden”

Inte ett ord om att i stort sett samtliga dessa “åtgärder”, dvs odlingslotten, staketet, trädgårdsträden och den privatiserande skylten, redan fanns där när David köpte fastigheten. Ja, till och med utemöblerna/trädgårdsstolarna har den förre ägaren av Juta lämnat kvar på platsen. Men, det är sant – David har klippt gräset… (I morgondagens avslutande blogg presenteras ytterligare information kring de tidigare ”åtgärderna”.)

Och visst, David har satt upp trädgårdsbelysningen nere vid vattnet (se bild nedan). Det var bara det att David och ägaren till strandremsan, tillika laxhuset och bryggan samt fastigheten söder om Davids, trodde att de satte upp belysningen på hans, den andre fastighetsägarens, mark. Han tyckte nämligen att det var helt ok. (Det var innan de förstod att älven hade eroderat bort ganska mycket av strandkanten och marken. Vilket jag har skrivit om tidigare.)

Jag kan dessutom avslöja en eller kanske två hemligheter. Den “privatiserande skylten vid entrén till fastigheten” står på den andre mannens fastighet, liksom faktiskt också hälften av “staketet vid sydöstra fastighetsgränsen”… Detta staket fanns som sagt där när David köpte fastigheten. Och David kan naturligtvis inte och får inte ta bort ett staket, eller skylt, som inte står på hans mark.

Är det inte fantastiskt att byggnadsförvaltningen och byggnadsnämnden har så fruktansvärt dålig koll på fastighetsgränser och kartor när de kräver åtgärder mot fastighetsägare med hot om vite. Jag vet inte om det finns något annat ord än – skandal?

Det kan även noteras att tjänstemännen inte heller nämner den bro som David på egen initiativ och bekostnad har satt upp över den djupa ravinen och bäcken. Den bro som de facto är en förutsättning för att folk överhuvudtaget ska kunna nyttja allemansrätten och passera Juta mellan Önafors och Restad…

David åläggs att vidta åtgärder för att återställa alla “olagliga åtgärder”. Efter att byggnadsnämnden några veckor senare hade sagt sitt och bekräftat tjänstemännens uppfattning.

Detta skulle David se till att det snarast blev gjort:

 1. “Ta bort odlingslott med inhägnad placerad utanför tomtplatsavgränsning
 2. Ta bort 2 st utemöbler placerade utanför tomtplatsavgränsning
 3. Ta bort 4 st planterade trädgårdsträd med inhägnad utanför tomtplatsavgränsning
 4. Ta bort 1 st staket vid sydöstra fastighetsgränsen utanför tomtplatsavgränsning
 5. Ta bort 8 st trädgårdsbelysning utanför tomtplatsavgränsning
 6. Ta bort 1 st privatiserande skylt vid entrén till fastigheten
 7. Upphör att klippa gräsmatta utanför tomtplatsavgränsningen, marken kan slås 2ggr/år.
 8. Markera den östra tomtplatsavgränsningen, mot Göta älv, med staket, mur eller häck.”

Hur nu punkt 8 skulle gå till…(Jag har fortfarande inte fått svar på min utlysta tävling. Inte ens några svar från byggnadsnämndens politiker eller byggnadsförvaltningens tjänstemän…)

Och för byggnadsförvaltningens besök och föreläggande är David tvungen att betala 10.000 kr till kommunen… 10.000 kr…

Innan byggnadsnämnden skulle fatta sitt beslut fick David emellertid en chans att förklara och “försvara” sig. Det blev en lång och väl underbyggd inlaga…

Fortsättning följer: ”Byggnadsförvaltningen och David på Juta (7/7)”.

==

Tidigare bloggar i denna serie:

Byggnadsförvaltningen och David på Juta (1/7)” – 6 mars 2021
Byggnadsförvaltningen och David på Juta (2/7)” – 7 mars 2021
Byggnadsförvaltningen och David på Juta (3/7)” – 8 mars 2021
Byggnadsförvaltningen och David på Juta (4/7)” – 9 mars 2021
Byggnadsförvaltningen och David på Juta (5/7)” – 10 mars 2021
”Byggnadsförvaltningen och David på Juta (6/7)” – 11 mars 2021
Byggnadsförvaltningen och David på Juta (7/7)” – 12 mars 2021

 1. Magnus Larsson
  12 mars, 2021 kl. 09:17

  Jo det var diskutioner från fler som haft med den omtalade tjänstemannen att göra.
  Det diskuterades om att söka upp förvaltningschefen med blommor och choklad i den kommunen tjänstemannen jobbar nu.
  Dom ville verkligen berätta hur glada dom är över att vi blivit av med tjänstemannen.
  När det florerar sådana diskutioner förstår ni kanske hur illa det är.
  Själv hade jag nog lagt en stor peng i insamlingen till blommorna

 2. Pierre barkeklint
  11 mars, 2021 kl. 21:47

  Dessa tjänstemän måste gå o åtala. Då det dom håller på med är personliga trakasserier

  • Sten Gustafsson
   11 mars, 2021 kl. 22:22

   Inkompetens är tyvärr inte åtalbart

   • Anette Högberg
    12 mars, 2021 kl. 18:53

    Nej tyvärr, inte avundsjuka eller dumhet heller. Men om man inte kan åtala dom så borde det gå att avskeda dom från sitt ämbete med omedelbar verkan med underlag för just personliga trakasserier.
    Sådana här dumheter kostar oss skattebetalare enorma summor som skulle kunna användas till skolor, ålderdomshem mm.
    Tyvärr är detta bara ett ärende bland många andra ärenden som kommuninvånare i Vänersborgs kommun blivit drabbade av byggnadsnämnden inkompetens och vendettor.
    Det jag har svårt att förstå är hur det kan fortsätta årtionde efter årtionde.
    Man ser ju i många kommentarer att invånarna inte har något intresse att gå utanför Davids veranda utan att man vill hålla sig intill kanalkanten som är en naturlig gångväg.
    Givetvis ska man värna om allemansrätten men detta är ren idioti och hade gått att lösa på ett mycket enkelt sätt till allas förnöjdsamhet.

 3. Sten Gustafsson
  11 mars, 2021 kl. 20:36

  Det är ganska fantastiskt att nämndens tjänstemän väljer att gå emot Davids önskemål vad gäller tomträttsavgränsningen då de faktiskt har allt stöd de behöver i gällande lagstiftning att gå David tillmötes.
  Det är faktiskt så att med stöd av gällande lagstiftning så kan de även uppfylla Plan och Bygglagens bestämmelser vad gäller hur en tomt skall vara beskaffad och utformad.
  Jag får känslan av det ligger något annat bakom nämndens huvudlösa inställning,
  avundsjuka ??
  Någon i tjänstemännens bekantskapskrets har en avvikande inställning??

  Jag vet att upprinnelsen till allt detta kan härledas till en specifik tjänstemans personliga inställning till detta när ärendet fortfarande var ungt, som väl är finns inte denna person på kommunens lönelista längre men att ge David rätt och därmed utnyttja de möjligheter som lagar och rekomendationer ger är detsamma som att säga – VI HADE FEL – verkar handla om någon obegriplig stolthet gentemot en tjänsteman som gudskelov inte finns kvar hos kommunen.

  • Magnus Larsson
   11 mars, 2021 kl. 21:28

   Det är helt riktigt, den tjänstemannen är inte kvar. Jag jobbade som entreprenör åt David när tjänstemannen företog syn på plats. Den tjänstemannen har ett sjukligt hat mot mig som person. Den tjänstemannen har jag haft jätteproblem med tidigare i Sikhall då tjänstemannen medvetet lurats för att lättare kunna driva igenom avslag.
   Jag nämnde detta för David och förklarade att han kommer få problem, stora problem. Detta trodde inte David på då, men det gör han idag.

   • Sten Gustafsson
    11 mars, 2021 kl. 22:20

    Känns inte bra att vi avlönat sådan med våra surt förvärvade skattemedel

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: