Arkiv

Archive for 20 februari, 2016

BUN 22/2: Några ärenden till

20 februari, 2016 Lämna en kommentar

skolutredningI gårdagens blogg så skrev jag om det kanske tyngsta ärendet som ska avhandlas på måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN), nämligen den nya skolutredningen (se ”Skolutredningen”).

Jag avslutade bloggen med att skriva:

”Vad då ”projektera”? Borde inte BUN i så fall skicka med direktiv och riktlinjer?”

Nämnden har fått ett extra ärende på sitt bord. Handlingarna skickades ut så sent som i torsdags. Ärendet handlar om den nya förskolan i kvarteret Hönan. Igen..honan4. Där aktualiseras ovanstående frågor, kan man säga.

Ärendet Hönan har nämligen återigen skickats tillbaka till BUN, denna gång efter ett delegationsbeslut av Marie Dahlin (S), kommunstyrelsens ordförande. Men till skillnad från tidigare turer kring den nya förskolan så har jag denna gång förståelse för beslutet.

BUN:s beslut innebar att samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att uppföra en ny förskola. No more, no less. Det fanns inga som helst direktiv eller riktlinjer till samhällsbyggnadsnämnden i beslutet. Och precis på samma sätt är det med beslutsförslaget om skolutredningen…

Marie Dahlin vill att BUN kompletterar ärendet, med följande:

  • ”investeringskalkyl baserad på den förändrade utformningen”
  • ”en skiss över den nya byggnadens utformning och placering på tomten”
  • ”analys över hur tomten disponeras med den nya utformningen t.ex. avseende lekytor, parkering och trafiksituation.”

Så nu ska barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om förskolan Hönan för 4:e gången…

joakim_sjolingFast inte riktigt. Den här gången ska barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med fastighetsenheten på samhällsbyggnadsnämnden först ta fram de begärda kompletteringarna, och det är av naturliga skäl inte klart än. Och sedan ska BUN:s 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) ensam fatta det viktiga beslutet, på delegation. Det är nämligen tänkt att det ska gå fort när förvaltningarna arbetar fram kompletteringarna, så fort att arbetet blir klart innan BUN:s marssammanträde… Och då ska beslutet fattas direkt, på stört, på delegation, utan att invänta detta sammanträde…

Det här vänder jag mig bestämt emot. Frågan om en ny förskola och hur den ska se ut är alltför viktig för att fattas av en enda person. Som jag ser det så måste självklart hela BUN fatta beslutet, endera på det ordinarie sammanträdet den 21 mars eller också på ett extrainsatt sammanträde.

grava3För övrigt anser jag att Hönan borde byggas större när kommunen ändå sätter spaden i jorden och bygger nytt. Behovet av förskoleplatser rättfärdigar en större förskola, liksom ”effektivitetsvinsterna” – en stor förskola blir billigare att bygga än två mindre.

klocka_tiderÄrendet ”Öppettider i förskola och fritidshem” ligger också, återigen, på nämndens bord. Nämnden fick ju inga extra pengar av kommunstyrelsen, som av någon underlig anledning inte lät ärendet gå vidare till kommunfullmäktige, till att öka öppettiderna till 11 timmar och 30 minuter (06.00-17.30). Nu är förslaget att nämnden fattar beslutet att öka öppettiderna ändå – och betala kostnaden inom befintlig ram. Och att lyfta den ekonomiska frågan i Mål- och resursplanen inför år 2017.

Det är ett bra och nödvändigt beslut. Även om det vore önskvärt att öppettiderna förlängdes ännu mer, i synnerhet på eftermiddagarna. Det finns t ex många affärsanställda som inte slutar sina arbeten förrän kl 18.00.

forvaltningsrattenDet rasslade faktiskt till i mailboxen igår (fredag) igen – med ytterligare ett extraärende. Och hör och häpna, det var återigen en repris. Barn- och utbildningsnämnden får nämligen tillfälle att än en gång yttra sig till Förvaltningsrätten, denna gång över mitt senaste yttrande. (Se ”Yttrande 2 till Förvaltningsrätten”.) Det gäller fortfarande mitt överklagande till Förvaltningsrätten om att jag inte fick väcka ett ärende i nämnden.

Denna gång, till skillnad från tidigare, har ordförande Mats Andersson (C) skrivit ett förslag till yttrande, som jag förmodar att det är tänkt att hela nämnden ska fatta beslut om. (Vi får se.) Hur som helst, så skriver ordförande Anderson att nämnden (läs ordförande Andersson själv):

judge”… vidhåller sin tidigare inställning. … Något ytterligare har nämnden inte att tillföra.”

Och det är väl lika gott det. Det är nog dags att Förvaltningsrätten äntligen sätter sig ner i lugn och ro och avgör målet…

BUN ska också ta sig an den traditionella, långa verksamhetsberättelsen. Och den ska jag passa på att läsa innan informationsmötet om den nya skolutredningen på Blåsut skola (matsalen) kl 17.00 på söndag…

Och glöm förresten inte, barn- och utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten…

Kategorier:BUN 2016, förskolan
%d bloggare gillar detta: