Arkiv

Archive for 24 februari, 2016

Refuserad debattartikel om badet i Ryrsjön

24 februari, 2016 1 kommentar

vaneryr15_4Lutz Rininsland och undertecknad har skrivit en debattartikel om badplatsen i Väne-Ryr. Vi skickade in den i fredags till både TTELA och Vänersborgaren. Ingen av tidningarna har publicerat den.

Eftersom det är ikväll (onsdag) som fullmäktige ska behandla frågan om badplatsen kan vi inte göra någon annan tolkning än att media i Vänersborg har refuserat debattartikeln. Därför väljer vi att publicera artikeln här.

====

Badplatsen i Väne-Ryr

På det kommande sammanträdet med kommunfullmäktige i Vänersborg ska två motioner från Vänsterpartiet behandlas. Den ena handlar om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år. Den andra handlar om badplatsen i Väne Ryr.

Badplatsen vid Ryrsjön har funnits sedan 60-70-talet. Den är väldigt uppskattad och välbesökt. Här badar och umgås barn och vuxna, och på somrarna är det lite av en mötesplats för lokalbefolkningen.

Förra året slutade kommunen att ta ansvar för badplatsen. All service från kommunen upphörde, som skötsel av gräsmatta och renhållning, ingen ”baja-maja” ställdes upp etc.
Det var inte av kostnadsskäl som kommunen fattade sitt beslut, det handlade bara om 10.000-15.000 kr om året. Det var av principiella skäl.

Marken är nämligen privat. Korrekt, men markägaren är överens med Väne-Ryrs byalag om att badplatsen är för allmänheten.

Vem är kommunen? Är det de förtroendevalda och förvaltningarna som är kommunen? Eller är det kommunens invånare som är kommunen?

Förnuftet säger att i ett läge som det här, så är ett samarbete bäst. Byalaget i Väne-Ryr har ett öga på allmänheten så att fastighetsägarens mark inte missbrukas och att allemansrättens skyldigheter beaktas. Kommunen gör nödvändiga insatser någorlunda regelbundet under badsäsongen, som att forsla bort uppsamlat skräp och att tömma ”baja-majorna”.

Byalaget i Väne-Ryr ber alltså inte om något annat än att fortsätta ett samarbete med kommunen som har fungerat i alla år, även om det inte har funnits något formellt skrivet underlag eller ett uppdrag.

Vänsterpartiet anser inte att det ankommer på politiken och förvaltningen att ensidigt klippa av ett fungerande samarbete. Och om det nu är uppdraget som saknas så borde kommunfullmäktige kunna rätta till det. Det är endast det invånarna i Väne Ryr ber om.
Kommunens vision bör gälla: ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”V_logga_mindre

Vänsterpartiet anser att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att träffa en överenskommelse med Väne-Ryrs byalag om att gemensamt ta ansvar för att badplatsen vid Ryrsjön hålls i ordning.

Lutz Rininsland och Stefan Kärvling
Vänsterpartiet Vänersborg

%d bloggare gillar detta: