Arkiv

Archive for 7 februari, 2016

Ingen bra födelsedagspresent! Om rampen på Brätte.

7 februari, 2016 2 kommentarer

fodelsedag3Igår firade Vänersborgs kommun sin födelsedag. Eller rättare sagt Vänersborgs stad.

Närmare 800 personer (enligt kommunens ”räknare”) firade att det var 372 år sedan Vänersborgs stad fick sina stadsprivilegier. Det hände den 1 februari 1644 och privilegierna utfärdades av drottning Kristinas förmyndarregering under den berömde Axel Oxenstierna.fodelsedag2

Tårtorna gick åt i hejdundrande fart. Men födelsedagsfirarna kunde också avnjuta dragspelsmusik, föredrag (om tankar kring kulturaxeln och flyktingfrågan) och en dansuppvisning med barn och ungdomar från Restad Gård. Kommunens förvaltningar, liksom polisen och Kunskapsförbundet Väst, fanns också på plats och informerade om sina verksamheter.

På bilden nedan visar förberedelseklassen på Mariedalskolan upp delar av sitt arbete.

fodelsedag4

Även representanter från NÄRF var i kommunhuset och informerade. Och det var ju lite kul att prata med dem. Det verkade nog som att de hade bra koll på mitt bloggande…fodelsedag_narf

fodelsedag1I folkvimlet syntes alla kommunens ledande politiker och tjänstemän. Men här fanns också representanter för de partier som fick gå till födelsedagen utan ersättning från kommunen. Men kaffet och tårtan var gratis även för oss. Och det är naturligtvis alltid värt att träffa så många vänersborgare.

Det tycks som om många kommuninvånare känner ett stort behov av att prata med sina politiker och tjänstemän. Det pågick nämligen samtal och diskussioner lite överallt. Tyvärr är det dock alltför få ungdomar som hittar till Kommunhuset.

Mitt under födelsedagsfirandet fick jag ett meddelande om att jag hade fått en ny kommentar på min senaste blogg ”Gårdagens kommunfullmäktige”.

horse_bratteJag höll på att sätta kaffet i luftstrupen…

”Har någon ex tjänsteman (?) vid beredning av Skenhalls motion inhämtat info från föreningen som driver verksamheten? Det finns en handikappramp, donerad av privatperson, längs med ena ridhuset. … Det faktum att kommunen vid sin investering i nytt ridhus prutade bort en handikapptoalett hade varit en mer intressant motion än en som behandlar en fråga som redan är löst. Intressant med två ramper och ingen toalett som uppfyller tillgänglighetskravet? Lite full i skratt blir man :)”

Jag blev inte full i skratt. Jag blev beklämd. Fanns det redan en handikappramp på Brätte?

Jag åkte till Brätte och tittade efter.

bratte_ramp

Jo då, det fanns en ramp…

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade alltså i onsdags under ärendet ”Svar på motion om ridning för människor med funktionsnedsättning” (se ”Gårdagens kommunfullmäktige”) att bygga en ramp på Brätte Ridskola:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige noterar att Samhällsbyggnadsnämnden får aktualisera investeringen i kommande budgetarbete.”

Fast det redan fanns en ramp…

Men jag tar det från början…

Sverigedemokraten Cecilia Skenhall lämnade in en motion i september 2014 om en handikappramp. Hon skrev att Brätte Ridskola behöver en ramp till de som har en funktionsnedsättning, så att de kan stiga upp på hästen. Motionen utmynnande i följande två krav:

  • ”Vänersborgs kommun undersöker möjligheterna att bygga en handikappsramp till Brätte ridskola”
  • ”Vänersborgs kommun betalar en handikappsramp till Brätte ridskola”

Motionen hamnade i Samhällsbyggnadsnämnden, som den 20 november 2014 beslutade att ställa sig bakom motionen. Nämnden menade att det fanns goda möjligheter att bygga en handikappramp på Brätte.

bratte2Och det kan man väl lugnt påstå att det fanns. Vid ungefär den här tiden, men antagligen efter det att motionen lades i fullmäktige, fick nämligen Vänersborgs Ryttarförening en handikappramp av en privatperson… En ramp som sattes upp vid ena långsidan av det nya ridhuset…

Men det var politikerna och tjänstemännen på kommunen lyckligt omedvetna om. Som det ser ut så ringde ingen från kommunen till någon ansvarig på Brätte…

Den 25 februari 2015 var frågan uppe på kommunstyrelseförvaltningsnivå. Kommundirektören m fl skrev i ett yttrande:

”Det är Vänersborgs kommun som är fastighetsägare av Brätte Ridskola och det är viktigt att även denna fritidsanläggning är anpassad för funktionshindrade.”

Sedan hände av någon märklig anledning ingenting på nästan ett år. Den 20 januari 2016 kom emellertid frågan upp i kommunstyrelsen och i onsdags beslutade fullmäktige.

Det är väl lite intressant i den ”allmänna röran”, eller ska man säga den ”kommunala inkompetensen”, att Samhällsbyggnadsnämnden redan i november 2014 skrev att en handikappramp skulle byggas:

”under förutsättning att ansvarig nämnd tilldelar investeringsmedel”

Och att kommunstyrelseförvaltningen tre månader senare skrev:

”Ett underlag behöver tas fram som redovisar vad åtgärden kostar, vilket därefter kan beaktas i kommande budgetarbete.”

Ett sådant här underlag över ekonomiska kostnader togs aldrig fram trots skrivningarna. Kommunfullmäktige beslutade ändå…

Det var inte många rätt i onsdags…

bratte_ramp2Det finns alltså redan en ramp…

Nu är det emellertid så att den ramp som finns på Brätte inte uppfyller de krav som finns för sådana här handikappramper. Lutningen på rampen är för stor. Men de godkända måtten gäller, om jag är rätt informerad, om kommunen ska bygga en ramp på en offentlig byggnad, inte om en förening sätter upp en ramp i egen regi.

Det handlar alltså om lutningen på rampen. Så här står det på Bostadscenters webbplats:

boverket_logga”Ramper får enligt Boverkets byggregler luta högst 1:12 men 1:20 rekommenderas för att vara mera lättanvända. En höjdskillnad på högst 0,5 m får tas upp med en ramp sedan behöv det ett vilplan som är 2 m långt. Det innebär att med lutningen 1:12 får en ramp var max 6 m lång och 1:20 max 10 m.”

Vad jag förstår så skulle en alltigenom godkänd ramp på Brätte bli ca 18 meter lång. Den nuvarande är på ca 6-7 meter (min uppskattning). Enligt uppgifter fyller dock den nuvarande rampen sin funktion.

Så var det alltså med den första motion som Sverigedemokraterna i Vänersborg har lagt och fått igenom. Sverigedemokraterna motionerade om något som ryttarföreningen ordnade på egen hand och godkändes av fullmäktige för att ingen brydde sig om ta reda på fakta. Dessutom struntade fullmäktige i kostnaderna… Som så många gånger förut när det har handlat om att bygga nytt…

En handikappramp på 18 meter lär kosta en del. Och visst tycker jag, liksom en överväldigande majoritet (alla?) i fullmäktige, att de funktionshindrade ska kunna rida. Grejen är att, för att även de med svårare funktionshinder ska kunna det, så krävs det något annat är en ramp. Det krävs någon typ av – lift.

vbg_ryttOch efter att ha pratat med några i Vänersborgs Ryttarförening så är det en lift de skulle vilja ha… De har ju redan en ramp som duger.

Och så önskar de sig en handikappanpassad toalett i det nya ridhuset…

Ur min synpunkt som ledamot i fullmäktige, så är det en väsentlig skillnad på att det finns en ramp som inte håller måtten och att det inte finns en ramp överhuvudtaget. Står det inget i underlagen om att det redan finns en handikappramp när det de facto gör det, så är det en smärre skandal. Kommunfullmäktige är ju faktiskt Vänersborgs högsta politiska organ och vi ledamöter handskas med vänersborgarnas skattepengar. Faktaunderlagen måste vara kompletta och riktiga.

Motionen har behandlats och beretts skandalöst dåligt. Och utifrån detta har jag varit med och fattat ett mycket tveksamt beslut. För att uttrycka det snällt. (Även om syftet var gott.) Och det därför att jag inte själv satte mig in i ärendet ordentligt. Jag skäms.

Min enda tröst, och en ganska bra sådan faktiskt, är att kommunen ska ta kontakt med ridklubben innan beslutet verkställs. Och då kommer med all sannolikhet allt att ”ordnas upp”.

%d bloggare gillar detta: